Gå til indhold
Fotograf: Victor Duenas Teixeira, Unsplash
Fotograf: Victor Duenas Teixeira, Unsplash

Pressemeddelelse -

Bikubenfonden afsætter 30 mio. kroner til nye indsatser for udsatte unge

Bikubenfonden skærper sit fokus på det sociale område. I dag udkommer fonden med et debatoplæg, der inviterer til nye samarbejder på tværs af sektorer. Målet er at styrke udsatte unges livsmestring, så de lykkes med job og uddannelse. Med sig har fonden 30 mio. kroner.

I Danmark bruger vi hvert år milliarder af kroner på at hjælpe udsatte unge. Men selvom intentionerne er gode, er antallet af unge, som lever på kanten af det danske samfund, desværre stigende. Flere end 40.000 børn og unge mellem 12 og 22 år er anbragt uden for hjemmet eller får social hjælp fra det offentlige. 5.000 unge per årgang mellem 25 og 29 år har hverken været i uddannelse eller job inden for de seneste 2 år. Og godt 2.300 unge under 30 år er hjemløse.* Statistikkerne viser os med al tydelighed, at der er behov for at gøre noget for at vende udviklingen.

Derfor præsenterer Bikubenfonden i dag et oplæg til debat på det sociale område samtidig med, at fonden øremærker 30 mio. kroner til nye indsatser, der kan gøre en forskel for udsatte unge.

”Der er for mange udsatte unge i Danmark, som vi som samfund ikke lykkes med at hjælpe. Den udvikling er vi som fond forpligtet på at forholde os til. Derfor inviterer vi nu hele feltet til debat om, hvordan vi udvikler nye indsatser, der skaber varige forbedringer for flere udsatte unge. Selv skyder vi 30 mio. kr. ind i arbejdet,” siger Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden.

Brug for nye indsatser
For at blive klogere på, hvad der er brug for, har Bikubenfonden brugt det seneste år på at tale med eksperter og praktikere på det sociale område, på at gennemlæse eksisterende forskning og – ikke mindst – på at spørge nogle af de unge selv. Deres svar illustrerer, at der er behov for at se de unges problemer i et mere helhedsorienteret perspektiv.

”I dag har vi opbygget et socialt system, som tilbyder én bestemt løsning til ét bestemt problem. Det er sådan, lovgivningen er bygget op, og derfor er det også sådan, at indsatserne er organiseret i kommunerne og i det private. Sociale problemer er imidlertid ofte flettet ind i hinanden, og udsatte unge har det ofte svært i mange forskellige arenaer på én gang; uddannelse, job, bolig, relationer og det almindelige hverdagsliv,” siger Søren Kaare-Andersen og uddyber:

”Hvis man med et enkelt ord skal beskrive, hvad mange udsatte unge mangler, kunne det være livsmestring. Det vil sige evnen til at mestre alle de krav, udfordringer og beslutninger, som hører med til at blive voksen. Det kalder på en ny tilgang i indsatserne for de unge og på tættere samarbejde mellem forskellige aktører.”

Invitation til samarbejde
Den indsamlede viden er samlet i et debatoplæg, som Bikubenfonden i dag offentliggør. Ambitionen med debatoplægget er at starte en debat om, hvordan vi udvikler nye indsatser med fokus på livsmestring:

”Vi er optaget af at nyskabe muligheder for unge på kanten, men vi har langt fra alle svarene på, hvad der skal til. Derfor inviterer vi nu civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at komme med bud på, hvordan vi styrker de unges muligheder for at blive bedre til at mestre livet og ikke mindst, hvordan vi får inddraget de unges stemme i langt højere grad end i dag,” siger Søren Kaare-Andersen.

Konkret øremærker fonden 30 mio. kr. til nye indsatser. Midlerne gives ikke til enkeltstående projektidéer. Ambitionen er i stedet at støtte nye typer samarbejder mellem forskellige aktører om udviklingen af nye indsatser. Fristen for ansøgning er 1. september.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Find debatoplægget her.

Læs mere om Bikubenfondens strategi her.

FAKTA

Om Bikubenfondens invitation til samarbejde
Bikubenfonden vil udvikle og afprøve nye veje for at bringe udsatte unge tættere på job og uddannelse. Derfor inviterer vi civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at udvikle nye indsatser, der styrker de unges livsmestring. Målet er, at de på sigt lykkedes med job og uddannelse og kommer væk fra kanten af samfundet. Bikubenfonden støtter de udvalgte indsatser med op til 10 mio. kr. hver over en periode på op til 5 år. Ansøgningsfrist er d. 1. september 2018.

Ansøgningsprocessen foregår i 3 trin :

  • Først skal ansøgere beskrive problemstilling, mulige samarbejdspartnere og konceptidé. Frist for konceptskitse er 1. september 2018.
  • Dernæst udvælger Bikubenfonden 4-6 ansøgere, som inviteres til at videreudvikle og konkretisere samarbejde og koncept. Der afsættes udviklingsmidler på op til 200.000 kr. pr. ansøger til denne del af processen, Derudover stilles et panel af eksperter til rådighed, som kan bidrage til konceptudviklingen, ligesom en gruppe af unge erfaringseksperter inddrages i udviklingsfasen. Frist for endelig ansøgning er 1. februar 2019.
  • Endelig vælger Bikubenfonden 2-3 af de stærkeste koncepter. De støttes med op til 10 mio. kr. i op til 5 år. Opstart er 1.april 2019.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

*Om udsatte unge i Danmark

  • 41.385 udsatte børn og unge mellem 12 og 22 år får mindst en social foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet. Kilde: Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik: ’51.800 børn og unge er udsatte’, 2017.
  • 5.000 unge pr. årgang mellem 25 og 29 år har ikke inden for de sidste 2 år haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller været under uddannelse. Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, ’Hvad ved vi om udsatte unge’, 2017.
  • 23.140 unge på 25 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til ca. 30 pct. af årgangen. Kilde: Danmarks Statistik, ’18-25-åriges uddannelse’, 2017.
  • 2.331 unge under 30 år er hjemløse. Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ’Hjemløshed i Danmark 2017 – national kortlægning’, 2017
  • 9.384 unge under 29 år har et stofmisbrug. Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ’Kapaciteteten i den sociale stofmisbrugsbehandling’, 2016.
  • 54.250 børn og unge på 14-30 år er i behandling i psykiatrien. Kilde: Danske Regioner, ’Benchmarking af psykiatrien’, 2016.
  • 11.061 unge mellem 13 og 17 årer mistænkt eller sigtet for kriminalitet ifølge tal fra Justitsministeriet, 2016. Kilde: Danmarks Statistik, ’Skyldige personer efter herkomst, alder, køn og tid’, 2018

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. På det sociale område har fonden fokus på at nyskabe muligheder for udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år ramt af komplekse sociale problemer. I 2017 anvendte Bikubenfonden 113,8 millioner kroner til filantropisk arbejde i Kongeriget Danmark.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale