Gå til indhold
Kunstens Rammer

Nyhed -

Kunstens Rammer

Med rapporten Kunstens Rammer sætter Bikubenfonden fokus på, hvordan man kan styrke den danske billedkunstscene.

Bikubenfonden har en vision om at styrke den danske billedkunstscene og betingelserne for kunstnerisk udvikling og produktion i Danmark. I efteråret 2016 iværksatte Bikubenfonden en undersøgelse, der havde til formål at afdække de udfordringer, der omgiver dansk billedkunst såvel som potentialer for forbedringer inden for feltet.

Undersøgelsen baserer sig på Bikubenfondens særlige fokus på kunstnerisk udvikling gennem årene. I særdeleshed erfaringer fra det 1-årige atelier- og rådgivningsprogram, som tilbyder nyuddannede kunstnere fra Kunstakademiets Billedkunstskoler en atelierplads i Fondenes Hus og rådgivning af kunstkonsulent Christina Wilson. Du kan læse mere om programmet her.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Urgent.Agency og opsamlet i rapporten Kunstens Rammer, som du kan læse her. På baggrund af dialog med kunstnere, videns- og fagpersoner samt en række danske og internationale organisationer og fonde peger Kunstens Rammer på en række indsatsområder, der kan bidrage til at skabe bedre muligheder for kunstnerisk udvikling for billedkunsten i Danmark.

Kunstens Rammer viser, at den danske billedkunstscene har et uforløst potentiale sammenlignet med andre lande. I Danmark er der et klart behov for større samlingspunkter for kunstnerisk udvikling og professionel rådgivning inden for billedkunstområdet. Samtidig peges der på nødvendigheden af at styrke internationale relationer – både for at tiltrække internationale kunstnere til Danmark og for at styrke danske kunstneres muligheder i udlandet.

Undersøgelsen anbefaler en praktisk, mærkbar og mere langsigtet indsats med blik for strukturelle og værdimæssige forandringer på billedkunstscenen. Konkret handler det om at understøtte udviklingen inden for kunstnerisk produktion, vidensdeling og organisering.

Vi håber, at rapporten kan inspirere til dialog og samarbejde om, hvordan vi sammen kan bidrage til udviklingen af produktion, professionalisering og formidling af billedkunst og styrke den danske billedkunstscene på internationalt niveau.

I den kommende tid vil vi invitere forskellige aktører til dialog om udviklingen af mulige initiativer. Vi ønsker med rapporten og i den videre proces inddragelse af kunstnere, kunstinstitutioner, fonde og andre aktører og organisationer i og omkring den danske kunstscene.

Har du behov for yderligere info, eller kan du bidrage med noget specifikt på området, er du meget velkommen til at kontakte:
Projektleder Signe Brok Bjerregaard
sb@arthubcopenhagen.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27