Gå til indhold
Vi søger en rådgiver til Bikubenfondens kunstområde

Nyhed -

Vi søger en rådgiver til Bikubenfondens kunstområde

Har du et stort overblik over det scene- og billedkunstfaglige felt og stærke analytiske kompetencer? Så er du måske den barselsvikar, vi søger.

I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe billed- og scenekunst, bl.a. ved at bistå kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Vores strategi er baseret på tænkningen om, at vi som filantropisk fond er i en unik position til at handle risikovilligt og tænke langsigtet.

For at sikre at de indsatser vi sætter i gang får mest mulig betydning, lægger vi et stort arbejde i at samle viden og danne os overblik over de udfordringer eller uudnyttede muligheder, der ligger indenfor vores fokusområder.

I Bikubenfonden ønsker vi at agere som en proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond, der på kunstområdet arbejder for at skabe nye muligheder.

Om barselsvikariatet
Som rådgiver får du blandt andet ansvar for at være med til at skabe overblikket på det kunstfaglige felt og identificere tendenser eller behov inden for vores områder. Konkret består arbejdet blandt andet i at:

  • Varetage daglige administrative opgaver i forhold til ansøgere og samarbejdspartnere.
  • Være ansvarlig for at lede en række af fondens projekter og indsatser.
  • Holde dig selv og relevante medarbejdere opdateret på den nyeste viden inden for scene- og billedkunstområdet.
  • Følge med i- og opsøge nyeste tendenser på området og bedrive både skrivebords- og fieldresearch.
  • Være med til at facilitere og afholde debatter, workshops og dialogmøder med samarbejdspartnere og interessenter.
  • Være med til at omsætte tendenser til konkrete koncepter.
  • Stå for opfølgning og formidling til bestyrelse, samarbejdspartnere og den brede offentlighed.
  • Koordinere og assistere i forhold til fondens rådgivende juryer og komiteer.

Vi er en lille dynamisk enhed, som dagligt arbejder for kunsten. Du vil få stor frihed og ansvar til at udføre dine arbejdsopgaver i et lille team præget af stærkt engagement. Du vil referere til fondens chef for kunstområdet Mette Marcus.

Din profil
Vi søger en medarbejder, der har gode rådgivnings- og projektlederkompetencer, som kan tage ansvar for- og kan drive egne projekter og samtidig er god til at samarbejde om fælles opgaver. Du skal være en stærk formidler både mundtligt og skriftligt, og du skal være i stand til at omsætte ny viden og tendenser til konkrete koncepter, der kan være med til at understøtte muligheder og løfte udfordringerne på kunstområdet. Du skal have evnen til at bevæge dig ud over vanetænkningen, se alternative perspektiver og tænke nyt.

Bikubenfonden har fokus på scenekunst og billedkunst, og det er derfor vigtigt, at du har et solidt netværk inden for disse områder. Vi forventer, at du har en stærk analytisk tilgang og har en høj faglighed inden for fondens fokusområder og en relevant videregående uddannelse. Ydermere ønsker vi en medarbejder, der har mindst 5 års erfaring.

Ansøgning
Du bedes sende ansøgning og CV pr. mail til: kunst@bikubenfonden.dk.
Spørgsmål kan rettes til chef for kunstområdet Mette Marcus på tlf: 23 83 07 80.
Ansøgningsfrist torsdag den 1. august 2019 kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat ultimo september.
Samtaler gennemføres uge 34 og 35.
I forbindelse med ansættelsesforløbet vil der evt. blive gennemført en personprofiltest.

Læs mere om Bikubenfonden her: www.bikubenfonden.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27