Gå til indhold
Årsberetning fra Bikubenfonden 2023

Pressemeddelelse -

Årsberetning fra Bikubenfonden 2023

I Bikubenfonden har 2023 været et år med fokus på at katalysere systemisk forandring og indgå nye strategiske samarbejder til gavn for unge på kanten af samfundet samt aktuel scene- og billedkunst. Dyk ned i årsberetningen og få indblik i indtjening, bevillinger og højdepunkter fra det forgangne år.

145 mio. kr. til kunsten og unge på kanten
Bikubenfonden har i 2023 bevilliget 145,4 mio. kr. Der blev ultimo 2023 henlagt en ramme på 225 mio. kroner til senere bevillinger mod 225 mio. kroner i 2022. Bevillingerne er fordelt med 54,4 mio. kr. til kunstområdet, 69,5 mio. kr. til socialområdet og 21,5 mio. kr. til andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 8 mio. kroner, hvilket giver en nettouddeling på 137,4 mio. kroner.

Systemisk forandring og stærke partnerskaber
Bikubenfonden har en mission om at skabe systemiske forandringer i samfundet ved at afprøve nye løsninger og mobilisere mennesker og organisationer på tværs af sektorer, fagfelter og magtpositioner. Ud over finansiering bidrager vi med faglige kompetencer, drivkraft og fysiske faciliteter for at løse nogle af de samfundsproblemer og -potentialer, vi har valgt at fokusere på.

I 2023 har dette blandt andet udmøntet sig i forandringskoalitionen En Vej til Alle, hvor 40 organisationer, fonde og kommuner er gået sammen om det fælles mål at få de 42.000 unge, der hverken er i job eller uddannelse med i fællesskaberne. Her har koalitionen blandt andet faciliteret en ungeinddragelse, som har givet positivt genlyd og inspiration til den reformkommission, som er blevet nedsat af regeringen.

På kunstområdet har 2023 blandt andet budt på et nyt 9-årigt strategisk partnerskab med Statens Museum for Kunst om fredagsarrangementerne SMK Fridays, der skal være en læringsmotor og bidrage til nye måder at være kunstinstitution på og til at nytænke fællesskaber med kunst i centrum.

Thoravej 29 tager form
Den gamle industribygning på Thoravej 29 i Nordvest, som Bikubenfonden købte for nogle år siden, begyndte i 2023 at tage form af fremtiden. Her har Bikubenfonden en ambition om at skabe et mødested og et professionelt fællesskab for dem, der kan og vil transformere mennesker og samfund, og fonden kommer til at tilbyde fysiske rammer, der er skabt til at udvikle, inspirere og invitere til samarbejde.

Når bygningen står klar, kommer Thoravej 29 til at rumme møderum, black box til scenekunstnerisk udvikling, atelierer, værksteder, udstillingsrum, studie til video og lyd, café og en åben scene til debatarrangementer. Bygningen er i gang med at blive ombygget ud fra et bæredygtighedsprincip, hvor mest muligt materiale i bygningen bliver genanvendt på nye måder.

Fokus på bæredygtighed
Vores fokus på bæredygtighed går igen i hele vores filantropiske virke. Ud over principperne for byggeriet på Thoravej 29, kommer det blandt andet til udtryk i Svanninge Bjerge, som drives med biodiversitet for øje. I 2023 opnåede området den mest omfattende FSC økosystemtjenestecertificering for biodiversitet i Danmark.

I forhold til investeringer får Bikubenfonden årligt udført en bæredygtighedsanalyse af fondens investeringsportefølje af investeringsrådgiver Curo Capital. I analysen bliver vores forvaltere målt på deres porteføljers påvirkning af klima, mennesker og samfund. Vi bruger analysen som grundlag for en intern strategisk drøftelse af, hvordan bæredygtighed skal afspejles i porteføljen fremover, samt hvilke tiltag der skal foretages for at nå dertil. Find Bikubenfondens bæredygtighedsanalyser og læs mere om fondens fortsatte arbejde med bæredygtighed her.

Dyk ned i hele årsberetningen her.

Fakta
Bikubenfondens bestyrelse bestod i 2023 af formand Niels Smedegaard, næstformand Thomas Hofman-Bang og bestyrelsesmedlemmer Louise Gade, Dorrit Vanglo, Marie Nipper, Mads Roke Clausen, Maria Rørbye Rønn og Sheela Maini Søgaard. I 2023 var bestyrelsesformand Niels Smedegaard og bestyrelsesmedlemmer Dorrit Vanglo på valg. De blev genvalgt for en valgperiode på to år, der udløber i 2025. Desuden indtrådte Maria Rørbye Rønn og Sheela Maini Søgaard som nye bestyrelsesmedlemmer.

Bikubenfonden havde pr. 31. december 2023 en balance på 2.248,9 mio. kr. mod 2.220,4 mio. kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 1.759,3 mio. kr. mod 1.733,7 mio. kr. året før.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26