Gå til indhold
Bikubenfonden samler NGO’er, kommuner og unge om at nyskabe og styrke anbragte unges overgang til voksenlivet

Pressemeddelelse -

Bikubenfonden samler NGO’er, kommuner og unge om at nyskabe og styrke anbragte unges overgang til voksenlivet

Bikubenfonden ønsker at skabe systemisk forandring for og med unge, der har været anbragt. Derfor igangsætter fonden en ny innovationsproces, hvor NGO’er, kommuner og unge mødes i et fælles udviklingsrum for at udvikle og afprøve nye løsninger, der kan styrke unge i den svære overgang til voksenlivet.

Unge, der har været anbragt, står ofte helt alene, når de fylder 18 år uden den hånd i ryggen, som de fleste andre unge har i overgangen til voksenlivet. Mange ender på kanten af samfundet uden job, uddannelse, bolig og netværk. Og sådan har det været i årtier.

Det er et komplekst samfundsproblem, som er forsøgt løst, men fortsat er uløst. Bikubenfonden har derfor taget initiativ til en innovationsproces, hvor ni NGO’er og kommuner sammen med unge, der har været anbragt, skal knække koden til svar på nogle af de udfordringer, som særligt rammer unge i overgangen til voksenlivet. Innovationsprocessen gennemføres i partnerskab med De Anbragtes Vilkår (DAV) og Dansk Design Center (DDC).

Hvis vi skal lykkes med systemforandring og give unge, der har været anbragt, sikkert fodfæste i voksenlivet, bliver vi nødt til at samle aktører på tværs af sektorer i et fælles udviklingsrum – og inddrage dem, det hele handler om, på lige fod – og hele vejen,” siger Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden på socialområdet, og fortsætter:

“Vi skal stoppe med at udtænke løsninger bag et skrivebord, for ingen aktør kan løse det her alene. Civilsamfundsorganisationer og kommuner har hver især styrker og bud på, hvad der kan gøres, men hvis vi hver især fortsætter med at tage vores egne velkendte værktøjer i brug uden at inddrage de unge, så bliver vi heller ikke bedre til at gribe unge i overgangen til voksenlivet.”

Fra konkrete udfordringer til handling
Omdrejningspunktet for innovationsprocessen er tre konkrete udfordringer ved overgangen til voksenlivet, som Bikubenfonden har udpeget i samarbejde med DAV og Policy Lab. Alle aktører har forpligtet sig til at mødes om netop disse tre udfordringer, der vurderes at have afgørende betydning for unges vej ind i voksenlivet. Samtidig er der enighed om, at netop her er der behov for handling.

I 2. halvår af 2022 mødes aktørerne og unge i en række workshops, hvor de i fællesskab zoomer ind på de tre konkrete udfordringer og undersøger potentialet i nyskabelser, der udfordrer eksisterende strukturer, organisering og styringsmodeller.

Ambitionen er, at man ved udgangen af 2022 i fællesskab har udviklet 5 skarpe bud, som styrker unge i overgangen. Først når de er udviklet byder kommuner og NGO’er ind på, hvilke eksperimenter de gerne vil afprøve og videreudvikle i 2023 – og med hvem.

”Mit håb er, at vi i fællesskab kan udvikle lokale løsninger, som inspirerer og anviser nye veje nationalt til, hvordan unge på kanten kan blive en del af vores fællesskaber fremfor at blive parkeret på sidelinjen. Det er et langt sejt træk at skabe systemforandring, og den rejse fortsætter vi med denne proces,” siger Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden, og fortsætter:

”Det kræver tålmodighed, innovationskraft og ressourcer, og netop det ser vi som fond, at vi kan – og bør – bidrage med.”

Fra færdigt koncept til udviklingsrum
Dansk Design Center faciliterer innovationsprocessen, der bl.a. involverer fire NGO’er. Én af dem er Mentorbarn, der arbejder for at give udsatte børn og unge en bedre fremtid ved at tilbyde en mentorfamilie. Sekretariatschef i Mentorbarn, Mads Espersen Lyager, siger:

”Vi er vant til at skulle sælge et velafprøvet og relativt fast koncept til kommunerne, men her får vi en helt anden dialog, hvor vi mødes om udfordringerne fremfor løsningerne. Jeg håber, at vi kan udvikle nye typer af tilbud, som er attraktive, fordi vi gentænker, hvad vi kan sammen med kommuner og andre civilsamfundsorganisationer – og gør det med afsæt i et stærkt ungeperspektiv.”

Derudover deltager fem kommuner. Én af dem er Viborg Kommune, der i en årrække har arbejdet med at udvikle en koordineret indsats for unge i overgangen fra ung til voksen:

”En væsentlig motivation for at indgå i innovationsprocessen er at vi kommer i dialog med nye aktører, som kan hjælpe os med at tænke i nye løsninger, herunder at styrke vores erfaringer med at samskabe løsninger med ngo’er, der har et stort og indgående kendskab til målgruppen,” siger socialchef i Viborg Kommune, Morten Højgaard Kurth, og fortsætter:

”Jeg håber, at vi ved at træde ind i det her udviklingsrum får udviklet vores indsats til gavn for unge, så deres trivsel og livskvalitet styrkes og vi bringer dem tættere på uddannelse og beskæftigelse”.

Bikubenfonden finansierer alle aktiviteter i innovationsprocessen samt civilsamfundsorganisationernes tid, mens kommunerne bidrager med egen tid. Derudover har Bikubenfonden afsat 15 mio. kr. i 2023 til afprøvning af eksperimenter.

Fakta om innovationsprocessen:

  • Format og fokus for Innovationsprocessen er udviklet af Bikubenfonden i et partnerskab med De Anbragtes Vilkår. Procesaktiviteterne gennemføres i et partnerskab med Dansk Design Center.
  • Ni aktører deltager – heraf fem kommuner og fire NGO’er. Bikubenfonden og De Anbragtes Vilkår er aktive medskabere i procesaktiviteterne.
  • 2. halvår 2022 gennemføres en række workshops, der zoomer ind på tre konkrete udfordringer eller uforløste potentialer: 1) Hvordan kan vi øge chancen for, at de unges eksisterende relationer kan gå med dem i overgangen? 2) Hvordan kan overgangsstøtten indtænke vigtigheden af, at de unge føler sig betydningsfulde for andre? 3) Hvordan kan vi skabe et mere behovs- og ønskebaseret valg af boform?
  • Fra 2023 og frem igangsættes konkrete afprøvninger og videreudvikling af eksperimenterne. Bikubenfonden har afsat 15 mio. kr. hertil.

Følgende aktører deltager i innovationsprocessen:
Børnehjælpsdagen
Egedal Kommune
Haderslev Kommune
Holbæk Kommune
Mentorbarn
Play
Rødovre Kommune
Ungdommens Røde Kors
Viborg Kommune

Emner

Kategorier

Regions


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27