Gå til indhold
Art in a Day: Monster Chetwynd, Tears, foto: Jonathan Damslund og Barsk Projects
Art in a Day: Monster Chetwynd, Tears, foto: Jonathan Damslund og Barsk Projects

Nyhed -

Open call: Hvad betyder kunst for os, når vi møder den i vores fælles offentlige rum?

Er du i gang med planlægningen af en performancefestival i det fri, en billedkunstintervention på gader og stræder eller skabelse af scenekunst uden for teatrets fire vægge? Har du en idé på tegnebrættet til borgernes møde med kunst i det offentlige rum? Og vil du gerne samarbejde med os om at skabe mere viden om menneskers møde med kunsten? Så vil vi gerne høre fra dig.

Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden er gået sammen om at undersøge, hvad kunst betyder for de mennesker, der møder den – i det offentlige rum.

Læs mere om samarbejdet og indsatsen her.

Vi ønsker at få så stort et udbytte ud af undersøgelsen som muligt og søger derfor samarbejdspartnere, der vil bidrage med at få indsamlet den rette viden.

Vi ved, at det kræver ressourcer at være genstand for undersøgelser, mens man afvikler sine kunstmøder og samtidig skal bidrage med viden, dokumentation, deling og forankring. Derfor har Bikubenfonden afsat ressourcer til at understøtte de cases, der udvælges.

Vores ”open call” henvender sig til professionelle kunstinstitutioner eller -organisationer, der har stor erfaring med at skabe kunstmøder i det offentlige rum - inden for performances, scene- og billedkunst.

Hele indsatsen er målrettet billed- og scenekunstinstitutioner, kommuner, stat, politikere, fageksperter og andre aktører, der arbejder med at gøre kunsten nærværende og tilgængelig for flere ved at rykke ved kunstinstitutionernes rammer.

Vi udvælger cases ud fra følgende kriterier:

  • Indsatserne skal varetages af erfarne aktører, der har erfaring med at skabe kunstmøder i det offentlige rum. Det kan både være en gentagelse af tidligere formater eller et nyt format.
  • Indsatserne skal varetages af institutioner indenfor billed- og/eller scenekunst og kan være en indsats, der er skabt i samarbejde mellem flere institutioner/organisationer.
  • Indsatserne skal være midlertidige og på samtidsscenen for enten billedkunst, performance eller scenekunst – dog skal de have en varighed over flere dage.
  • Indsatserne skal bidrage til undersøgelsen og desuden medvirke til læring og deling gennem dokumentation, formidling, kommunikation og forankring af indsigter.
  • Der skal være offentlig adgang til aktiviteter og dele af aktiviteterne skal være afviklet inden udgangen september 2025.

Dialog om muligheder for samarbejde
Ønsker jeres institution at indgå samarbejde med Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden om indsatsen?

Så kan I inden den 8. maj kontakte udviklingspartner Sigrid Wilde Abrahamsen på swa@bikubenfonden.dk, tlf.: 3176 5721. I den forbindelse må I gerne forholde jer til kriterierne for samarbejde.

Gennem jeres kontakt til os, vil det blive afklaret, om vi inviterer jer til et dialogmøde, hvor vi fortsætter drøftelserne om et muligt samarbejde. Dialogmøder afholdes i maj, 2024 - med henblik på, at der evt. udarbejdes et koncept for samarbejdet samt laves endelige samarbejdsaftaler inden 28. juni, 2024.

3-4 samarbejder om kunst i det offentlige rum
Der vil blive udvalgt 3-4 fire nye samarbejder og der ydes et økonomisk bidrag på op til 750.000 kr. pr. indsats.

Derudover vil partnerne bistå hinanden med faglige kompetencer indenfor fx udvikling, kommunikation eller rådgivning, herunder på baggrund af hvilke ressourcer, behov og potentialer, jeres organisation, partnere, fagfeltet eller samfundet har.

Formålet med undersøgelsen om kunstens betydning i det offentlige rum
Vi vil gerne vide mere om, hvad det betyder, når borgerne møder kunsten i vores fælles offentlige rum, hvad det betyder for den enkelte, for fællesskabet og for det lokalområde, det foregår i.

Vores ambition er, at vi kan bidrage til at kvalificere de mange samtaler om kunstens betydning for borgerne og samtidig styrke beslutningsgrundlaget om kunstens rammer og vilkår for udfoldelse – også uden for institutionernes fire vægge.

Der er allerede viden på området og rigtig mange aktører i kulturlivet har stor indsigt i, hvad kunst betyder for de mennesker, der oplever den - på institutionen. Men vores indsigt i, hvad kunstmødet i vores offentlige rum betyder, er lidt mere begrænset – så det vil vi gerne være med til at gøre noget ved.

Det er derfor, vi gerne vil invitere til samarbejde om at undersøge kunstens betydning, når vi møder midlertidige værker i det offentlige rum. Så vi i fællesskab kan være med til at bidrage med ny viden, der kan styrke arbejdet med at skabe flere og givende kunstmøder for flere - og flere forskellige - mennesker, der hvor, de er.

Mere information
Jeppe Bo Rasmussen, tlf.: +45 24401897, jbr@bikubenfonden.dk
Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet, Bikubenfonden

Emner

Kategorier

Kontakt

Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97