Gå til indhold
 Australske studerende kan kickstarte udviklingen af B&W-området København

Pressemeddelelse -

Australske studerende kan kickstarte udviklingen af B&W-området København

Projektet tager udgangspunkt i Eurovision Song Contest, der i maj 2014 afvikles på et gammelt værftsområde, B&W på Refshaleøen, centralt i København. Det får stor betydning for udviklingen af byen, og begivenheden har mulighed for at sætte et varigt præg på København. De studerende skal nu kortlægge og analysere det potentiale, der ligger i at placere det internationale Melodi Grand Prix i dette område og give nogle konkrete bud på udviklingsmulighederne.

Deltagerne i udvekslingsprogrammet er arkitekt-, ingeniør- og designstuderende. Programmet løber over 10 år og afsluttes ved Sydney Operaens 50 års fejring. Hvert år udveksles 10 studerende; 5 danske og 5 australske. I 2023 vil 100 studerende have været igennem forløbet og indgå i et MADE-alumnenetværk. Målet med MADE er, at det over de næste ti år vil præge en ny generation af arkitekter, ingeniører og designere og på den måde bidrage til at skabe mere innovative design- og byggeprocesser.

MADE er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og er i Danmark støttet af Bikubenfonden, Dreyers Fond og Det Obelske Familiefond. Henning Larsen Architects er vært for det første hold af australske studerende.

Samtidig med de australske studerendes ankomst til Danmark igangsættes processen med at finde de fem danske studerende, der til sommer skal til Australien for at arbejde med et tværfagligt projekt for Sydney Opera House.

Der er ansøgningsfrist den 22. januar. For tilmelding og information.

FAKTA om MADE by the Opera House

MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og er i Danmark støttet af Bikubenfonden, Dreyers Fond og Det Obelske Familiefond. I Australien er programmet støttet af Arup Pty Limited, Steensen Varming (Australia) Pty Limited og The NSW Architects Registration Board.

Projektet handlerom at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Australiens mest berømte bygningsværk, om at tilføre et internationalt udsyn, om at nedbryde faggrænser og om at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien.

I alt 128 studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne fra hele New South Wales søgte om deltagelse i MADE-programmet. De fem udvalgte studerende, der nu er i Danmark, er:

  • Laura Craft, Bachelor of Engineering (Civil) / Bachelor of Design in Architecture, University of Sydney
  • Robert Martin, Master of Architecture, University of Sydney
  • Jennifer McMaster, Masters of Architecture, University of Sydney
  • Olivia Savio-Matev, Bachelor of Design in Interior and Spatial Design, University of Technology
  • Matthew Wells, Combined Bachelor of Engineering and Commerce, University of Sydney

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale