Gå til indhold
Foto: HAUT. Fotograf Anders Ravnsholt Riis
Foto: HAUT. Fotograf Anders Ravnsholt Riis

Nyhed -

Bikubenfonden vil samarbejde med kunstinstitutioner om at sikre deres udvikling

Med Task Force som fast udviklingsprogram og muligheden for at indgå i flerårige partnerskaber vil Bikubenfonden give tid, rådgivning og økonomi til, at scene- og billedkunstinstitutioner kan udvikle sig og indfri deres potentialer. Med det skærpede fokus på udvikling ønsker Bikubenfonden at bidrage til København som et internationalt centrum for scene- og billedkunst.

Gennem Bikubenfondens mange års dialoger med danske kunstinstitutioner er det samme mønster gået igen: kunstinstitutioner der drives med store kunstneriske ambitioner, men begrænset tid og økonomi, kommer ofte til at fokusere på overlevelse frem for udvikling. Det mønster, som gælder både store og små organisationer, giver hverken mulighed for langsigtet strategisk arbejde eller kunstfeltets udvikling. Derfor skærper Bikubenfonden nu sit fokus på udvikling gennem tætte samarbejder og længerevarende partnerskaber med scene- og billedkunstfeltets institutioner.

Vi har en ambition om at bidrage til København som et internationalt centrum for scene- og billedkunst. Det kræver blandt andet, at nogle af vores institutioner får mulighed for at udvikle sig – strategisk, organisatorisk og kunstnerisk – og det er, hvad vi forsøger at give mulighed for gennem udviklingsforløbet Task Force og flerårige partnerskaber,” siger direktør i Bikubenfonden Mette Marcus.

Task Force, som udbydes i samarbejde med Nordisk Kulturfond, er et program, der kan strække sig op til 1 år og har fokus på blandt andet strategi, organisationsopbygning, ledelse og kunstnerisk udvikling. Programmet har indtil for nyligt eksisteret som et pilotprojekt, som blandt andre teaterkompagniet Fix&Foxy og scenekunstorganisationen HAUT har været igennem, og på baggrund af forløbene har de to institutioner efterfølgende indgået i flerårige strategiske partnerskaber med Bikubenfonden. For partnerskabet med Fix& Foxy er der formuleret en fælles ambition om at udvikle “Fix&Foxy international performance company” - et nyskabende, internationalt samarbejdende scenekunstkompagni med base i København. Mens der for partnerskabet med HAUT er formuleret en fælles ambition om at udvikle og teste residency-formater med henblik på at kunne realisere et internationalt residency center for scenekunst i København.

Halvårlige ansøgningsrunder konverteres til mere dialogbaseret kontakt
Det mere langsigtede fokus og tættere samarbejde omkring udvikling medfører en generel ændring i Bikubenfondens praksis. Således vil fonden ikke længere invitere til halvårlige ansøgningsrunder. I stedet barsler fonden med nye kontaktformater for kunstfeltet:

Vi har en kæmpe interesse i at følge, hvad der foregår på scene- og billedkunstfeltet. Det gør vi ved at se udstillinger og forestillinger og deltage i samtaler og debatter. Men det er også vigtigt, at kunstfeltets aktører kan opsøge os på en gennemskuelig og struktureret måde. Vi ønsker, at vores samtaler kommer til at handle om kunstneriske visioner og ambitioner samt organisatorisk udvikling, og det kalder på en anden måde at være i kontakt på end de ansøgningsrunder, vi har haft i mange år,” siger Mette Marcus og fortsætter:

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alt for mange bruger lang tid på at skrive ansøgninger, som vi ikke kan imødekomme. Vi vil gerne prøve nogle nye mere dialogbaserede formater af og dermed starte samtalen et andet sted,” siger Mette Marcus.

I stedet for de halvårlige ansøgningsrunder kommer Bikubenfonden til at indføre et nyt system med mulighed for at booke møder med Bikubenfondens rådgivere. Her kan man som kunstinstitution, organisation, platform, kurator eller kompagni få sparring på en idé, udvikling eller udfordring. Dialogmøderne kan lede til 2-3 måneders udviklingsforløb med mulighed for sparring og evt. finansiel konceptudviklingsstøtte, og disse forløb kan lede videre til Task Force-programmet.

