Gå til indhold
Anbragte skal sikres bedre overgang til et godt liv i eget hjem

Pressemeddelelse -

Anbragte skal sikres bedre overgang til et godt liv i eget hjem

Med initiativet ’Min vej hjem’ søger Bikubenfonden og Dansk Design Center efter kommuner, der brænder for at være med til at nytænke indsatsen for unge i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Inddragelse af unge vil være omdrejningspunkt for samarbejdet, der skal bidrage til at sikre, at alle unge får den støtte, de har brug for i overgangen til eget hjem.

Alt for mange unge i anbringelse mister fodfæste, når de fylder 18 år, og anbringelsen for manges vedkommende ophører: Mere end hver tredje ung i hjemløshed er således tidligere anbragt. På den baggrund søger Bikubenfonden og Dansk Design Center efter kommuner, der vil være en del af initiativet ’Min vej hjem’ og over det næste år udvikle nye løsninger på området i tæt samspil med de unge og øvrige relevante lokale aktører.

”Vi søger efter borgmestre og kommunaldirektører, der har tårnhøje ambitioner på området og som brænder for at være med til at skabe forandring for de unge i egen kommune – samt indsigter, der kan bidrage til at nyskabe hele området,” siger direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen.

’Min vej hjem’ sættes i gang på baggrund af undersøgelsen ’Ung mellem anbringelse og eget hjem’, som Bikubenfonden står bag sammen med Socialt Udviklingscenter SUS. I rapporten peger tidligere anbragte unge på, at manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte er nogle af de barrierer, der gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på.

Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. Herunder investeres der i ’Min vej hjem’ med henblik på at realisere udvalgte løsninger.

”Sammen med kommuner og civilsamfundsaktører vil vi sikre, at støtten til de unge skal tage udgangspunkt i den enkelte unges behov, så samfundet ikke slipper dem, før de har egen bolig, er i job eller uddannelse, har netværk og kan mestre de praktiske aspekter af at bo hjemmefra. Vi vil mobilisere civilsamfundet i forhold til at give den enkelte flere muligheder for netværk og relationer,” siger Søren Kaare-Andersen.

Dansk Design Center er tovholder på udviklingsforløbene med kommunerne.
”Med designmetoder vender vi den nuværende tilgang på hovedet og sætter de unge og ikke systemet i centrum for løsningerne,” siger direktør for Dansk Design Center, Christian Bason. “Vi kan kun skabe et bedre forløb for de unge, hvis vi har alle parter fra systemet med til at tænke nyt samt udvikle og afprøve de nye løsninger – ikke mindst de unge selv.”

I forløbene skal kommunerne bl.a. udforske fremtidens socialområde, udføre feltarbejde blandt de anbragte unge, deltage i designsprints og teste prototyper på nye løsninger. Gennem hele forløbet vil de unge selv sidde med i projektets styregruppe og desuden deltage aktivt i de lokale udviklingsforløb.

Yderligere oplysninger
Kommunikationschef i Bikubenfonden
Marianne With Bindslev
mwb@bikubenfonden.dk
Tlf.: +45 20 67 30 38

Kommunikationschef i Dansk Design Center
Katrine Hertz Mortensen
khm@ddc.dk
Tlf.: +45 20 98 42 13


FAKTA
’Min vej hjem – sammen om unges overgang fra anbringelse til eget hjem’
Bikubenfonden og Dansk Design Center søger tre-fem kommuner, der vil være en del af et ambitiøst initiativ, der skal bidrage til sikre, at alle unge har den støtte de har brug for i overgangen til eget hjem.

Kommunerne vil i løbet af foråret 2020 gennemgå simultane innovationsprocesser, som igangsættes lokalt, hvor de unge er i centrum for udviklingen af nye løsninger.

Formålet er både at udvikle og implementere nye løsninger, der kan gøre en mærkbar forskel for de anbragte unge lokalt, samt nationalt at gøre det muligt for kommunerne at arbejde på nye måder med deres nuværende – gerne på tværs af sektorer og fagfællesskaber.

Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. Herunder investeres der i ’Min vej hjem’ med henblik på at realisere udvalgte løsninger.

Læs mere om invitationen til samarbejdet her

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74

Relateret materiale