Gå til indhold
Bikubenfonden skærper sit fokus på bæredygtighed

Nyhed -

Bikubenfonden skærper sit fokus på bæredygtighed

Med en gennemlysning af sin investeringsportefølje og en række tiltag på den baggrund har Bikubenfonden skærpet sit fokus på bæredygtighed. Gennemlysningen følges op af en generel kortlægning af bæredygtighed i hele koncernen. Det kan man læse i Bikubenfondens årsberetning for 2021, der offentliggøres i dag.

For Bikubenfonden har det at bedrive filantropi været naturligt forbundet med en opmærksomhed på at agere hensigtsmæssigt og bæredygtigt i forhold til både miljø og klima, sociale forhold og selskabsledelse. Men det har ikke været et område, man har tillagt selvstændig opmærksomhed. Det bliver der lavet om på nu.

- Vores indsatser på både kunst- og socialområdet har et iboende formål om at skabe et bæredygtigt samfund, og i vores naturområde Svanninge Bjerge har vi omlagt skoven til vildskov med et formål om at højne biodiversiteten. Så på den måde har vi arbejdet med bæredygtighed gennem mange år. I vores investeringer tager vi også afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FNs Global Compact og øvrige vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Men vi har ikke haft en struktureret opmærksomhed omkring bæredygtighed, og det kan dels skabe fare for blinde vinkler og en tendens til at lade vanen bestemme i stedet for aktivt at arbejde for forbedringer. Derfor har vi nu besluttet at gå anderledes til værks, siger administrerende direktør Søren Kaare-Andersen.

For at kunne agere mere ansvarligt og transparent valgte Bikubenfonden i første omgang at få lavet en ekstern analyse af fondens investeringsportefølje pr. 1. april 2021. Gennemlysningen viste, at fondens portefølje ud fra en bæredygtighedsvinkel placerede sig tæt op ad benchmark og ud fra et generelt synspunkt ikke indeholdt problematiske beholdninger som f.eks. kontroversielle våben. Men også at der var plads til forbedringer. Derfor har fonden igangsat en række tiltag. Blandt andet har fonden omlagt en del af sine investeringer og indledt dialog med sine forvaltere om deres bæredygtighedspolitikker. Det har ifølge en opfølgende gennemlysning af porteføljen pr. 31. december 2021 ført til en generel forbedring særligt inden for klima.

Ud over at arbejde videre med forvalterne om at øge fokus på bæredygtighed i fondens investeringer har Bikubenfonden desuden startet en generel kortlægning af bæredygtighed i hele koncernen.

- Med en kortlægning af bæredygtighed i hele koncernen får vi skabt et overblik, så vi kan tage stilling til, hvor der er potentiale til forbedringer, og hvordan vi prioriterer og implementerer nye initiativer, siger Søren Kaare-Andersen.

FAKTA om Bikubenfondens bæredygtighedsanalyser:
Bikubenfonden fik i 2021 lavet to bæredygtighedsanalyser af sin investeringsportefølje pr. 30. april 2021 og pr. 31. december 2021. Analyserne blev udført af investeringsrådgiver Curo Capital.

Fra 2022 har Bikubenfonden igangsat en kortlægning af bæredygtighed i fonden og dens datterselskaber. Kortlægningen gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Beierholm, der bl.a. screener fondens to fokusområder: kunst og social, fondens naturområde Svanninge Bjerge og fondens virksomhed Enkotec A/S.

Find Bikubenfondens bæredygtighedsanalyser og læs mere om fondens fortsatte arbejde med at kortlæggebæredygtighed her.

FAKTA om Bikubenfondens årsberetning 2021:
Bikubenfonden opnåede i 2021 sit hidtil højeste afkast i fondens historie med et samlet investeringsresultat på 412,0 mio. kroner og et nettoresultat på 400,6 mio. kroner. Det høje investeringsresultat betyder, at fonden hæver bevillingsrammen fra 150 mio. kroner til 225 mio. kroner.

Bikubenfonden bevilligede i 2021 119,0 mio. kroner før bortfald af bevillinger. Heraf var der en tilbageførsel på 9 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 110 mio. kr.

På kunstområdet styrkede Bikubenfonden danske scene- og billedkunstinstitutioners rammer i udviklingsforløbet Task Force, udviklede et partnerskabsprogram for længerevarende strategiske samarbejder med udvalgte kunstinstitutioner og styrkede den politiske samtale og bevidsthed om kunstens betydning gennem filmserien Kunsten har ordet.

På socialområdet fortsatte Bikubenfonden arbejdet med at styrke anbragte unges overgang til voksenlivet gennem innovationsprocessen Min Vej Hjem og Policy Lab. Et nyt strategisk partnerskab En Vej til Alle, der skal sikre at næste generation af reformer på job og uddannelsesområdet skabes sammen med unge og på tværs af sektorer, blev også igangsat.

Formand Niels Smedegaard og bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo blev genvalgt i 2021 som hhv. formand og bestyrelsesmedlem for en periode på yderligere to år.

Fonden havde pr. 31. december 2021 en balance på 2.253,0 mio. kroner mod 1.953,4 mio. kroner året før. Egenkapitalen udgjorde 1.778,8 mio. kroner mod 1.504,0 mio. kroner året før.

Læs Bikubenfondens digitale årsrapport her.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27