De nye tiltag sættes i værk i efteråret 2022.

BAGGRUND

Hvad er Task Force?
Med formålet om at styrke de danske scene- og billedkunstinstitutioner og skabe rammer, der kan sikre kunstnerisk udvikling, langsigtet strategi, højere grad af økonomisk bæredygtighed og evt. internationalt virke, startede Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond i 2019 samarbejdet om pilotprojektet Task Force. Det er dette projekt, der nu bliver etableret som fast program, som kan gennemføres i samarbejde med ca. 3 institutioner årligt. I kraft af samarbejdet med Nordisk Kulturfond vil programmet fremadrettet også inkludere institutioner forankret i andre nordiske lande. I Nordisk Kulturfond er indsatsen også en del af fondens strategiske arbejde for at skabe et mere langsigtet fokus og nyt engagement i det nordiske kunst- og kultursamarbejde gennem partnerskaber og udvikling af bredere finansiering.

Task Force er et udviklingsforløb der strækker sig over ca. et år for udvalgte scene- og billedkunstinstitutioner. Gennem et workshopforløb afdækkes institutionens udfordringer og potentialer. Fondene deltager aktivt i det indledende arbejde og bidrager med viden, netværk og økonomi. Efter en kortlægning af kunstinstitutionens situation, diskuterer institution og fonde sammen med eventuelle eksterne eksperter mulighederne, og der lægges en plan med konkrete aktiviteter, der kan være med til at sikre institutionen den ønskede udvikling. Institutioner, der indgår i forløbet, inviteres af Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond. Følgende institutioner har indtil videre været gennem et Task Force forløb:

  • Teaterkompagniet Fix&Foxy
  • Scenekunstorganisationen HAUT
  • Festivalsekretariatet CPH Stage
  • Udstillingsplatformen ARIEL - Feminismer i det Æstetiske
  • Projektorganisationen SMK Fridays, på SMK
  • Performancegruppen Sisters Hope

Hvad er Bikubenfondens Partnerskaber?
Et flerårigt partnerskab mellem Bikubenfonden og en kunstinstitution kan etableres på baggrund af et Task Force forløb, når både fond og institution kan se, at der er særlige muligheder for at indfri større strategiske ambitioner. I et partnerskab vil Bikubenfonden bidrage med mange forskellige kompetencer og ressourcer, der kan være relevante for at indfri ambitionerne. Ud over økonomi kan det være kommunikativ eller økonomisk rådgivning, tilbud om fysiske lokaler eller etablering af kontakt til udenlandske eksperter, fonde eller institutioner. Bikubenfonden vil som udviklingspartner være tæt involveret i partnerskabets indsatser og deltager som fast medlem af det team, der arbejder for at indfri målene.

Bikubenfondens strategiske partnerskab med teaterkompagniet Fix&Foxy blev etableret i april 2022 med den fælles ambition at udvikle “Fix&Foxy international performance company” - et nyskabende, internationalt samarbejdende scenekunstkompagni med base i København. Det er hensigten at etablere et 10-årigt partnerskab, som i de første 3,5 år understøttes med en bevilling på kr.10.356.000. Med det strategiske partnerskab kan Fix&Foxy udvide og styrke organisationen og dermed få større rum til at kunne arbejde langsigtet, udvikle internationale forestillinger og arbejde med nye formater inden for scenekunst.

Bikubenfondens strategiske partnerskab med scenekunstorganisationen HAUT blev etableret i januar 2022 med en fælles ambition om at udvikle og teste residency-formater de næste to år. Herefter er det hensigten at etablere et længerevarende samarbejde om realiseringen af et internationalt residency center for scenekunst i København. Forløbet vil også indeholde en opkvalificering af HAUT, hvilket blandt andet vil bestå af en organisationsopbygning. Til de første 2 års udviklingsforløb er der givet en bevilling på kr.5.168.600.

Læs mere om Task Force og partnerskaber her.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97