Gå til indhold
Mind Your Own Business fortsætter succesen i nye rammer

Nyhed -

Mind Your Own Business fortsætter succesen i nye rammer

TrygFonden, Dansk Flygtningehjælp og Bikubenfonden stifter Mind Your Own Business som selvstændig forening for at styrke etniske minoritetsdrenge.

Mind Your Own Business har stor succes med at hjælpe 13-17 årige etniske minoritetsdrenge i gang med deres egne mikrovirksomheder bistået af frivillige og mentorer fra erhvervslivet. Udviklingsprogrammet vandt sidste år Kronprinsparrets Sociale Pris og vurderes fra mange sider til at have et stort potentiale fremadrettet. For at give programmet de bedste muligheder for videreudvikling stifter TrygFonden og Dansk Flygtningehjælp, som hidtil har stået bag programmet, nu sammen med Bikubenfonden Mind Your Own Business som selvstændig forening.

- Siden vi første gang støttede Mind Your Own Business tilbage i 2010 har vi gentagne gange oplevet, hvordan programmet formår at styrke drengenes personlige, sociale og faglige kompetencer. Samtidig er programmet med til at udvide drengenes blik for egne muligheder og udvikle deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Ved at oprette Mind Your Own Business som selvstændig forening håber vi, at vi kan gøre succeshistorien endnu bedre og hjælpe endnu flere drenge videre – til gavn for både dem selv, deres nærmeste og samfundet generelt, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Siden opstarten i 2010 har 203 drenge oprettet 21 mikrovirksomheder, og 186 frivillige venturepiloter og 21 mentorvirksomheder har lagt henholdsvis 4.350 og 1.520 frivillige timer i at rådgive, opmuntre og vejlede drengene. Hvert mikrovirksomhedsforløb har varet otte måneder med opstart i oktober og afsluttende med Business Award i maj.

Stort udviklingspotentiale
Mange af de virksomheder og organisationer, der har været involveret i Mind Your Own Business, ser et stort potentiale i programmet og samtidig et behov for, at programmet får mulighed for at udvikle nye spor. Det kunne fx være i form af støtte til drengene, så de kan videreudvikle deres mikrovirksomheder, inspirationscamps eller hjælp til at træffe valg om uddannelse og job. Der er også muligheder i at fastholde de frivillige venturepiloter og mentorvirksomhederne i et netværk for bl.a. at gøre dem til ambassadører for programmet.

- Der er mange idéer til at bringe programmet videre, og opbakningen er stor, så Mind Your Own Business har gode muligheder for at udvikle sig og gå nye veje. I forbindelse med Kronprinsparrets Sociale Pris fik vi i Bikubenfonden et godt indblik i arbejdet i Mind Your Own Business og det videre udviklingspotentiale, og vi er rigtig glade for, at vi nu kan være med til at hjælpe programmet med at udnytte dets fulde potentiale, siger Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, der har et særligt fokus på socialt udsatte børn og unge.

Man kan blive medlem af foreningen Mind Your Own Business, hvis man yder årlige økonomiske bidrag eller bidrager med arbejdskraft som fx mentorvirksomhed.

Læs mere om Mind Your Own Business her: www.myob.dk

Om Mind Your Own Business:
Mind Your Own Business er et udviklingssprogram for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Drengene tilbydes indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. De vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i den metode og samarbejdsmodel, som programmet repræsenterer: Empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet. Konceptet er enkelt, det gør en mærkbar forskel for drengene, og det bygger netværk – kulturelt og socialt. Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business, at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge.

For yderligere information, kontakt venligst:

Anne Jastrup, underdirektør i TrygFonden, mobil: 40 82 11 65

Sine Egede, chef for sociale formål i Bikubenfonden, mobil: 33 77 93 86

Hans Christian Knudsen, divisionschef i Dansk Flygtningehjælp, mobil: 22 24 87 50

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale