Gå til indhold
Ny delrapport om intensive læringsindsatser

Nyhed -

Ny delrapport om intensive læringsindsatser

Bikubenfonden har sammen med Egmontfonden igangsat en effektundersøgelse af tre intensive læringsforløb. Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll står for undersøgelsen. Anden delrapport om Københavner-akademiet er nu klar.

Anden delrapport, Foreløbig effektundersøgelse af Københavner-akademiet, er nu tilgængelig. Rapporten er en foreløbig effektanalyse af Københavner-akademiet. Den endelige evaluering bliver udarbejdet og offentliggjort i 2019.

Københavner-akademiet er et intensivt læringsforløb for drenge fra 8. klasse med faglige udfordringer. Københavner-akademiet kombinerer korte og intensive læringsforløb med løbende opfølgning i form af ugentlige lektioner på deltagernes egne skoler i 8. og 9. klasse. 13 udvalgte københavnske skoler med særligt høje andele af elever med faglige udfordringer deltager i Københavner-akademiet.

Bikubenfonden har i 2015 støttet udviklingen af Københavner-akademiet med 1.843.000 kr. Efter 2015 har Københavns Kommune valgt at fortsættemed udvikling og finansiering af Københavner-akademiet. I 2016 igangsatte Bikubenfondenen en effektundersøgelse af Københavner-akademiet. Finansieringen af effektundersøgelsen sker i samarbejde med Egmontfonden, der tidligerede har støttet Drengeakademiet og Plan T. Der er således tale om en samlet effektundersøgelse af de tre indsatser. Rambøll og TrygfondensBørneforskningscenter udfører undersøgelsen.

Resultatet af den foreløbige effektundersøgelse viser ifølge forskerne bl.a. en tendens til, at drengene i Københavner-akademiet på kort sigt klarer sig bedre i dansk end elever med samme baggrundskarakteristika og faglige forudsætninger, der ikke har deltaget i det intensive forløb. Det gælder særligt i forhold til sprogforståelse, der måles i nationale test. Derudover indikerer analysen, at Københavner-akademiet på kort sigt har en negativ effekt på elevernes trivsel. Det gælder særligt på den del af trivselsmålingen, der handler om ro og orden i klasselokalet. Rapporten kan ikke forklare, hvorvidt den negative effekt på drengenes trivsel skyldes, at drengene mistrives i den nye indsats, om eleverne er mere bevidste om klassemiljøet eller om der er mere uro. Der måles ikke på matematik, fordi der ikke har været tilgængelige testresultater i matematik, men det vil blive inkluderet i 2019.

I 2019 udkommer den sidste rapport med effektmålingerne af de tre intensive læringsforløb, som vil indeholde en langsigtet analyse, der følger eleverne ind i 9. klasse.

Foreløbig effektundersøgelse af Københavner-akademiet kan læses her. Rapporten er ligeledes tilgængelig på Bikubenfondens hjemmeside, hvor også de tidligere rapporter er tilgængelige.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale