Gå til indhold
Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark

Pressemeddelelse -

Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark

Med Natur til et godt liv ønsker Bikubenfonden at bidrage til socialt udsatte børn og unges empowerment – dvs. at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker.

”I Bikubenfonden tror vi på, at naturen kan give udsatte børn og unge et særligt frirum, hvor de kan få nye indsigter i egne styrker. Med Natur til et godt liv tilbyder vi børnene og de unge unikke naturoplevelser, succesoplevelser og anerkendelse i et fællesskab med omsorgsfulde, vidende og inspirerende voksne,” siger Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Med udgangspunkt i fondens eget naturområde Svanninge Bjerge på Fyn iværksættes camps, retreats og oplevelsesture i naturen. Alene i 2014 vil der blive gennemført 36 camp-ophold og mere end 70 guidede oplevelsesture i Svanninge Bjerge.

Nye partnerskaber
Bikubenfondens indsats vil blive løftet i samarbejde med Børnehjælpsdagen, Red Barnet, Askovfonden, TUBA og Ungdommens Røde Kors. Partnerorganisationerne har bl.a. ansvaret for at afholde de planlagte camps og sikre logistikken i forhold til de børnegrupper, som bliver inviteret. Som helhed er de fem organisationer med til at generere ny viden om brugen af naturen som helende rum og løftestang på det sociale område.

Udover de fysiske rammer stiller Bikubenfonden viden og kompetencer til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes ophold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden et uddannelsesforløb for de frivillige fra de fem partnerorganisationer med fokus på naturoplevelser til udsatte børn og unge.  Fonden har desuden i indsatsen ladet sig inspirere af den nyeste viden og forskning på området:

”Oplevelser i naturen kan fremme følelsen af at høre til og være en del af noget større. Naturen er et rum, der kan give energi og overskud til at reflektere over sit liv, mærke sine sanser, følelser og se nye sammenhænge og derigennem virke støttende på de ting, der er vigtige for det enkelte menneske”, Poul Hjulmann Seidler, Center for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet og fortsætter:

”Aktiviteter i naturen kan under trygge rammer, understøtte gode relationer mellem mennesker og derigennem fremme det enkelte barns udvikling og trivsel. En gruppe der over længere tid vender tilbage til det samme sted og udnytter stedets særlige muligheder for oplevelser, samarbejde og meningsfuldt nærvær kan opbygge en særlig relation til hinanden og dermed have stor glæde af det, naturen har at byde på”.

Erfaren fond på det natursociale område
Der er med de 7 mio. kroner tale om en betydelig investering på området, hvor Bikubenfonden bygger videre på de gode resultater med natursociale aktiviteter, der har fundet sted i Svanninge Bjerge de seneste par år.

Den nye indsats har sine rødder i det grundlag af viden, netværk og kompetencer, som Bikubenfonden har oparbejdet over en lang årrække inden for det sociale område. Alene i 2013 har cirka 700 socialt udsatte børn, unge og udvalgte voksengrupper været på tur med fondens naturvejleder i Svanninge Bjerge, herunder børn anbragt uden for hjemmet, skolebørn fra socialt udsatte boligområder, hjemløse og misbrugere. De natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge har pågået siden foråret 2012, og de gode erfaringer her fra danner grundlaget for den nye indsats:

”For mange børn og unge er dét at være i naturen ikke en selvfølge. Det er min oplevelse, at den helt basale kontakt til naturen – der ved første møde kan virke næsten skræmmende og grænseoverskridende for mange – på forbavsende kort tid ændres til at give en ro, der åbner sanserne. Det skaber et nærvær, der giver anledning til positivt samvær med andre og til at udforske sig selv og sin egen kunnen”, fortæller Bikubenfondens skovfoged og naturvejleder Susanne Frederiksen.

Ny viden om naturens effekt på socialt udsatte
Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk aktivitet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt set lavt og fortsat nedadgående (Kilde: Fakta om friluftslivet i Danmark. Friluftrådet, 2013). Der mangler i dansk sammenhæng systematisk opsamlet viden om effekten af naturoplevelser for socialt udsatte børn og unge. Bikubenfonden vil derfor med indsatsen skabe ny viden om, hvordan naturen kan have en positiv effekt på socialt udsatte børn og unges udvikling.

Friluftsrådets naturstatistik viser, at ophold i naturen har en social slagside, hvor faktorer som økonomi og uddannelseslængde er afgørende for hyppigheden af besøg i naturen. Med effektmåling af Natur til et godt liv og etablering af et vidensnetværk, vil fonden bidrage med ny viden om, hvilke indsatser der virker og hvordan. Effekten af de 36 camp-ophold vil blive dokumenteret i et samarbejde med Rådgivende Sociologer, så erfaringer og resultater kan spredes til andre aktører på det natursociale felt i Danmark.

Læs mere om Bikubenfondens natursociale indsats på http://www.svanningebjerge.dk/natur-til-et-godt-liv-1

Med venlig hilsen
Bikubenfonden

Kommunikationschef Trine Gammelgaard
60 91 96 78, tg@bikubenfonden.dk

Kommunikationschef Trine Gammelgaard kan formidle kontakt til følgende interviewkilder:

•   Direktør Søren Kaare-Andersen (Bikubenfonden)  
•   Naturvejleder Susanne Frederiksen (Bikubenfonden)
•   Projektleder Merethe Jelsbak Raundahl  (Børnehjælpsdagen)
•   Poul Hjulmann Seidler Konsulent (Center for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet)

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74