Gå til indhold
Bikubenfonden og Statens Kunstfond udpeger bestyrelse for Udviklingsplatform for Scenekunsten

Nyhed -

Bikubenfonden og Statens Kunstfond udpeger bestyrelse for Udviklingsplatform for Scenekunsten

Nyt samarbejde mellem Bikubenfonden og Statens Kunstfond har resulteret i etableringen af ’Udviklingsplatform for Scenekunsten i Danmark’. Den nyudnævnte bestyrelse vil i den kommende tid arbejde med at finde både daglig leder, navn og hjem til platformen.

Platformen er oprettet som en selvejende kulturinstitution med det formål at bidrage til udviklingen af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det skal ske i dialog med nationale og internationale aktører, herunder CPH Stage, for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum.

Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har i samarbejde udpeget udviklingsplatformens bestyrelse.

Direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen, udtaler:

”I Bikubenfonden tror vi på, at denne nye institution vil blive den ressource, der har været efterspurgt i branchen. Vi er meget glade for den dialog, vi har haft med branchen i hele forløbet. Det har været gavnligt i forhold til at identificere scenekunstens specifikke udfordringer, og det har samtidig bidraget til formulering af konkrete løsningsmodeller. Vi har nu peget på en række kompetente personer til bestyrelsen, der i den kommende tid vil forme institutionen og på sigt løfte opgaverne i videre dialog med branchen.”

Den nye bestyrelse
Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udpeget følgende personer til bestyrelsen for udviklingsplatformen:

Pernille Møller Taasinge, formand, producer, Aaben Dans i Roskilde
Christine Ulrich Andersen, næstformand, jurist med speciale i kunst- og kulturverdenen,
CUA Law
Erik Pold, instruktør og performer, ensembleleder på Rialto:Teatret
Louise Opprud Jakobsen, partner, Innovation Lab, Aarhus, samarbejder med Aarhus Scenekunstcenter
Meta Louise Foldager, CEO og producer, Meta Film

Det er en stor glæde at kunne melde navnene på den nyudpegede bestyrelse ud. Vi har stor tillid til, at bestyrelsen, med de mange forskellige kompetencer den besidder, vil være et aktiv i forhold til på kompetent og kvalificeret vis at lægge rammerne for udviklingsplatformens fremtidige arbejde og indsats”, siger Ditte Maria Bjerg, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Læs mere om den nyudnævnte bestyrelse her: http://www.kunst.dk/kunstomraader/scenekunst/initiativer/bestyrelse-udpeget-til-udviklingsplatformen-for-scenekunst/

Bestyrelsens kommende opgaver
Bestyrelsen har planlagt en række møder i den kommende tid og tilstræber at kunne slå en stilling som daglig leder op senere på året med forventet tiltrædelse i januar 2016. Bestyrelsen vil også finde et nyt navn til udviklingsplatformen samt et sted, hvor institutionen skal bo.

”Jeg er utrolig glad for opdraget fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden. Der har i årevis manglet en enhed med fokus på rådgivning, udvikling og internationalisering af scenekunsten – især for de mindre projekter og teatre, så vi glæder os i bestyrelsen til at komme i gang med at etablere udviklingsplatformen og finde en daglig leder. Der er så megen potentiale i scenekunsten, der bare venter på at blive frigivet, og det potentiale mener vi bestemt, at platformen kan udløse”, udtaler den nyudnævnte bestyrelsesformand for udviklingsplatformen Pernille Møller Taasinge.

Løbende dialog med branchen
Etableringen af udviklingsplatformen er et resultat af en længere dialog mellem Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og scenekunstbranchen om mulige løsninger på de udfordringer, som branchen står over for. Samarbejdet mellem Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget begyndte med seminaret ’Scenen er Åben’ i oktober 2014 i Operaen. Derefter har de to fonde afholdt en åben idéindkaldelse samt gennemført en udviklingsworkshop med repræsentanter fra tre af de indsendte idéer.

Læs mere om forløbet her:
Nyhed om etablering af udviklingsplatformen 
http://www.bikubenfonden.dk/ny-udviklingsplatform-styrker-scenekunsten-i-danmark

Rapport fra seminaret ’Scenen er Åben’ http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Scenekunst/Nyheder/Dokumentationsrapport_Scenen_er_AAben_Seminar.pdf

Fælles konklusion fra seminaret ’Scenen er Åben’ http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Scenekunst/Nyheder/Konklusioner_fra_seminaret_Scenen_er_aaben.pdf

Yderligere oplysninger:
Pernille Møller Taasinge 
Bestyrelsesformand for udviklingsplatformen 
pernille@aabendans.dk
Tlf. 26 36 05 82

Maja Bundgaard Hjorth
Kommunikationsmedarbejder, Bikubenfonden
mbh@bikubenfonden.dk
Tlf. 33 77 93 71

Ane Alsløv
Specialkonsulent, Kulturstyrelsen
als@kulturstyrelsen.dk
Tlf. 25 48 67 75

På billedet ses Pernille Møller Taasinge fra Aaben Dans i Roskilde, der er udpeget som bestyrelsesformand for den nye udviklingsplatform for Scenekunsten i Danmark (foto: Ditte Valente).

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27