Gå til indhold
Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, strategi og milepæle 2018

Nyhed -

Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, strategi og milepæle 2018

Med Bikubenfondens digitale årsrapport kan du få et indblik i fondens indtjening, uddelinger og økonomiske strategi samt fondes filantropiske satsninger og milepæle for 2018.

Bikubenfonden har netop publiceret sin årsrapport i nyt digitalt format. Her finder du blandt andet nøgletal og organisatorisk opbygning. Ligesom du kan få et indblik i de strategiske overvejelser, der ligger bag fondens filantropiske arbejde i det forgangne år.

Bikubenfonden arbejder på det sociale område med at nyskabe muligheder for unge på kanten defineret som udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På dette område har arbejdet i 2018 båret præg af ansøgningsrunden ’Unge uden job og uddannelse’ – en for Bikubenfonden helt ny måde at arbejde på. Det fortæller chef for socialområdet Sine Egede om.

På kunstområdet har fonden fokus på scenekunst og billedkunst og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. På dette område har arbejdet især centreret sig om etableringen af foreningen Art Hub Copenhagen – et nyt internationalt samlingspunkt for kunsten i København. Det fortæller chef for kunstområdet Mette Marcus om.

Du finder Bikubenfondens digitale årsrapport her.

Nøgletal kort

Bikubenfonden opnåede i 2018 et resultat på koncernniveau på 73,2 mio. kr. mod 152,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev der bevilget 73 mio. kr. til fondsformål mod 113,8 mio. kr. året før.

Uddelingerne er fordelt på 30 mio. kr. til unge på kanten, 43,9 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst samt 2,3 mio. kr. til andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for 3,2 mio. kr., hvilket resulterer i en nettouddeling på 73 mio. kr.

Fonden havde pr. 31. december 2018 en balance på koncernniveau på 1.629,9 mio. kr. mod 1.615,2 året før. Egenkapitalen udgjorde 1.095,2 mio. kr. mod 1.103,9 mio. kr. året før.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74

Relateret materiale