Gå til indhold
Øverst: Direktør Søren Kaare-Andersen og chef for socialområdet Sine Egede. Nederst: Chefrådgiver Susanne Dahl og chef for kulturområdet Mette Marcus
Øverst: Direktør Søren Kaare-Andersen og chef for socialområdet Sine Egede. Nederst: Chefrådgiver Susanne Dahl og chef for kulturområdet Mette Marcus

Nyhed -

Bikubenfonden debatterer ved Folkemødet 2016

Igen i år er Bikubenfonden til stede under hele Folkemødet på Bornholm og deltager i en række debatter både torsdag, fredag og lørdag. Her kan du få et overblik over de arrangementer, hvor Bikubenfonden deler viden og giver holdninger til kende.

Torsdag d. 16. juni

Kl. 15.00-16.00 ’Folkemødeudfordringen 1.0’ - Bikubenfondens chefrådgiver Susanne Dahl deltager som ekspert.
Hvor langt kan man egentlig komme med sin egen dagsorden på Folkemødet, hvor der i teorien er direkte adgang til både folkevalgte politikere og det offentlige Danmark? Et ekspertpanel sender tre forskellige deltagere ud på FM16 med gode råd i rygsækken for at hjælpe dem til at komme længst muligt. Med udgangspunkt i debatten om ungeinddragelse og politisk lighed skydes kapløbet i gang!

Arrangør: Askovfonden
Sted: Askovfondens telt, Kæmpestranden J37

Kl. 15.30-16.30 ’Det frugtbare samarbejde mellem kommuner og civilsamfund´ - Bikubenfondens chef for socialområdet Sine Egede deltager med benspænd.

Debat om at bygge bro med indlagte benspænd. Lisbeth Zornig Andersen, Huset Zornig/protektor BROEN Danmark, og Knud Aarup, tidl. direktør for Socialstyrelsen, formand Socialpolitisk Forening, debatterer muligheder og udfordringer. De bygger i fællesskab bro med Duplo-klodser, mens en gamemaster fra Resonans lægger benspænd ind og inviterer tilhørerne til at blande sig i debatten. Blandt indspark og benspænd deltager blandt andet Sine Egede, Bikubenfonden - chef for socialområdet..

Arrangør: BROEN
Sted: Kæmpestranden

Kl. 16-00-17.00  ’Hvem skal udvikle og finansiere de sociale løsninger i DK?’ - Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen er paneldeltager i debatten.

Hvem skal betale, når stat og kommune vælger at spare på de sociale ydelser? Kom og bliv klogere og bland dig i debatten, når landets fremtrædende eksperter, politikere og meningsdannere inden for det sociale område diskuterer, hvem der har ansvaret for at udvikle og finansiere de sociale indsatser. Blandt de øvrige deltagere i debatten er blandt andre Helle Øbo (Askovfonden), Søren Bojer (Den Obelske Familiefond), Marie-Louise Gotholdt (Røde Kors) og debattør Rasmus Brygger.

Arrangør: Askovfonden
Sted: J37 Askovfondens telt, Kæmpestranden

Fredag den 17. juni

Kl. 10-11 ’Invester i socialt udsatte - hvordan finansierer vi en alkoholbehandling, der rummer alle?’ - Bikubenfondens chef for socialområdet Sine Egede deltager som ekspert.

Kan Danmark sørge for et behandlingssystem, der rummer alle, der ønsker behandling? Har vi råd – eller omvendt, har vi råd til at lade være? Sine Egede deltager i debatten om de udfordringer, der er ved at skaffe tilpas finansiering til en ambitiøs behandlingsindsats i Danmark.

Arrangør: Rådet for Socialt Udsatte
Sted: Røgeriets Mødetelt 1

Kl. 11.15-12.15 ’Sæt pris på social værdi - model og muligheder i Danmark’ - Bikubenfonden arrangerer i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond debatten.

Vi investerer årligt milliarder i velfærd, og det skal vi have mest muligt ud af. En ny model for beregning af social værdi er et skridt på vejen. Men hvordan sikrer vi, at pengene flytter hen, hvor de gør den største forskel? Kom og deltag i debatten om, hvordan vi bedst muligt prioriterer de mange milliarder, som velfærdsstat og fonde hvert år anvender på det sociale område. Som optakt til debatten præsenterer Kristoffer Hvidsteen fra Accenture et bud på en ny, dansk model for beregning af den sociale værdi af de midler, der uddeles på det sociale område. I den efterfølgende debat stilles der skarpt på de udfordringer og muligheder, som modellen giver for private og offentlige aktører.

