Gå til indhold
Bikubenfonden søger innovativ seniorrådgiver til at skabe systemiske forandringer på socialområdet

Nyhed -

Bikubenfonden søger innovativ seniorrådgiver til at skabe systemiske forandringer på socialområdet

Vil du være med til at nytænke løsninger for og med unge på kanten, og forstår du at samle aktører på tværs af sektorer om at støtte udsatte unge i at mestre livet, så de lykkes med job og uddannelse? Så er du måske vores nye seniorrådgiver på socialområdet.

45.000 unge står i dag uden for job og uddannelse, og det skal vi handle på. Andelen af unge, der har svært ved at finde fodfæste i voksenlivet, er konstant på trods af adskillige reformer, initiativer og milliarder af kroner til sociale indsatser. Det kalder på stærk systeminnovation og et behov for ambitiøse, nytænkende løsninger med afsæt i udsatte unges eget perspektiv. Derfor søger Bikubenfonden en innovativ seniorrådgiver med indsigt i og et stærkt netværk indenfor området unge uden for job og uddannelse.

I Bikubenfonden har vi fokus på to områder i vores filantropiske arbejde: Unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst. På socialområdet arbejder vi for at skabe systemiske forandringer for unge på kanten ved at generere ny viden, teste nye løsninger og mobilisere aktører og sætte dagsordener inden for vores tre strategiske spor: 1) Anbragte unge i overgangen til voksenlivet, 2) Unge i hjemløshed, og 3) Unge uden for job og uddannelse.

Vi har en vision for et samfund, hvor alle aktører tager ansvar for at unge på kanten får et godt liv med job, uddannelse, bolig, fællesskab og stærke relationer.  Den vigtigste aktør til at vise vejen til nye løsninger, er de unge selv. Med udgangspunkt i unges egne erfaringer arbejder Bikubenfonden derfor på at nytænke systemerne omkring de unge. Det gør vi i stærke samarbejder på tværs af det offentlige, det private og den frivillige sektor. Vi insisterer på at afprøve innovative veje fordi vi tror på, at der er brug for at gøre noget radikalt anderledes, hvis vi vil have et andet resultat. 

Udvikle strategisk spor og agere udviklingspartner
Som seniorrådgiver i Bikubenfonden bliver du en del af socialteamet, som vil bestå af tre seniorrådgivere, en kommunikations- og PA-chef samt direktøren for socialområdet. Teamet arbejder tæt sammen indbyrdes, men samarbejder og sparrer også på tværs med kunstteamet om, hvordan vi som fond agerer udviklingspartner og tilfører merværdi for vores samarbejdspartnere.

Med denne stilling udvider Bikubenfonden socialteamet for at kunne realisere ambitionen om at skabe systemisk forandring for unge uden job og uddannelse. Arbejdet indebærer dels at samarbejde med kommunikations- og PA-chefen omkring fondens fortalervirksomhed indenfor unge uden for job og uddannelse samt at være udviklingspartner for vores samarbejdspartnere, typisk kommuner og NGO´er. For begge opgaver kræver det, at du formår at sætte fondens mange filantropiske virkemidler i spil med det formål at opnå størst muligt impact til gavn for udsatte unge.

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder vil derfor omfatte følgende:

 • Spotte og udvikle nye indsatser og flerårige samarbejder
 • Bidrage til at udvikle innovative indsatser lokalt, som også giver værdi nationalt i form af ny tænkning, ny lovgivning og ny praksis
 • Skærpe de nyskabende elementer, som er afgørende for systemforandring, og bidrage til at erfaringerne fører til organisatorisk læring og strukturelle ændringer i hele feltet
 • Agere matchmaker mellem vores samarbejdspartnere og øvrige aktører på feltet
 • Bidrage til at scope og strukturere udviklingsprocesser, så de baseres på eksperimenter, løbende læring – og en stærk ungeinvolvering
 • Facilitere processer, workshops og dialogmøder med samarbejdspartnere og interessenter – også igennem samarbejde med eksterne konsulenter
 • Bestyrelsesbetjening i form af udarbejdelse af bestyrelsesnotater og -indstillinger
 • Administrative opgaver i forhold til samarbejdspartnere
 • Dialog med evaluatorer og opfølgning på evalueringer.

Din profil
Vi søger en seniorrådgiver, der brænder for at gøre en forskel for unge på kanten. Du tager ansvar for at drive egne indsatser og er samtidig god til at samarbejde om fælles opgaver. Derudover har du en strategisk tankegang og erfaring med at bidrage til større forandringer. Du har skabt stærke resultater ift. at samarbejde med andre aktører om nyskabende løsninger, der har gjort en markant forskel for de mennesker, det handler om – allerhelst på unge-, social-, uddannelses- og/eller beskæftigelsesområdet.

Samtidig er du en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt. Du forstår at omsætte ny viden og tendenser til konkrete koncepter, der kan være med til at løse problemstillinger målrettet udsatte unge. Du har evnen til at bevæge dig ud over vanetænkningen, se alternative muligheder og tænke nyt. Igennem din karriere har du haft mange forskellige funktioner, hvilket ruster dig til at kunne tage hele værktøjskassen i brug som udviklingspartner overfor vores mange forskellige samarbejdspartnere som kommuner såvel som små og store organisationer.

Vi forventer, at du har:

 • Høj faglighed og et solidt netværk inden for uddannelses – og/eller beskæftigelsesområdet. Det er en fordel, hvis du har kendskab til problemstillinger og løsningsmodeller målrettet udsatte unge
 • Godt kendskab til og forståelse for, hvordan det kommunale maskinrum opererer. Det er en fordel, hvis du har været ansat i en kommune
 • Flere års erfaring med at facilitere og drive udviklingsprocesser
 • Mangeårig viden og erfaring fra samarbejder og partnerskaber på tværs af sektorer og aktører
 • Solid erfaring med at arbejde tværfagligt og i teams
 • God forståelse for aktørmobilisering og strategisk kommunikation.

Der er tale om en fuldtidsstilling, som ønskes besat snarest. I jobbet vil du referere til direktør Sine Egede Eskesen. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakt på job@bikubenfonden.dk eller til Sine Egede Eskesen på 27294747. Ansøgningen sendes til job@bikubenfonden.dk

Deadline for ansøgning er den 6. februar 2022. Samtaler afholdes den 9. og 11. februar.

Bikubenfondens udvikling
Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. Fonden er under stærk udvikling i disse år. Fra at have været en fond med fokus på donationer, har fondens arbejde i dag en katalytisk tilgang, og i øjeblikket undersøger vi, hvordan styrken ved et community kan bidrage i det filantropiske arbejde.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27