Gå til indhold
Videostill. Signe Bjerrum Myrfeld, tidl. deltager i Opgang2 XL
Videostill. Signe Bjerrum Myrfeld, tidl. deltager i Opgang2 XL

Nyhed -

Aarhus viser en vej: Tid og tillid løfter udsatte unge ind i job og uddannelse

Opgang2s ungdomsspor er et eksempel på, hvordan udsatte unge, der er opgivet i uddannelsessystemet, går fra ikke at have nogen fremtidsperspektiver til at komme i job og uddannelse. Opskriften er at stoppe med at fokusere ensidigt på uddannelse og arbejde og skabe mulighed for, at de unge selv ser, mærker og formulerer fremtidsperspektiver.

Alt for mange unge i Danmark lever på kanten og kan se frem til et voksenliv på et sidespor uden mulighed for at forsørge sig selv. Et mindre initiativ i Aarhus bidrager nu med flere ingredienser til opskriften på at knække koden til at hjælpe flere unge ind i job og uddannelse.

De vigtige ingredienser handler om at give de unge tid og tillid til at finde troen på sig selv og sin egen vej i livet.

I Opgang2 XL, som den selvejende kulturinstitution Opgang2 driver med støtte fra Aarhus Kommune og Bikubenfonden,får de unge rammer til at forfølge deres kunstneriske drømme kombineret med praktik i lokale kreative virksomheder med Aarhus Kommune som brobygger. Denne måde at arbejde på har vist sig succesfuld: Ud af de 18, der har forladt Opgang2 XL fra 2017 til 2020, er 13 i uddannelse, praktik eller job, tre er godt på vej. En har fået førtidspension.

Målgruppen for Opgang2 XL er unge mellem 18 og 30 år, og de har masser af kreative ideer og drømme, men samtidig har de udfordringer som ensomhed, social angst, ADHD eller misbrug. Og så har de helt mistet troen på uddannelse. Det betyder, at de mere traditionelle tilgange til aktivering ofte ikke virker efter hensigten.

For nogle unge skal uddannelse parkeres
”Nogle unge er ikke i stand til at gå den lige vej fra skole til uddannelse og job og erfaringerne fra Opgang 2 viser, at en del unge kan have brug for at parkere uddannelse for en stund og arbejde med noget helt andet, der giver dem mulighed for at få en arbejdsidentitet,” siger seniorkonsulent i Cabi og ekspert i udsatte unge, Jesper Pedersen.

”Det betød noget, at der var plads til mig. Presset for at komme i job og uddannelse blev fjernet og jeg kunne få lov til bare være til stede med andre mennesker og danne relationer. Jeg fik mulighed for at prøve forskellige ting af og langsomt kom troen på mig selv tilbage, siger Signe Bjerrum Myrfeld, der har været tilknyttet Opgang2XL og i dag er i gang med at uddanne sig til socialdiakon.

Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen, siger:
“Gruppen af unge kommer ind ad døren hos Opgang 2 uden mod på uddannelse og job og med manglende tillid til, at systemet kan hjælpe dem. De går ud ad døren igen med helt andre fremtidsperspektiver og her kan vi lære af, hvordan vejlederne hos Opgang 2 gennem en tillidsfuld relation dels støtter de unges personlige udvikling, dels baner vejen for et velfungerende samarbejde med kommunale medarbejdere, fx virksomhedskonsulenter.”

Bikubenfonden: Små skridt til at lykkes
Ifølge chef for det sociale område i Bikubenfonden, Sine Egede, er Opgang2 XL et eksempel på, hvordan vi som samfund i højere grad kan lykkedes med at få flere udsatte unge ind i et godt voksenliv, hvor de trives og kan forsørge sig selv.

”Vi ved, at en stor del af de unge kæmper med alvorlige udfordringer med psykisk mistrivsel, udfordringer med kriminalitet, misbrug eller hjemløshed. Arbejdet med at få en langt større andel tættere på job og uddannelse handler derfor ikke kun om at tale om uddannelsesparathed eller arbejdsduelighed – det handler om at have blik for det hele menneske, der tager de små skridt på vejen mod et selvstændigt voksenliv i selvforsørgelse. Samtidig viser Opgang2 XL et stort potentiale i, at kreative virksomheder og institutioner samarbejder med kommunen om at hjælpe denne gruppe nærmere uddannelse og job,” siger Sine Egede.

FAKTA: Anbefalinger til etablering af alternative arenaer

På baggrund af erfaringer fra Opgang2, CeFU’s anbefalinger i rapporten Når kunst gør en forskel og Cabis ungeanbefalinger har Cabi formuleret følgende anbefalinger til de politiske beslutningstagere i kommuner og stat:

1) De unge har brug for, at

  • der tages udgangspunkt i de reelle muligheder på arbejdsmarkedet
  • der sker en tættere integrering af uddannelse og arbejdsmarked i de aktiviteter, de unge deltager i, hvor de unge kvalificeres med udgangspunkt i arbejdsmarkedet
  • de unge støttes relationelt i afprøvningen på arbejdsmarkedet.

2) Alternative arenaer, som fx den kulturelle branche, kan med fordel tænkes ind i beskæftigelses- og socialindsatsen, fordi de unge har haft mange nederlag i uddannelses- og beskæftigelsessystemet, hvorfor traditionelle løsninger ikke virker længere på denne målgruppe.

Mere information

Cabis side om helhedsorienteret indsats for unge

Opgang2 Ungdomsspor

CeFU: Når kunst gør en forskel

KONTAKT

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70