Gå til indhold
Teaterkompagniet Fix&Foxy er blandt de deltagende institutioner. Foto fra deres forestilling 'My Deer Hunter', fotograf: Søren Meisner
Teaterkompagniet Fix&Foxy er blandt de deltagende institutioner. Foto fra deres forestilling 'My Deer Hunter', fotograf: Søren Meisner

Nyhed -

Kunstinstitutioners udvikling styrkes i nyt samarbejde

Hvordan kan man som organisation løfte store ambitioner? Hvordan får man talt om svære spørgsmål i en bestyrelse? Hvordan skaber man internationale samarbejder? Det er nogle af de emner, der arbejdes med i en ny type udviklingsforløb, der foregår i tæt samarbejde mellem udvalgte kunstinstitutioner, Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond.

Med formålet om at styrke de danske scene- og billedkunstinstitutioner og skabe rammer, der kan sikre kunstnerisk udvikling, langsigtet forretningsstrategi, økonomisk bæredygtighed og evt. internationalt virke, er Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond sammen med en række kunstinstitutioner i gang med at udvikle et forløb præget af åben dialog og tæt samarbejde. Initiativet er sat i gang som en reaktion på mønstre, der går igen: kunstinstitutioner drevet med store kunstneriske ambitioner, men ofte med for lidt tid og økonomi og deraf følgende fokus på overlevelse frem for strategisk udvikling.

Teaterkompagniet Fix&Foxy, den scenekunstneriske platform HAUT samt festivalsekretariatet CPH Stage har som de første institutioner indgået i forløbet i 2020. Mens nye forløb er sat i gang dette forår med udstillingsplatformen ARIEL - Feminismer i det Æstetiske samt Statens Museum for Kunst med særligt fokus på SMK Fridays. Forløbet, der er tilrettelagt af Dansk Design Center, afdækker indledningsvis kunstinstitutionens historik, selvforståelse, forretningsstrategi, udfordringer og potentialer. Fondene deltager aktivt i det indledende arbejde og bidrager med viden, netværk og økonomi. Efter en kortlægning af kunstinstitutionens situation, diskuterer institution og fonde sammen med eventuelle eksterne eksperter mulighederne, og der lægges en plan med konkrete aktiviteter, der kan være med til at sikre institutionen den ønskede udvikling.

- Vi er super glade for at indgå i udviklingsforløbet. Det er godt at få nogle til at kigge på en udefra og gøre en klogere på de blinde vinkler, som man selv ikke ser. Vi har fået en langt større forståelse af, hvordan vi arbejder og mod til at se langsigtet og strategisk på, hvor vi vil hen, siger administrativ leder og producent ved Fix&Foxy Karoline Holm Michelsen. I øjeblikket er teaterkompagniet i gang med et forløb, hvor de arbejder med organisationsstruktur og identitet.

- I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner, og rollen som aktiv udviklingspartner er bærende for den udvikling, vi er i gang med som fond. Vores kunstfaglige medarbejdere kan bidrage med overblik over feltet og et stort netværk både nationalt og internationalt, og i kombinationen med kompetencer fra kunstinstitutionerne selv, Nordisk Kulturfond og Dansk Design Center mener vi, at det kan være med til at give et markant løft af kunstinstitutionerne, siger direktør i Bikubenfonden Mette Marcus.

Ny type fondssamarbejde

Ud over forhåbentlig at sikre en bæredygtig udvikling af de enkelte kunstinstitutioner giver det nære samarbejde med institutionerne også fondene mulighed for at indsamle læring på tværs af kunstfeltet og at afprøve nye fondssamarbejder.

- I en tid, hvor kunst- og kulturscenen er under øget pres, har det været vigtigt for os i Nordisk Kulturfond at etablere en tættere dialog med aktørerne og understøtte institutionernes behov og potentialer i et mere langsigtet perspektiv. Der findes en voksende interesse i de nordiske lande for at skabe bedre forudsætninger for en bredere og mere bæredygtig finansiering af kunsten og kulturen. Gennem denne indsats kan vi tilvejebringe konkrete erfaringer og viden om nye arbejdsmetoder og udvikling af privat-offentlige fondssamarbejder, siger Eline Sigfusson, stedfortrædende direktør i Nordisk Kulturfond.

Kun få institutioner har været en del af initiativet indtil videre. Men når forløbet er mere færdigudviklet, er det planen at skabe et egentligt program, som flere institutioner kan blive en del af.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27