Gå til indhold
Donationer i millionstørrelsen til inspirerende og nyskabende teaterprojekt

Pressemeddelelse -

Donationer i millionstørrelsen til inspirerende og nyskabende teaterprojekt

Bikubenfonden og Velux Fonden støtter de kommende år Opgang2 Turnéteaters projekt Nye Horisonter.

De næste fire år får børn og teenagere fra udsatte boligområder mulighed for at udfolde sig kreativt gennem teater, billedkunst, rap, film og andre kunstneriske produktioner – med udgangspunkt i eget liv, udfordringer og drømme og med afsæt i inspirerende professionelle teaterforestillinger.

Projektet bakkes op af både Velux Fonden og Bikubenfonden i en fireårig periode, med i alt 2,8 millioner fra hver af de to fonde.

Nye Horisonter

Projektet hedder Nye Horisonter og bygger videre på erfaringerne fra Opgang2 Turnéteaters treårige projekt Andre Horisonter og teatrets lange tradition for at producere debatskabende teater.

Nye Horisonter skal frem mod 2017 skabe hverdagsskarpe teaterforestillinger og herigennem inspirere unge fra multietniske boligområder til selv at skabe kunst om egne oplevelser, livsdilemmaer og drømme. Det kan ske som teater, billedkunst, rap, tegnefilm, poesi eller andre former for kreative udfoldelser. Teaterforestillingerne skal så kimen, som de unge kan tage med sig og bruge i egne produktioner – understøttet af Opgang2 Turnéteaters.

Det sker med det mål at udfordre barrierer af etnisk, kulturel og social karakter, der har betydning for unges liv og fremtid og skabe øget og aktivt medborgerskab gennem kulturen og kunsten.

- Det er Velux Fondens håb, at projekt 'Nye Horisonter' med dets teaterproduktioner kan udvikle sig til en platform, hvor børn og unge kan reflektere over deres drømme og visioner om et godt og engageret liv i Danmark og om de dilemmaer og barrierer, som børnene og de unge oplever i deres hverdag, siger fondsråd Jimmie Gade Nielsen fra Velux Fondens program for sociale projekter i Danmark.

Projekt på mange platforme

Nye Horisonter tager udgangspunkt i lokalmiljøerne og boligområderne, hvor unge mennesker har deres daglige gang. Projektet indeholder en række tiltag, der skal løfte erfaring, viden og ikke mindst kunstneriske produkter ud, så de bliver udbredt og kan inspirere videre. Det kommer blandt andet til at ske via sociale medier, landsdækkende konkurrencer og en videnbank der skal gemme, dele og udbrede de erfaringer, som projektet høster.

- I Bikubenfonden tror vi på, at socialt udsatte og sårbare unge kan få succesoplevelser og empowerment ved at være medskabere af kunst og kultur. Bikubenfonden vil gerne bidrage til at skabe alternative arenaer til både skolen og gadehjørnet, hvor de unge får øjnene op for egne potentialer, som de på sigt kan overføre til andre sammenhænge i deres liv, forklarer projektchef Sine Egede fra Bikubenfonden.

-

Pressemeddelelsen er udsendt af Opgang2 Turnéteater den 22. oktober 2013.


Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70