Gå til indhold
700.000 kr. til ferie- og koloniture for socialt udsatte børn og unge

Pressemeddelelse -

700.000 kr. til ferie- og koloniture for socialt udsatte børn og unge

Bikubenfonden åbner for ansøgninger til den årlige uddeling af støtte til ferie- og koloniture for socialt udsatte børn, unge og deres familier.

Bikubenfonden uddeler hvert år 700.000 kr. til velgørende organisationer, væresteder, frivillige foreninger og kirker over hele landet, der i løbet af året arrangerer ferie -og koloniture til socialt udsatte og økonomisk trængte børn, unge og familier.

Koloni- og ferieture har en væsentlig social betydning for socialt udsatte børn og unges trivsel. Med turene oplever deltagerne både et socialt samvær med andre børn eller deres familie. De kommer lidt væk hjemmefra, får et frirum og oplevelser, så de kan komme tilbage i skole efter ferien og fortælle deres klassekammerater, at de også har oplevet noget særligt.

Bikubenfonden har også fået tilbagemeldinger fra institutioner og foreninger om, at det har stor betydning for børnene, at de på ferie- og koloniturene har mulighed for at møde andre børn, som f.eks. ikke bor på institution eller går på specialskole. Det giver dem en oplevelse af ikke at være anderledes, men inkluderet i fællesskabet. Oplevelser som har meget stor betydning for børnenes og de unges selvtillid og selvforståelse.

Bikubenfondens Feriehjælp 2015

Institutioner og organisationer, som ønsker at afholde ferieture i sommeren og efteråret 2015 for socialt udsatte børn og unge og deres familier kan nu ansøge om midler hos Bikubenfonden. Ansøgningsfristen er den 23. marts.

Målgruppen for disse ture er socialt og økonomisk udsatte børn og unge og deres familier i Danmark og Grønland. Der er tale om børn og unge, som er berørt af sociale forhold som omsorgssvigt, social isolation, forældrenes alkoholproblemer eller stofmisbrug, børn der er anbragt på døgninstitution etc.

Mange af de udsatte børn er dobbeltmarginaliserede i forhold til jævnaldrende kammerater, fordi de ud over de sociale problematiske forhold ofte også er berørt af økonomisk marginalisering, da deres forældre ikke har økonomisk råderum til, at børnene kan komme på koloni eller deltage i sports- og andre foreningstilbud. For disse børn og unge har en kolonitur eller en mindre ferietur på en campingplads eller på en koloni stor betydning, fordi de her både får mulighed for en oplevelse sammen med andre børn og en oplevelse uden for deres daglige miljø – evt. sammen med den ene eller begge forældre.

At det netop kan have stor effekt at være af sted som familie i stedet for enkeltindivid var en af hovedpointerne i en analyse, som Egmont Fonden foretog i 2012 om effekten af ferie -og koloniture for udsatte børn og familier. Analysen viste bl.a. at effekten af feriehjælpen for familierne er:

- At familiens medlemmer er blevet bedre til at tale sammen og har færre konflikter
- At familiens medlemmer efter ferien prioriterer at bruge mere tid sammen i hverdagen
- At familiens voksne via ferien har fået et bedre blik for børnenes behov
- At familiens voksne finder energi til at genoptage uddannelse eller arbejde
- At familierne opdager nye aktiviteter at være sammen om
- At hverdagen i højere grad struktureres omkring faste spisetider og sengetider

Resultaterne er overraskende positive, og en overordnet konklusion for feriehjælpen må være, at den ikke bare skaber stor glæde, men også har dokumenterede både kortsigtede og langsigtede effekter for feriehjælpsmodtagerne. Feriehjælpen er altså ikke blot til glæde, men for mange også til gavn.

(Effekter af feriehjælp til udsatte børnefamilier. 2012 udarbejdet af Rådgivende Sociologer Aps for Egmont fonden)

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27