Gå til indhold
Bikubenfonden og HedeDanmark vil sætte standarden for, hvordan vi måler biodiversitet

Pressemeddelelse -

Bikubenfonden og HedeDanmark vil sætte standarden for, hvordan vi måler biodiversitet

Gennem et pilotprojekt i Svanninge Bjerge, ønsker Bikubenfonden sammen med HedeDanmark at udvikle en standard, som andre kan bruge, når de vil skabe reelle og dokumenterbare biodiversitetsforbedringer – kernen i tiltaget er økosystemtjenestecertificering.

Forbedrede levesteder for den truede hasselmus. Sikring af fremtidige biostrukturtræer. Flyvekorridorer for flagermus. Og meget mere.

Der er blevet arbejdet intenst med at forbedre forholdene for dyr, planter og svampe i det naturskønne fynske bakkelandskab Svanninge Bjerge, der ejes af Bikubenfonden. Området har derfor netop opnået den mest omfattende økosystemtjenestecertificering for biodiversitet i Danmark.

Netop økosystemtjenestecertificeringen er en hjørnesten i arbejdet med at forbedre og øge biodiversiteten. Der er tale om en FSC-certificering, der er udstedt af Soil Association Certification i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP, som dokumenterer, at Bikubenfonden gør en positiv indsats for biodiversiteten i Svanninge Bjerge.

I certificeringen arbejder man med at fastsætte bestemte målsætninger inden for et eller flere af følgende områder: ’Bevarelse og forbedring af naturnetværk’, ’Genskabelse af arters diversitet’ og ’Genskabelse af naturlige skovkarakteristika’. Bikubenfonden har valgt at arbejde med alle tre områder. Forvaltningen af området sker i et tæt samarbejde mellem HedeDanmark og Bikubenfondens medarbejdere.

- Hvis arbejdet med at fremme biodiversitet skal tages seriøst, er vi som samfund nødt til at sætte nogle standarder for, hvilke tiltag der batter noget. Ellers risikerer vi, at arbejdet og samtalen udvandes, og det vil være fatalt for vores natur. Derfor ser vi det som et ekstremt vigtigt arbejde, HedeDanmark er gået i gang med, og vi er glade for, at vi har kunnet bidrage med de erfaringer, vi har gjort os i Svanninge Bjerge, siger adm. direktør i Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen.

Et fælles sprog for biodiversitet
Indsatsen er dokumenteret med en række baselineundersøgelser, som viser hvilken status områderne og dyrene har i dag. Herefter har Bikubenfonden igangsat en række tiltag for at forbedre habitaterne og arternes vilkår. Den efterfølgende monitorering skal vise, hvilken effekt tiltagene har, og hvor man kan gøre endnu mere.

- FSC’s økosystemtjenestecertificering er et vigtigt værktøj for at arbejde for at sikre ansvarlig benyttelse og bevarelse af naturen, siger Laura Bjerre Jordans, skovfoged i certificeringsteamet hos HedeDanmark.

Bikubenfonden har siden erhvervelsen i 2005 haft et stærkt fokus på at bevare og beskytte den unikke natur i Svanninge Bjerge. Gennem samarbejdet med HedeDanmark og opnåelsen af økosystemtjenestecertificeringen ønsker fonden at kvalitetssikre arbejdet med biodiversitet i området og være med til at vise vejen for andre.

- At arbejde med skovforvaltning og biodiversitet er en meget langvarig proces, og man ser ikke resultaterne fra den ene dag til den anden. En certificering sikrer blandt andet den systematik og dokumentation, der skal til for at skabe en bæredygtig udvikling af et område. Vi håber, at vi med vores indsats kan få etableret en standard for målinger og skabt et fælles sprog at tale om biodiversitetsforbedringer på, så det bliver lettere for andre at komme i gang med skabe bedre vilkår for et mangfoldigt plante- og dyreliv, siger Søren Kaare-Andersen.

Samarbejdet mellem HedeDanmark og Bikubenfonden er et eksempel på en partnerskabsmodel, der forener ekspertisen i de to organisationer. Gennem fælles bestræbelser har de to organisationer opnået en vigtig milepæl for at dokumentere effekten af biodiversitetstiltagene, der gennemføres i Svanninge Bjerge, som kan danne standard for arbejdet med at forbedre biodiversiteten i Danmark.

Om Bikubenfonden:
Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der gennem en række filantropiske virkemidler såsom alliancer, udviklingsforløb, fysiske faciliteter og ny viden arbejder for at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. Indsatserne på både kunst- og socialområdet har et iboende formål om at skabe et bæredygtigt samfund, hvor både menneskeligt og kunstnerisk potentiale kan udfolde sig.

Svanninge Bjerge på Sydfyn er et af Danmarks bedst bevarede naturhistoriske landskaber og en del af Danmarks Naturkanon. Området strækker sig over 600 hektar af varieret natur. Bikubenfonden erhvervede området i 2005 og har siden haft et stærkt fokus på bevarelse og beskyttelse af plante- og dyreliv i forvaltningen af området. Svanninge Bjerge er tilgængelig for alle, men bliver også brugt specifikt i indsatsen Natur til et godt liv - Laboratoriet, hvor målet er at give unge på kanten af samfundet mulighed for at blive styrket i naturen.

Om HedeDanmark:
HedeDanmark er en førende dansk virksomhed inden for natur- og skovforvaltning. Virksomheden tilbyder en bred vifte af tjenester inden for ansvarlig benyttelse og bevarelse af naturressourcer. HedeDanmark samarbejder med private og offentlige ejere af naturområder og er en del af Hedeselskabet, der har arbejder med innovation i naturen siden 1866.

Om FSC Danmark og økosystemtjenestecertificering:
FSC (Forest Stewardship Council) er en international nonprofit-organisation, der arbejder for at fremme ansvarlig skovforvaltning og bevarelse af skove over hele verden. FSC Danmark er en national afdeling af FSC og udsteder økosystemtjenestecertificeringer for skove og naturområder, der opfylder de strenge kriterier for ansvarsbevidst forvaltning og levering af økosystemtjenester.

HedeDanmark har en FSC-gruppeordning for sine danske skovejere, som er FSC-skovcertificeret af WSP Danmark A/S i samarbejde med Soil Association Certification. Det er WSP Danmarks certificeringsteam, som årligt auditerer HedeDanmarks skovgrupper op imod gældende standarder.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26