Gå til indhold
Direktør Søren Kaare-Andersen, chef for kunstområdet Mette Marcus og chef for socialområdet Sine Egede. Fotograf: Ulrik Jantzen
Direktør Søren Kaare-Andersen, chef for kunstområdet Mette Marcus og chef for socialområdet Sine Egede. Fotograf: Ulrik Jantzen

Nyhed -

Godt nytår – og tak for 2019

I Bikubenfonden arbejder vi hver dag for at nyskabe muligheder for unge på kanten samt aktuel scene- og billedkunst. Nu hvor året går på hæld, er det tid til at gøre status på, hvad vi skabte sammen med andre i 2019 – og hvor vi bevæger os hen.

AKTUEL SCENE- OG BILLEDKUNST
Vi er rigtig glade for de gode samarbejder, vi har haft med en række kunstinstitutioner og kunstnere om at tilrettelægge kunstsalonerne VISION i løbet af 2019. Vi er gennem salonerne blevet klogere på bl.a. kollektive skabelsesprocesser, repræsentationsproblematikker, ekstemporær kunst og hvordan kunsten har samfundsmæssig betydning. Vi har også udvidet salonernes live-format med en podcastserie – Kunstpodcast VISION – som sætter kunsten i yderligere perspektiv. Læs mere her

I Bikubenfonden arbejder vi for at realisere kunstneres potentialer. Eksempler på det er vores engagement i Art Hub Copenhagen – et nyt kunstnerisk samlingspunkt, der i 2019 er flyttet i lokaler i Kødbyen i København. Herfra har de igangsat det langsigtede arbejde med at udvikle den danske kunstscene i et internationalt perspektiv. Læs mere her

Igen i år har vi haft tre billedkunstnere, der har færdiggjort et forløb i Bikubenfondens atelierprogram – og tre nye er flyttet ind. Vores atelierprogram er en platform til at styrke nyuddannede billedkunstnere i at udvikle og etablere sig som kunstnere. I atelierprogrammet får de værksstedsplads og rådgivning afsluttet med Open Studio og værkpræsentation på Roskilde festivalen. Læs mere her

Med filmportrætserien ARTISTIC PRACTICE sætter vi fokus på en lovende kunstnerisk praksis med ønsket om at løfte billed- og scenekunstnere videre ud i verden. Vi har lanceret den første film og glæder os til at præsentere flere i 2020. Se med her

I 2019 har vi åbnet butikken Skitse i København. Skitse formidler billedkunstneriske arbejdsprocesser hen imod færdige værker gennem salg af materialetests. Butikken arrangerer også foredrag og arrangementer med kunstnere. Læs mere om Skitse her

Vi bistår også kunstinstitutioner med at gå nye veje – bl.a. med Udstillingsprisen Vision, hvor vi giver mulighed for nytænkning af udstillinger med kunsten i centrum. I 2019 vandt Kunsthal Aarhus prisen for udstillingen ’Go Extreme’, der bliver realiseret i 2021 og sætter fokus på ekstremsportens indvirkning på kroppen. Læs mere her

2019 blev også året, hvor startskuddet lød til et samarbejde med Betty Nansen Teatret, der skal udvikle og formidle samskabende scenekunst over de næste tre år. Dette ud fra en stærk tro på, at kollektive arbejdsprocesser er en vigtig del af fremtiden. Ambitionen er, at projektet udmønter sig i viden og indsigt i kollektivets potentialer, der kan tjene som inspiration både for teatre hjemme og i udlandet. Læs mere her

UNGE PÅ KANTEN
På socialområdet arbejder vi hver dag for at øge unges livsmestring og løfte dem fra kanten af samfundet. Det gør vi bl.a. gennem indsatser rettet mod hjemløse unge, anbragte unge i overgangen til eget hjem og nyskabende koncepter rettet mod at øge unges livsmestring.

Noget tyder på, at vores samarbejde med partnerne i Hjem til Alle alliancen om at nedbringe hjemløshed blandt unge ser ud til at skubbe på en positiv udvikling: Den seneste hjemløshedsmåling fra VIVE i 2019 har vist, at den brat stigende kurve over antallet af hjemløse unge, er fladet ud. Dette kan skyldes øget fokus på problemer og løsninger med at skaffe boliger til alle, ikke mindst i den enkelte kommune. Der er dog lang vej, før vi er i mål: Der er stadig 72 % flere hjemløse unge, end for ti år siden. Løsningerne til at afskaffe hjemløshed findes bl.a. i Finland – der er brug for en politisk vilje til for alvor at reducere hjemløsheden.

2019 var året, hvor vi for alvor fokuserede på at styrke de unges livsmestring, så de lykkedes med job og uddannelse. Som resultat af en ansøgnings- og udviklingsproces valgte vi at igangsætte tre koncepter, der alle repræsenterede nyskabende, kvalificerede bud på samarbejder og løsninger til hvordan vi styrker unges livsmestring, og dermed bygger bro til job og uddannelse. De tre koncepter er ‘Højskole uden mure’, ‘Sportucation og ‘Stemmer fra Blokken’. Vi ser frem til at følge udviklingen af koncepterne hen over de næste par år. Læs mere her

I 2019 har vi også taget hul på et nyt indsatsområde, nemlig anbragte i overgangen til eget hjem. Det er et område, hvor der i høj grad er brug for nyskabende løsninger, så anbragte får den støtte, de har brug for, når de flytter hjemmefra. Alt for mange unge tabes på gulvet og mister fodfæste, når de skal stå på egne ben: To ud af fem unge hjemløse er tidligere anbragt. I november lancerede vi en rapport, der set med de unges øjne belyser udfordringer og potentialer i overgangen fra anbringelse til eget hjem. Vi har været optagede af at involvere de unge selv. I første omgang for at forstå, hvad der er på spil, når så mange unge mister fodfæste. Den viden, vi har fra samarbejdet med de unge skal omsættes til handling. I 2020 vil vi sammen med kommuner og andre samarbejdspartnere skrue op for innovationskraften og udfordre vanetænkningen på anbringelsesområdet. Dette for at indfri vores målsætning om at alle anbragte unge har stabile relationer og netværk, når de forlader deres anbringelse. Og at alle anbragte unge oplever et system, som tager udgangspunkt i den unges behov og situation. Læs rapporten her

Igennem flere år har vi udviklet og drevet helhedsorienterede sociale indsatser med det formål at styrke udsatte unges evner til at mestre livet. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi i 2019 styrket vores fælles bestræbelser på at indfange og dokumentere udviklingen hos de unge. Ambitionen er at finde nye måder at måle værdi på, som bidrager til nytænkning på det sociale felt – og måske endda i sig selv bidrager til empowerment hos de unge. Den rejse fortsætter i 2020. Vi deler løbende vores erfaringer med det sociale felt – og hører gerne om andres gode erfaringer og idéer til hvordan vi bliver bedre til at inddrage de unge.

I Bikubenfonden arbejder vi på både kunst- og socialområdet ud fra en række fælles metoder med ønsket om at skabe nye muligheder. I 2020 glæder vi os til at fortsætte med at udforske og udvikle vores arbejde.

Til slut vil vi til alle vores samarbejdspartnere på kunst- og socialområdet sige: Rigtig godt nytår og tak for det gamle. Vi ser frem til mere nyskabelse sammen med jer i 2020.

Venlig hilsen
Søren Kaare-Andersen, direktør
Mette Marcus, chef for kunstområdet
Sine Egede, chef for det sociale område

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74