Gå til indhold
Formandsskifte i Bikubenfonden

Pressemeddelelse -

Formandsskifte i Bikubenfonden

I forlængelse af et planlagt generationsskifte i Bikubenfonden er Peter Højland fratrådt som bestyrelsesformand og afløst af adm. direktør Niels Smedegaard, DFDS A/S.

Peter Højland har været bestyrelsesformand for BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989 siden 1996. I 2010 indtrådte Højland som bestyrelsesformand for Bikubenfonden ved fusionen mellem BG Fonden og Bikubenfonden af 1989.

Niels Smedegaard er indtrådt i Bikubenfonden i 2013. Han blev valgt som næstformand i 2014 og fortsætter nu som fondens bestyrelsesformand. Han udtaler:

- Det er en spændende opgave i en dynamisk fond med rigtigt mange gode projekter inden for både det sociale og kulturelle område. Peter har igennem mange år sammen med administrationen gjort et fremragende arbejde, som jeg ser frem til at videreføre med den øvrige bestyrelse.


FAKTA


Peter Højland

Adjungeret professor ved Department of Business and Politics, CBS

Født den 9. juli 1950

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse ved fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989 den 1. januar 2010. Medlem af bestyrelsen for de fusionerede fonde fra 1996 frem til fusionen.

Fratræder i 2015.


Øvrige bestyrelsesposter:

Kollegiefonden Bikuben (formand)

The Bikubenfoundation New York, Inc.

Copenhagen Capacity (formand)

Wonderful Copenhagen (formand)

Danmark- Amerika Fondet (kasserer)

Det Danske Kulturinstitut

Fonden til støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) (formand)

Frederiksbergfonden

Gigtforeningen

Hjerteforeningen (næstformand)

Nicolai og Felix Fonden

Siemens A/S (formand)

Nørrebro 2019 Aps (formand)

Nørrebro 2020 Aps (formand)


Niels Smedegaard

Adm. direktør, DFDS A/S 

Født den 22. juni 1962

Indtrådt i bestyrelsen den 19. september 2013. Valgt til 2017 og kan herefter genvælges fire gange.


Øvrige bestyrelsesposter:

Kollegiefonden Bikuben

Danmarks Rederiforening (næstformand) 

European Community Shipowners' Associations (ECSA) (næstformand)

Interferry 

Danmark-Amerika Fondet

Repræsentantskabet Danske Bank

TT Club 

Vestergaard A/S

Emner

Tags


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Julie Salling Lind

Julie Salling Lind

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Visuel kommunikation 31 76 83 77

Relateret materiale