Gå til indhold
Fire humanitære folkemøder skal sikre bedre hjælp til flygtninge i Danmark

Pressemeddelelse -

Fire humanitære folkemøder skal sikre bedre hjælp til flygtninge i Danmark

Både Dronningen og statsministeren satte i deres nytårstaler fokus på behovet for at hjælpe og integrerede flygtninge, der er kommet til landet. Det er en uhyre vigtig debat, som Røde Kors i kraft af både det nationale og internationale engagement er optaget af.

For at få bygget noget konkret ovenpå de gode intentioner og velmenende diskussioner, inviterer Røde Kors nu danskerne til fire humanitære folkemøder – i Aalborg, Aarhus, Sønderborg og på Bornholm. Sammen med danskerne, kommuner, erhvervslivet og flygtningene selv vil vi her finde frem til nye initiativer og løsninger på, hvordan vi bedst hjælper de flygtninge, der kommer til Danmark.

I Røde Kors mener vi, at vi skal tage ordentlig imod de flygtninge, der er kommet til Danmark. Vi fårdet bedste Danmark, når alle føler sig inkluderet og er en del af samfundet. Det er vi heldigvis ikke ene om at mene. Rigtigt mange danskere, foreninger og virksomheder har doneret til nyankomneflygtninge og meldt sig som frivillige for at hjælpe,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær i RødeKors.

De humanitære folkemøder er for alle og skal være med til at mobilisere alle kræfter og danne rammen for en bred kollektiv indsats og effekt på flygtningeområdet.

Det seneste år har verden været vidne til historisk mange humanitære katastrofer, der har med ført en strøm af flygtninge. Ikke siden Anden Verdenskrig har der været så mange flygtninge som nu på verdensplan. Bag hver flugt gemmer der sig en menneskelig tragedie og en udfordring til verden om at hjælpe.

Hos Bikubenfonden, der samarbejder med Røde Kors omkring folkemøderne, understreger direktørSøren Kaare-Andersen vigtigheden af at handle nu.

Flygtninge i Danmark, særligt børn og unge, står i en særdeles skrøbelig social situation. I takt med de mange humanitære katastrofer ude i verden og de stigende flygtningestrømme er det derfor afgø-rende, at vi handler nu, så disse mennesker bliver en velintegreret del af vores samfund og får skabt sig en værdig tilværelse,” siger Søren Kaare-Andersen.Humanitære 

Folkemøder – sammen om at hjælpe mennesker på flugt. 
Målet med folkemøderne er en bred dialog, der skal give inspiration til nye løsninger til, hvordan vi håndterer den globale flygtningekrise i Danmark. Kurt Strand er ordstyrer på de humanitære folkemøder, mens Lasse Rimmer vil bringe en humoristisk perspektivering på emnet.

Målet med folkemøderne er en bred dialog, der skal give inspiration til nye løsninger til, hvordan vi håndterer den globale flygtningekrise i Danmark. Kurt Strand er ordstyrer på de humanitære folkemøder, mens Lasse Rimmer vil bringe en humoristisk perspektivering på emnet.

De humanitære folkemøder vil foregå i:

Sønderborg: Mandag den 23. februar kl. 19-22
Aarhus: Torsdag den 26. februar kl. 19-22
Aalborg: Onsdag den 4. marts kl. 19-22
Rønne: Søndag den 8. marts kl. 13-16

Konference og forslag til en ny dansk flygtningestrategi

De humanitære folkemøder munder ud i en konference i København tirsdag den 10. marts. Her vil de mest centrale temaer i den globale flygtningekrise set fra et dansk perspektiv blive behandlet: Hjælp i nær områderne, den europæiske asylpolitik og modtagelsen af flygtninge i Danmark.

Røde Kors lancerer efter konferencen de vigtigste pejlemærker og forslag til initiativer til en ny dansk flygtningestrategi, der bygger på et humanitært grundlag. Pejlemærkerne og initiativerne udarbejdesmed input fra folkemøderne, konferencen og research om de humanitære og politiske muligheder.

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27