Gå til indhold
Betty Nansen Teatret skal udvikle og formidle samskabende scenekunst over de næste tre år i samarbejde med Bikubenfonden. Foto: Betty Nansen Teatret
Betty Nansen Teatret skal udvikle og formidle samskabende scenekunst over de næste tre år i samarbejde med Bikubenfonden. Foto: Betty Nansen Teatret

Nyhed -

Betty Nansen udforsker kollektivets potentialer i samarbejde med Bikubenfonden

Betty Nansen Teatret skal udvikle og formidle samskabende scenekunst over de næste tre år i samarbejde med Bikubenfonden.

”I en tid, som må siges at være meget individorienteret, er det netop teatrets største force, at afsenderen af vores kunstart er et fællesskab. Det er i vores DNA, at vi ikke kan gøre det alene. En del af vores forpligtelse som kunstart er også at formidle teater som et rum for fællesskab. Også i forhold til publikum. I fremtiden vil det være endnu tydeligere, at teater er et sprog, som skabes og opleves kollektivt.”

Sådan lyder det fra Betty Nansens kunstneriske leder, instruktør Elisa Kragerup, der sammen med resten af teatret over de næste tre år vil udvikle den samskabende scenekunst. Dette ud fra en stærk tro på, at kollektive arbejdsprocesser er en vigtig del af fremtiden. Ambitionen er, at projektet udmønter sig i viden og indsigt i kollektivets potentialer, der kan tjene som inspiration både for teatre i ind- og udland og for andre organisationer, der står over for komplekse udfordringer.

”Vi tror på, at denne indsats kan være med til at etablere Betty Nansen som et teater, der er visionært ikke kun på indholdet af forestillingerne, men også som medskaber og medudvikler af den kunstfaglige praksis, der rækker udover teatret selv og vil kunne få betydning for hele scenekunstfeltet - tilmed med høje kunstneriske ambitioner,” siger chefen for kunstområdet i Bikubenfonden, Mette Marcus.

Afsøgende workshops og videndeling
Bikubenfonden bidrager med 8 mio. kr. hen over tre år og Betty Nansen investerer selv 4,5 mio. til at udvikle den samskabende scenekunst. Projektet hviler på to ben: Det ene spor er de konkrete udviklingsaktiviteter, hvor mange fagligheder og kunstnere er medskabende på lige fod. Det kan være afsøgende workshops, hvor en forestilling udvikles i fællesskab helt fra start. To tredjedele af den samlede bevilling vil derfor gå direkte til aflønning af de medvirkende kunstnere.

Projektets andet spor har fokus på vidensdeling med omverdenen i form af blandt andet seminarer, talks og workshops, hvor alle kan dele erfaringer og nye indsigter.

”Normalt har vi ikke råd og tid til fejl og eksperimenter. De mange besparelser og den massive fokus på tal er ikke særligt befordrende for risikovilligheden til at kaste sig ud i det usikre, potentielt fantastiske. Teater kræver 1:1 afprøvninger fysisk i rum med mennesker, når vi skal udvikle nyt. Nu har vi mulighed for at afprøve – og tage fejl. Det er vi taknemmelige for, for det udviklingsrum findes ikke særlig mange steder i teatret i dag,” siger Betty Nansen Teatrets anden direktør, Eva Præstiin, der sammen med Elisa Kragerup har udviklet den kollektive arbejdsmetode i ensemblet Det Røde Rum på Det Kongelige Teater.

Aktiviteter og seminarer, som er åbne for eksterne deltagere, vil løbende blive annonceret via Bikubenfonden og Betty Nansen Teatret.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27