Arrangør: Bikubenfonden og Den Sociale Kapitalfond
Sted: Pilekroen, Pilegade 8, Allinge

Kl. 11.30-12.30 ’Hvem skal være visionær’ - Bikubenfondens chef for kultur Mette Marcus deltager som ekspert i debatten.

Musik kan blive ny nøgle til øget sundhed! Komponisternes erhvervsprojekt MusicBusiness 2020 vil bruge musik som medicin. Men hvem skal betale? Er det private fonde, en politisk opgave eller komponisterne selv? Mette Marcus fortæller om, hvordan Bikubenfonden arbejder med at skabe samarbejder på tværs af offentlige og private aktører inden for billed- og scenekunst.

Arrangør: DJBFA/ Komponister og sangskrivere
Sted: Kulturens Telt på indermolen i Allinge Havn

Kl. 12.30-13.30 Ungdommens Røde Kors debat - Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen deltager som quizmaster.

URK ønsker med arrangementet at vise gevinsten ved at lade både det offentlige og det private investere i forebyggelsesarbejdet med udsatte børn og unge, samt at diskutere udfordringerne ved dette. Der vil blive lavet en ”quiztavle” med kategorier og spørgsmål.

Arrangør: URK
Sted: I begyndelsen af Kæmpestranden

Kl. 13-13.30 ’I stue med Bikubenfonden’ - Bikubenfondens chef for kultur Mette Marcus deltager i samtale om kunst og folkelighed.

Formålet med projektet på Folkemødet er at undersøge, om publikum forholder sig til kunst på en anden måde, når værkerne hænger i et privat hjem fremfor på et kunstmuseum. Hvad gør det ved oplevelsen af kunst? Kan man bedre forholde sig til værkerne? Og hvad gør det ved et hjem, når det pludselig er fyldt med den bedste kunst?

Arrangør: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Sted: Privat hjem i Allinge

Kl. 16.00-17.00  ’Hvordan rimer radikalisering med boksning og business?’ - Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen er paneldeltager i debatten.

Åben debat om gode løsninger på bande- og radikaliseringsproblematikker i Danmark. Blandt øvrige deltagere i debatten er: Kasper Fisker – Leder, Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune, Karin Ingemann – Kontorchef, Integration og medborgerskab – SIRI, Poul Kellberg – Direktør, Comeback Program+Industries.

Arrangør: Comeback Industries
Sted: Brandmandsteltet

Lørdag den 18. juni

Kl. 9.30-10.30 ’Integration – hvilken rolle kan civilsamfundet spille?’ - Bikubenfondens chef for socialområdet Sine Egede faciliterer Frivilligrådets debat.

Hvordan kan civilsamfundet medvirke til, at vi lykkes med integration af flygtninge? Regeringen har sat flere initiativer i gang og lokale aktiviteter skyder frem. Nu skal vi tage næste skridt, men hvordan? Deltag i debatten og hør ministrenes bud på, hvilken rolle civilsamfundet kan og skal spille? Ud over Sine Egede deltager: Inger Støjberg, udlændinge- integrations- og boligminister, Karen Ellemann, social- og indenrigsminister, Vibe Klarup Voetmann, Formand, Frivilligrådet, Yasar Cakmak, Formand, Rådet for Etniske Minoriteter, Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune og Martin Damm, Formand, KL.

Arrangør: Resonans, Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter
Sted: A24 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg

Kl. 11.30-13.30 Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen deltager i samtalesalon om visionerne for fremtidens kunst og kultur

Kunst og kultur kan sætte dagsorden og skabe forandring. Det kan inspirere til engagement, skabe fællesskab og give identitet. Det kan få os til at løfte blikket ud mod verden og til at vende det indad. Men hvad er visionerne for fremtidens kunst og kulturliv? Hvad er det, den kan og skal kunne? Og hvordan spiller kunsten og kulturen sig selv på banen? Roskilde Festival og Rosengade inviterer til brunch og samtalesalon, hvor du kan samtale med nogle af de centrale aktører i dansk kulturliv om kulturens betydning, fremtidens kulturpolitik og være med til at formulere kunsten og kulturens bud på samlet vision for kulturpolitikken i Danmark. Samtalesalonen faciliteres af Ungdomsbureauet og munder ud i en række postkort, som vil blive sendt til Kulturminister Bertel Haarder. Samtalesalonen afsluttes med Roskilde-aktuelle Jonah Blacksmith, der giver koncert i teltet.

Arrangør: Roskilde Festival
Sted: Rosengade 21

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27