Gå til indhold
50 ledere etablerer nyt Akademi for Social Innovation

Nyhed -

50 ledere etablerer nyt Akademi for Social Innovation

Med en fælles mission om at løfte de samfundsudfordringer, vi står overfor, er ledere fra det private erhvervsliv, den offentlige sektor og civilsamfundsorganisationer med støtte fra Frivilligrådet, Tuborgfondet og Bikubenfonden gået sammen om at stifte Akademiet for Social Innovation.

Mangfoldighed på arbejdspladsen, integration og ensomhed er blandt nogle af de samfundsudfordringer, som kalder på nye løsninger og et tættere tværgående samarbejde mellem sektorerne, hvis vi skal gøre en forskel og komme udfordringerne til livs. Det er grundfilosofien hos de 50 ledere, der efter en 2-årig udviklingsperiode har stiftet Akademiet for Social Innovation. På Akademiets stiftende generalforsamling d. 24. januar blev direktør Dorthe Petersen, Meyers Madhus, valgt som formand:

”Danmark er på mange måder et godt velfærdssamfund. Men vi ser også samfundsudfordringer, som vi har svært ved at få livtag med. Aldrig før har så mange danskere givet udtryk for, at de føler sig ensomme og socialt isolerede. Mange kæmper med mentale problemer, og stadig flere danskere opfatter sig selv som udsatte. Yderområder og landdistrikter mister arbejdspladser og borgere. Problemerne er blevet mindre entydige og skaber udfordringer for den enkelte borger, virksomhed og samfundet generelt. Akademiet skal fungere som en form for laboratorium, hvis mål er at styrke det nødvendige samarbejde på tværs af sektorer.”

Akademiet og dets etablering er støttet af Frivilligrådet, Tuborgfondet og Bikubenfonden. Sekretariatschef i Frivilligrådet, Ulrik Kampmann, siger:

”De komplekse problemer, vi står med i vores samfund, kan kun løses, hvis alle gode kræfter kaster sig ind i kampen. Civilsamfundet – såvel som det offentlige, virksomhederne og fondene har alle meget at byde på her. I Akademiet skal vi mødes på lige vilkår og sammen bruge vores kompetencer til at finde nye løsninger. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en gevinst for vores samfund.”

Også direktør i Tuborgfondet, Anne-Marie Skov, har store forventninger til Akademiet:

”Vi ønsker at give virksomhederne og de forskellige folkelige fællesskaber en større rolle i løsningen af samfundsudfordringerne. Vi kan ikke overlade den opgave til det offentlige alene. Og vi kan kun løse dem, hvis vi begynder at arbejde bedre sammen på tværs af samfundets forskellige sektorer. Derfor har vi etableret Akademiet for Social Innovation.”

En af de første udfordringer, som Akademiet kunne tage fat på, er det stigende antal danskere, der kæmper med forringet livskvalitet og manglende kontakt til arbejdsmarkedet og fællesskaberne generelt. Det er et eksempel på et problem, der kan findes bedre løsninger på, hvis alle sektorer arbejder sammen. Den offentlige sektor har ansvaret for at hjælpe borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller er ramt af sygdom, civilsamfundsorganisationerne har et andet frirum til at involvere borgeren, og virksomhederne spiller en central rolle i at skabe jobs og udvikling af vores arbejdsmarked og lokalområder.

Om Akademiet for Social Innovation
Akademiet er stiftet som en forening med økonomisk støtte på 3,5 mio. kr. fra Tuborgfondet og Bikubenfonden. Bestyrelsen består af:
• Vice President Susanne Stormer, Novo Nordisk
• afdelingsdirektør Sanne Urbak, IBM
• projektchef Olav Hesseldahl, Ungdomsbureauet
• direktør Mirka Mozer, Indvandrer Kvindecentret
• social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup, Rødovre Kommune
• sekretariatschef Ulrik Kampmann, Frivilligrådet
• direktør Dorthe Petersen, Meyers Madhus (formand)

Bestyrelsens første opgave bliver at rekruttere en sekretariatsleder, der kan etablere og lede Akademiet. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
direktør og formand Dorthe Petersen
telefon: 22 58 02 14
e-mail: dope@meyers.dk eller

sekretariatschef Ulrik Kampmann
telefon: 20 71 80 30
e-mail: uk@dch.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Maja Bundgaard Hjorth

Maja Bundgaard Hjorth

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Visuel kommunikation 29 82 08 52