Gå til indhold
Dansk-australsk udvekslingsprogram understøtter tværfaglige processer i byggeriet

Pressemeddelelse -

Dansk-australsk udvekslingsprogram understøtter tværfaglige processer i byggeriet

Mandag startede fem australske studerende deres ophold i København som del af udvekslingsprogrammet MADE by the Opera House, der blev lanceret af Kronprinsparret i forbindelse med Sydney Operahusets 40 års jubilæum i 2013. I de kommende seks uger skal de MADE studerende igennem et intensivt program med fokus på tværfaglighed, Utzon samt dansk kultur. Det danske program bliver i 2015 `hostet` af arkitektvirksomheden COBE.

MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) programmet er bygget op omkring et tværfagligt projekt, understøttende forelæsninger, studieture, workshops, mentorsessions m.v. Årets program er udviklet af COBE i samarbejde med virksomhederne Steensen Varming og Arup, der alle agerer mentorer under forløbet.

De MADE studerendes projekt tager udgangspunkt i en transformation af et af de gamle pakhuse, Pakhus 54, på Sundmolen i Nordhavnen i København. Over de kommende år vil Nordhavnen skifte afgørende karakter fra at være et havneområde til at blive en ny, bæredygtig bydel i København med ca. 40.000 indbyggere. COBE vandt konkurrencen om omdannelsen af Nordhavnen i 2008 og har siden da fungeret som rådgiver for udviklingen af den nye bydel.

Dan Stubbergaard, Indehaver og Kreativ Direktør hos COBE, uddyber, ”med projektet ønsker vi at dele vores viden om Nordhavnen som et eksempel på nutidig, europæisk og bæredygtig byplanlægning samtidig med at de MADE studerende lærer fra den tværfaglige og dialogbaserede samarbejdsform, som vi praktiserer hos COBE

Deltagerne i udvekslingsprogrammet er arkitekt-, ingeniør- og designstuderende. Programmet løber over 10 år og afsluttes ved Sydney Operaens 50 års fejring. Hvert år udveksles 10 studerende; 5 danske og 5 australske. I 2023 vil 100 studerende have været igennem forløbet og indgå i et MADE-alumnenetværk.

MADE er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup, og The NSW Architects Registration Board.

Samtidig med de australske studerendes ankomst til Danmark igangsættes processen med at finde de fem danske studerende, der til sommer skal til Australien for at samarbejde om et tværfagligt projekt for Sydney Opera House.

FAKTA om MADE by the Opera House

MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup og The NSW Architects Registration Board.

Programmet handlerom at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Australiens mest berømte bygningsværk, om at tilføre et internationalt udsyn, om at nedbryde faggrænser og om at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien.

I alt 62 studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne fra New South Wales har søgt om deltagelse i MADE by the Opera House. Ud af dette felt er der udvalgt fem talentfulde studerende. De er alle meget fagligt stærke, har interesse for den tværfaglige arbejdsmetode samt gode kommunikations- og samarbejdskompetencer. De fem udvalgte studerende, der er i Danmark nu, er:

  • Alex Crowe, Bachelor of Landscape Architecture, University of New South Wales
  • Julianne Lipmann, Bachelor of Engineering (Civil / Architecture), University of New South Wales
  • Alasdair Mott, Bachelor of Engineering (Civil)/Design in Architecture, University of Sydney
  • Nina Tory-Henderson, Master of Architecture, University of Sydney
  • Nicholas Werrett, Bachelor of Engineering (Civil), University of Newcastle

Kontaktpersoner

Sidsel Nygård, MADE sekretariat, KADK, tlf. 41 70 18 94 eller www.sydneyoperahouse.com/made

Stine Lund Hansen, Kommunikationschef, COBE, tlf. 27 29 24 42, mail: slh@cobe.dk

Trine Gammelgaard, Kommunikationschef, Bikubenfonden, tlf. 33 77 93 81

Maria From, Kommunikationsansvarlig, Dreyers Fond, tlf. 22 22 34 43

Sune Gylling Æbelø, Kommunikationschef, Det Obelske Familiefond, tlf. 96 20 12 49

Dan Mackenzie, CEO, Steensen Varming, tlf. 50 99 02 07

Anne Grosskopf, senior engineer, tlf. 29 72 92 19

FAKTA om Nordhavnen

Nordhavnen er formentlig det største og mest ambitiøse metropoludviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Med sin placering kun fire kilometer fra Københavns centrum og den gode adgang til byens infrastruktur rummer Nordhavnen et fantastisk potentiale for at bliver en enestående bydel i København. Den nye bydel skal udvikles og udbygges over de næste 40 til 50 år. Fuldt udbygget vil området rumme op til 4 millioner kvadratmeter bygningsareal, der vil huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.

Pakhus 54, som bliver sitet for de fem australske MADE studerende, ligger på Sundmolen i Nordhavnen – en af bydelens kvarterer. Det eksisterende pakhus er 4.300 m2, og de studerende skal gennem studieforløbet komme med konkrete forslag til, hvordan pakhuset kan indgå i den nye bymæssige sammenhæng.

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale