Gå til indhold
30 organisationer i forandringskoalition skaber forandringer sammen med unge

Pressemeddelelse -

30 organisationer i forandringskoalition skaber forandringer sammen med unge

42.000 unge er uden for job og uddannelse. Det er et komplekst problem, som kræver nytænkning og fælles handling. Derfor går 30 meget forskellige organisationer nu sammen i forandringskoalitionen En Vej til Alle. Organisationerne spænder fra Børns Vilkår og en lang række elev- og ungdomsorganisationer til Dansk Erhverv, Dansk Industri, Socialpædagogernes Landsforbund og KL. Unge har en helt central rolle i forandringskoalitionen. Allerede på torsdag den 1. juni holder koalitionen Ungdommens Topmøde, hvor unge og organisationer debatterer Reformkommissionens anbefalinger og samles om fælles handling.

42.000 unge er uden for job og uddannelse. Og det er ikke bare et tal. Bag hver eneste af de 42.000 i statistikken, står et ungt menneske med sin egen historie. Det er et komplekst samfundsproblem, som kræver nytænkning, og som vi kun kan løse i fællesskab gennem samarbejde på tværs af sektorer – fra klasseværelser til Christiansborg.

Derfor er 30 meget forskellige organisationer gået sammen i forandringskoalitionen En Vej til Alle. Forandringskoalitionen repræsenterer mange forskellige sektorer, synspunkter og interesser. Det er langt fra alt, organisationerne er enige om, men alle er enige om, at vi har et ansvar for at skabe de vigtige forandringer, der sikrer veje til alle unge.

En stor del af forandringskoalitionens medlemmer er unge, og det er helt centralt. For forandringskoalitionen giver unge reel indflydelse og skaber forandringerne sammen med unge.

"Hvis vi skal lykkes med at give plads til alle unge, bliver vi nødt til at lytte til og lave forandringer sammen med os unge – ikke for os. Det kræver nogle radikale ændringer i den måde vi forstår og løser problemerne på,” siger William Korte, som er formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

I forandringskoalitionen slår alle ørerne ud og lytter til, hvordan unge ser både problemer og løsninger, og samtidig leverer de organisatorisk muskelkraft til at føre ideer og eksperimenter ud i livet.

”Vi som organisationer handler allerede på vores egne områder, men vi skal også stå sammen med andre. Vi kan ikke levere quick fixes på de her komplekse problemer og derfor skal vi stå sammen med vedholdenhed og insistere på det lange, seje træk,” siger Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogernes Landsforbund.

Vi handler selv, og vi handler sammen
Forandringskoalitionen ønsker først og fremmest at være en aktiv medspiller, når der skal skabes samfundsforandringer – særligt når traditionelle politiske løsninger kommer til kort. Vi må spille hinanden gode. Koalitionen søsætter eksperimenter og sætter spot på de gode løsninger, der allerede fungerer i praksis.

”Vi er alle optaget af, hvordan alle unge mødes med positive forventninger. Der er behov for at udfordre og tænke nyt, og vi skal turde sætte ambitionerne endnu højere for at skabe forandringer sammen. Det kræver, at alle tager ansvar for udfordringen, og at vi i samarbejde kan finde og afprøve nye løsninger – det afgørende er, at de unge er med,” siger Kristian Heunicke, direktør i KL.

Koalitionen vil udnytte sin bredde til at påvirke debatten, koble aktører sammen og skubbe på rammevilkår, organisering, strukturer og lovgivning, som påvirker unge. For alt kan ikke løses fra Christiansborg. Komplekse problemer kræver, at alle sektorer tør ikke bare tænke nyt, men også gøre noget nyt. En Vej til Alles forandringskoalition vil inspirere til eksperimenter og politisk nytænkning. Koalitionens ambition er at handle og ikke bare levere anbefalinger.

Ungdommens Topmøde giver mikrofonen til unge
Allerede på torsdag den 1. juni kommer den første fælles handling fra forandringskoalitionen. Her slår En Vej til Alle dørene op til Ungdommens Topmøde i PRESSEN i Politikens Hus. Over halvdelen af deltagerne på topmødet er unge og ungdomsorganisationer. Sammen med fagpersoner, civilsamfundsorganisationer, virksomheder, politiske aktører og forskere – herunder reformkommissionens formand Nina Smith – trækker forandringskoalitionen i arbejdstøjet. Deltagerne skal diskutere løsninger, skabe fælles handling og sammen støbe fundamentet til at skabe veje til alle unge.

”En Vej til Alle samler samfundets centrale organisationer og sektorer for at skabe resultater. Vi skal have indrettet et samfund, så alle unge får muligheder for at udfolde deres potentialer. Til glæde for deres eget liv. Og helt afgørende for en god samfundsudvikling,” siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Systemerne skal tilpasse sig unge
Regeringens reformkommission har peget på, at der er brug for handling, nye løsninger og reformer også på områder, hvor vi ikke ved nok. Her er forandringskoalitionen også klar til at tage fat.

En Vej til Alle, der startede som et partnerskab i 2021, har undervejs i Reformkommissionens arbejde spillet ind med en række anbefalinger fra unge. For eksempel har Lucas Grøndal fra Modstrøms Ungeråd, som er talerør for unge på FGU-skolerne, sagt:

”Jeg har tænkt på, om det er os, der har nogle udfordringer, der skal tilpasse os systemet, eller om det er systemet, der skal tilpasse sig os?”

Det er en af de pointer, som har sat aftryk på Reformkommissionens arbejde, siger kommissionens formand Nina Smith:

”Ungestemmerne fra En Vej til Alle har gjort dybt indtryk på os i Reformkommissionen. De unges pointe om, at det er systemerne, der skal tilpasse sig unge, frem for unge, der skal tilpasse sig systemerne, har været en ledetråd for vores arbejde.”

Giv unge rum til at lære og udvikle sig i forskelligt tempo
Forandringskoalitionen vil arbejde for, at der bliver mere fleksibilitet og sammenhæng mellem læring, uddannelse og arbejde. Der skal være andre måder at lære og udvikle sig på end i skolen og uddannelsessystemet. Og der er brug for at unges praktiske erfaringer og livskompetencer også får værdi.

”Vi har brug for, at alle unge finder en vej i livet og også gerne ind på arbejdsmarkedet. Men unge er ikke ens, og lærer ikke ens. Og de tager ikke de samme veje i samme tempo. Unge, som ikke tager den lige vej, høster til gengæld en masse erfaringer, som kan hjælpe dem videre. Vi har brug for et tæt samarbejde mellem det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet, når det handler om at skabe en vej til alle unge. Det er en af de ting, forandringskoalitionen vil gøre noget ved,” siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Forandringskoalitionen tager afsæt i tre principper:

 • Unge stemmer. Unge udgør 30 procent af befolkningen, men 100 procent af fremtiden. Koalitionen mener, at unge stemmer skal have en helt central plads, når vi træffer beslutninger og udvikler vores samfund. Derfor arbejder koalitionen på at bringe unges perspektiver, oplevelser og ideer ind i beslutningsrummene. Arbejdet starter i de organisationer, som er med i koalitionen. Allerede torsdag den 1. juni holder vi Ungdommens Topmøde og sætter Reformkommissionens forslag til debat.
 • Sammen på tværs af sektorer. Holdbare forandringer kan ikke skabes hver for sig, de kræver fælles løsninger. Det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet skal tage fælles ansvar, samarbejde og handle.
 • Forandring og eksperimenter på alle niveauer. Forandringskoalitionen vil skabe forandringer både i praksis og på policy-niveau. Og der er brug for en ny tilgang til forandringer og reformer, hvilket Reformkommissionens seneste udspil også viser. Det kræver mod til at eksperimentere og insistere på at blive klogere på både problemet og løsningerne.

Læs mere om forandringskoalitionen her.

Kontakt:
Bikubenfonden, Karen Marstrand Mygind, chef for public affairs og kommunikation og på det sociale område, mobil 31 58 43 74 eller mail kmm@bikubenfonden.dk
Akademiet for Social Innovation, akademichef Anders Buhelt, mobil 28 95 66 27 eller mail anders@akademietforsocialinnovation.dk

Hvad er en forandringskoalition?
En koalition er et samarbejde mellem forskellige personer eller organisationer om at fremme fælles interesser eller nå et fælles mål. I En Vej til Alles forandringskoalition er en lang række organisationer gået sammen om det fælles mål at skabe veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge. Forandringskoalitionen har organisatorisk muskelkraft og kan skabe løsninger og læring – særligt når politiske kompromiser kommer til kort, og der skal tænkes anderledes eller forfra.

Medlemmer af En Vej til Alles forandringskoalition:

 • Akademiet for Social Innovation
 • Bikubenfonden
 • BL – Danmarks Almene Boliger
 • BUPL
 • Børns Vilkår
 • Danske Skoleelever
 • Dansk Erhverv
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • Dansk Industri
 • De Anbragtes Vilkår
 • DIF
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • FGU Danmark
 • KL
 • Landssammenslutningen af Handelsskolelever
 • Lederne
 • Ligeværd
 • MinoDanmark
 • Mobilize Strategy Consulting
 • Modstrøm
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • Selveje Danmark
 • Skolelederforeningen
 • Socialpædagogerne
 • SUS - Socialt Udviklingscenter
 • Uddannelsesforbundet
 • Ungdommens Røde Kors
 • Ungdomsbureauet
 • Ungegarantien
 • VIA University College

Om En Vej til Alle
En Vej til Alle startede som et partnerskab i 2021 imellem Akademiet for Social Innovation, Bikubenfonden, Mobilize Strategy Consulting, Modstrøm – foreningen for FGU-elever og unge omkring FGU’en og SUS – Socialt Udviklingscenter. Partnerskabet gik sammen om det fælles formål at skabe veje for alle unge til fællesskaber, uddannelse og job. En Vej til Alle har blandt andet leveret et indspil og ti anbefalinger til regeringens Reformkommission. Anbefalingerne bygger på unges egne erfaringer og en analyse af virksomme ingredienser i ungeindsatser på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige. Nu udbygges En Vej til Alle med en forandringskoalition, som består af 30 vidt forskellige organisationer. En Vej til Alle har også et læringsfællesskab, hvor en bred skare af praktikere og videnspersoner afsøger de gode løsninger, som allerede findes i kommuner, civilsamfund og forskningsmiljøer, og vil samtidig bidrage til at sætte nye eksperimenter i søen.

Læs mere om det hele på www.envejtilalle.dk

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27