Gå til indhold
Forsknings- og feltstation indvies i det unikke naturområde Svanninge Bjerge

Nyhed -

Forsknings- og feltstation indvies i det unikke naturområde Svanninge Bjerge

Som det eneste sted i Danmark kan man i Svanninge Bjerge opleve og udforske samtlige perioder i skovens udviklingshistorie siden sidste istid. Den store biodiversitet, der findes i området, er en af grundene til, at Syddansk Universitet nu rykker ind i Bikubenfondens nyopførte forsknings- og feltstation her. Torsdag den 25. februar bliver stationen indviet, og snart efter begynder biologistuderende fra Syddansk Universitet i Odense arbejdet i felten på Sydfyn.

Dybe kløfter fra ismassernes rasen, åbne overdrev med lavtvoksende krat, løvskov med høje lindetræer og sumpede moser. Alle er eksempler på naturtyper, der kan opleves i Svanninge Bjerge, og tilsammen udgør de et landskab med stor variation. Det sydfynske naturområde er unikt i Danmark, fordi samtlige skovhistoriske perioder siden istiden kan opleves her. Den store variation i området er netop en af grundene til, at det er et oplagt sted for en forsknings- og feltstation for Syddansk Universitet. 

- Syddansk Universitet vil bruge stationen til feltkurser for universitetets 300 biologistuderende, der blandt andet skal lære at bestemme både kendte og sjældne danske planter og dyr og få viden om specielle naturtyper og pleje af den danske natur. Stedet vil desuden danne ramme om flere forskningsprojekter samt workshops for universitetets forskere og administration, siger professor og institutleder Marianne Holmer, Biologisk Institut (SDU) 

Naturområdet skal opleves og bruges 
Det er 10 år siden, Bikubenfonden erhvervede sig Svanninge Bjerge, og der har siden været lagt et stort arbejde i at fremelske særlige landskabstyper via etablering af overdrev, så området i dag fremstår med en helt særlig diversitet – både hvad angår dyreliv og vegetation. 

- Visionen med Svanninge Bjerge har været at udvikle et naturområde, hvor skiftende tiders landskab kan opleves og studeres fra istid til nutid. Det har været vigtigt for os at skabe et område, som giver anledning til at udbrede viden om den danske natur, men også et område, hvor naturen kan bruges og nydes. I dag har vi mange gæster, der gang på gang vender tilbage for at opleve de særlige landskaber og det dyreliv, vi har her. Desuden bruger vi Svanninge Bjerge til vort natursociale program ’Natur til et godt liv’, som tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture i naturen for socialt udsatte børn og unge fra hele Danmark, fortæller direktør for Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen. 

Indvielse af Sandbjerggaard Forskningsstation den 25. februar 
I 2012 henvendte Syddansk Universitet sig til Bikubenfonden med ønsket om at få en permanent base for deres biologiske feltarbejde. Det blev starten på et udviklingsarbejde, der er resulteret i Sandbjerggaard Forskningsstation i Svanninge Bjerge. Nu står bygningerne klar til at modtage forskere og studerende, og det bliver fejret ved et indvielsesarrangement den 25. februar. Snart efter rykker de første biologistuderende ind i bygningerne og begynder deres feltstudier på Sydfyn. 

FAKTA
Landskabets historie Svanninge Bjerge udgør en del af De fynske Alper og er udpeget som et nationalt geologisk interesseområde på grund af sin komplekse opbygning og relation til det omgivende istidslandskab. Det bakkede landskab blev dannet i slutningen af sidste istid for 17.000-11.500 år siden, og flere af områdets søer er såkaldte ’dødishuller’ skabt af isblokke, der er blevet afskåret fra en gletsjer. Vegetations- og skovhistorisk er Svanninge Bjerge et unikt naturområde i Danmark, da samtlige perioder siden istiden fra ’Dryastid’ til ’Bøgetid’ kan opleves og udforskes her. Desuden kan man få et indblik i landskabets kulturhistorie med skiftende driftsformer som det tidlige agerbrug, det ordnede skovbrug og den naturnære skovdrift. Med ejendommen Høbbet, som Bikubenfonden tilkøbte i januar 2013, byder området desuden på et klassisk godslandskab. Vegetationsog skovhistorisk kan udviklingen i de danske skove efter sidste istid opdeles i nedenstående perioder:

Dryastid (13000 – 8300 f.Kr.)
Birke-fyrretid (8300 – 7000 f.Kr.)
Hassel-fyrretid (7000 – 6000 f.Kr.)
Ældre lindetid (6000 – 3000 f.Kr.)
Yngre lindetid (3000 – 500 f.Kr.)
Bøgetid (500 f.Kr. – 700 e.Kr.)
Vikingetid (700 – 1300 e.Kr.)
Senmiddelalder. Landboreformer (1300 – 1850 e.Kr.)
Det ordnede skovbrug. Nåletræet vinder indpas (1850 – 2000 e.Kr.)
Flersidig skovbrug, naturnær skovdrift (fra omkring 2000 e.Kr.) 

Guidede ruter i Svanninge Bjerge
Du kan bestille guidede ture i Svanninge Bjerge. På turen vil en naturformidler komme ind på emner som naturen i området, landskabets historie fra istid til nutid, det græssende kvæg og Bikubenfondens engagement i Svanninge Bjerge. Det er også muligt at opleve Svanninge Bjerge på egen hånd og følge nogle af de tema-ruter, der er markeret i området. Læs mere på svanningebjerge.dk

Kvæget sørger for naturplejen
Welsh Black-kvæg, der går omkring i Svanninge Bjerge, er en vigtig del af naturplejen i området. Kvæget bidrager blandt andet ved at æde af planterne, så de store overdrevsområder bliver ved med at være åbne, til gavn for planter og insekter. 

Yderligere oplysninger 
Bikubenfonden
Kommunikationsmedarbejder Iben Haugaard
T: +45 2622 0926
E: ih@bikubenfonden.dk 

Svanninge Bjerge
Projektleder Tessa Bucwald
T: +45 2078 7588
E: tvb@bikubenfonden.dk 

Syddansk Universitet
Kontorfuldmægtig, institutsekretær, Biologisk Institut, Lone Nørgaard Bruun
T: +45 2980 2623
E: lyn@biology.sdu.dk 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27