Gå til indhold
CaféTeatret modtager millionbevilling til nyskabelse af scenekunsten

Pressemeddelelse -

CaféTeatret modtager millionbevilling til nyskabelse af scenekunsten

Bikubenfonden har for en treårig periode bevilget CaféTeatret 3 mio. kr. til at realisere projektet 'Mod en ny scenekunst'. Donationen imødekommer teatrets mål om at udvikle en ny arbejdsmetode, der forholder sig til reel etableret viden samt til at oprette et laboratorium, der skal udvikle en ny og anderledes scenekunst.

Med Christian Lollike som kunstnerisk leder, er det CaféTeatrets ambition at skabe værker, der skal være udgangspunkt for en offentlig diskussion. Det kræver en konstant undersøgelse af samfundet lige såvel som en forandring af den værksmæssige produktionsform.

Bikubenfonden har derfor over de næste tre år bevilget 3 mio. kr. til projektet 'Mod en ny scenekunst', der skal skabe en ny måde at udvikle scenekunst på. CaféTeatret skal samarbejde med forskere og kunstnere fra andre fagområder med henblik på at skabe fornyelse. En sådan ambition kræver dels at selve produktionsformen skal gentænkes, dels at der skal skabes et seriøst forarbejde.

Til det har CaféTeatret tilrettelagt en ny udviklingsmetode for scenekunst, der bl.a. sikrer at værkerne forholder sig til etableret viden. Endvidere tager metoden udgangspunkt i en tværkunstnerisk tilgang til scenekunsten, dvs. at metoden sigter mod at integrere nye medier og andre kunstformer.

Scenekunstnerisk undersøgelse af demokratiet

Første del af projektet tager udgangspunkt i påstanden om, at det demokratiske engagement synes at have mistet sin forankring i samfundet. Hvad skyldes dette? Og hvad er konsekvenserne?

CaféTeatret vil de kommende tre år undersøge disse spørgsmål med henblik på at forstå det manglende engagement, dvs. den tilsyneladende demokratiske krise. Der nedsættes en researchgruppe, hvis undersøgelse skal munde ud i en række egenproducerede værker med tilhørende debatskabende arrangementer på og udenfor teatret.
Ligeledes vil der sideløbende blive afholdt internationale festivaler med indbudte værker om emnet demokrati.

Tværæstetisk udvikling af scenekunsten

Projektioner, nye medier, film, opera og dans vil blandt andet danne grundlag for et nyt laboratorium. CaféTeatret vil undersøge selve den værksmæssige produktionsform og gå radikalt anderledes til værks i udviklingen af en ny visuel scenekunst.

Dertil vil laboratoriet åbne op for, at kunstnere fra andre kunstarter får øjnene op for mulighederne i scenekunsten. Danske samt internationale kunstnere fra andre kunstarter vil derfor blive inviteret ind i scenerummet med henblik på at udvikle nye måder at skabe forestillinger.

Den første workshop Rum finder sted i sæson 13/14 og har modtaget støtte fra Statens Kunstråd. Herefter er det planen, at Christian Lollike og CaféTeatret sammen med den udvalgte kunstner skal realisere det mest interessante bud som scenekunstnerisk værk.
 
Kunstnerisk leder Christian Lollike siger:

- Bikubenfondens støtte har enorm betydning. Vi kan skrue markant op for ambitionerne og arbejde langsigtet. Det tror jeg er afgørende for, at teatret kan udvikle sig.
 
- Bikubenfonden ønsker at støtte op om CaféTeatrets mål om at udvikle scenekunsten. Det konsekvente fokus på det tværfaglige og tværæstetiske, håber vi, kan være med til at bringe kunstformen nye veje, siger projektchef Mette Marcus, Bikubenfonden.

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27