Gå til indhold
Indspil til Reformkommissionen: ”Et samfund med uforløst potentiale”

Nyhed -

Indspil til Reformkommissionen: ”Et samfund med uforløst potentiale”

Partnerskabet En Vej til Alle ønsker at inspirere Reformkommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi tackler det komplekse problem, at knap 50.000 unge står uden for job og uddannelse. Derfor har vi lavet et indspil til Reformkommissionen, der tager afsæt i unges erfaringer og bud på løsninger, samt hvilke virkningsfulde ingredienser, der bør bringes i spil på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige system, hvis vi skal lykkes.

Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år står uden job og er ikke undervejs eller færdige med uddannelse. Sådan har det været i årtier. Tusindvis af unge får aldrig forløst deres potentiale, men kobles langsomt af samfundets fællesskaber. Det har enorme konsekvenser – både for den enkelte unge og for vores samfund.

Vi kan og skal give alle unge mulighed for at finde deres vej ind i uddannelse og job.

Derfor har vi etableret partnerskabet En Vej til Alle. Ambitionen med dette indspil er at inspirere Reformkommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi kan arbejde med grundlæggende forandringer af systemet.

Et samfundsproblem
Som samfund har vi en fælles opgave i at skabe veje til gode liv med fællesskaber, uddannelse og arbejde for alle unge – uanset vilkår. Det kræver, at vi begraver nogle af de antagelser om, hvad der former unges valg, muligheder og ønsker ift. uddannelse og arbejdsliv, som har drevet de sidste årtiers reformdagsorden, og som derfor gennemsyrer systemet i dag.

Vi skal løfte blikket fra statistikkerne og lytte til de mennesker, det handler om. Og så skal vi erkende, at problemet ikke ligger hos de 50.000 unge. Det er ikke dem, der er dovne, forkerte eller utilpassede. Det er et samfundsproblem, som vi skal investere i at løse. Vi skal engagere os på tværs af det offentlige system, erhvervslivet og civilsamfundet - og vi skal turde diskutere og tage livtag med de strukturer, normer og tilgange, som bor i systemet omkring børn og unge i dag, og som vi ved ikke virker.

Et langt sejt træk
Afsættet for indspillet er vores ønske om at lade unges erfaringer og bud på, hvilke forandringer, der er behov for, få en central plads i Reformkommissionens arbejde og den efterfølgende politiske og offentlige debat. Samtidig har vi en tro på, at der er behov for at bringe viden, ressourcer og virkemidler fra både civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige system i spil, hvis det skal lykkes.
Derfor har vi bragt unge erfaringseksperter og samfundsengagerede ledere fra civilsamfund, offentlige organisationer, virksomheder, fonde og uddannelsesinstitutioner sammen om at udvikle ideer og forslag til løsninger.

Vi håber, at dette indspil kan bidrage til at så nogle frø til en ny reformdagsorden i de kommende år. Det er et langt sejt træk at skabe systemiske forandringer, der kan bane vej for at flere unge finder vej til uddannelse, job og fællesskaber. Men det er et fælles ansvar – og vi står klar til bidrage.

Læs hovedrapporten her
Læs bilag 1: Analyse af temaer i ungefortællinger her
Læs bilag 2: Ungefortællinger her
Læs bilag 3: Analyse af virksomme ingredienser her

Emner

Kategorier

Kontakt

Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70