Gå til indhold
Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, filantropiske satsninger og udvikling i 2020

Nyhed -

Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, filantropiske satsninger og udvikling i 2020

I Bikubenfondens årsberetning for 2020 kan du få et indblik i fondens indtjening, uddelinger, udvikling samt filantropiske satsninger inden for vores fokusområder; unge på kanten samt aktuel scene- og billedkunst.

2020 var et år stærkt præget af COVID-19 krisen, og Bikubenfonden valgte i marts at igangsætte en række initiativer på social- og kunstområdet for at støtte sine bevillingsmodtagere mest muligt til at komme igennem krisen. Samtidig har det været et år, hvor fonden for alvor kom i gang med at indgå nye typer af samarbejder, afprøve nye arbejdsmetoder – og ikke mindst sætte en udvikling af fremtidens Bikubenfonden i gang.

På socialområdet, hvor fonden arbejder for at nyskabe muligheder for unge på kanten, blev innovationsprocesserne Min Vej Hjem og Policy Lab bl.a.igangsat. Processerne skal bidrage til at nytænke overgangen fra anbringelse til voksenliv, og med dem fik fonden skærpet sit fokus på at arbejde med systeminnovation på kommunal- og nationalpolitisk plan.

På kunstområdet arbejder Bikubenfonden med at bistå professionelle kunstnere og kunstinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Her blev et udviklingsforløb for kunstinstitutioner sammen med en række samarbejdspartnere bl.a. påbegyndt, og fonden undersøgte også billedkunstens betydning i tre kommuner for at styrke den politiske samtale om kunst.

For Bikubenfondens sekretariat har 2020 desuden været præget af et større udviklingsarbejde. Med visionen om at etablere et nyt sted med fokus på samarbejde, udvikling og innovation inden for socialområdet samt aktuel scene- og billedkunst, solgte Bikubenfonden i efteråret 2020 ejendommen Fondenes Hus. Per 1. marts 2021 overtog fonden en større bygning på Thoravej i Københavns Nordvestkvarter, hvor visionen skal udmøntes i fremtiden.

Et fornuftigt økonomisk år trods COVID-19 krisen

I 2020 opnåede vi et samlet investeringsresultat på 137,2 mio. kroner og et nettoresultat på 112,4 mio. kroner. Af resultatet blev der bevilliget 89,9 mio. kr. til fondsformål mod 119,2 mio. kr. året før.

Bevillingerne er fordelt på 42,4 mio. kr. til unge på kanten, 36,1 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst samt 11,4 mio. kr. til andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af bevillinger foretaget i tidligere år for 7,6 mio. kr., hvilket resulterer i en nettobevilling på 82,3 mio. kr.

Fonden har pr. 31. december 2020 en balance på 1.953,4 mio. kr. mod 1.927,8 mio. kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 1.504,0 mio. kr. mod 1.474,9 mio. kr. året før.

Bestyrelsens sammensætning og genvalg

Formand Niels Smedegaard og bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo er blevet genvalgt i 2021 som hhv. formand og bestyrelsesmedlem for en periode på yderligere to år.

Bestyrelsens sammensætning frem til næste valg i 2022:

  • Niels Smedegaard, formand
  • Thomas Hofman-Bang, næstformand (på valg i 2022)
  • Mads Roke Clausen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
  • Marie Nipper, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
  • Louise Gade, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
  • Dorrit Vanglo, bestyrelsesmedlem

Læs Bikubenfondens digitale årsrapport her

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27