Gå til indhold
Julehjælpen skal vare længe

Pressemeddelelse -

Julehjælpen skal vare længe

Bikubenfonden har en lang tradition for julehjælp til kirker, menighedsplejer og humanitære foreninger og organisationer i Danmark og Grønland.  Fonden uddeler årligt i alt 1 mio. kr. til julehjælp – sidste år fordelt på mere end 120 organisationer.

Tidligere på året foretog Bikubenfonden i samarbejde med Rådgivende Sociologer en undersøgelse af effekten af fondens uddelinger til julehjælp. Undersøgelsen er foretaget blandt de 112 sociale og humanitære organisationer og kirker, som modtog julehjælp fra Bikubenfonden i 2013.

Blandt andet viser undersøgelsen, at julehjælpen kan være en afgørende første kontakt til enkeltpersoner og familier med behov for hjælp.

82 pct. af operatørerne svarer, at ‘alle’ eller ‘en del af’ modtagerne af julehjælpen er brugere af deres tilbud resten af året. Når julehjælpen står alene skaber den fortrinsvis stor glæde, men koblet sammen med yderligere tilbud om hjælp kan julehjælpen have vidtrækkende perspektiver.
På baggrund af undersøgelsen har Bikubenfonden nu fokuseret sin praksis på området.

Større effekt og vedvarende hjælp
Formålet med at fokusere indsatsen er at skabe endnu større effekt for socialt udsatte, således at julehjælpen ikke står alene men er en del af en samlet indsats. På den måde skal julehjælpen ikke blot gøre gavn i juledagene men sikre en mere omfattende og vedvarende hjælp til socialt udsatte.
 
-   Analysen af vores julehjælp viser, at hjælpen både glæder og gavner de udsatte. Samtidig peger den på en række nye muligheder, som vi har ladet os inspirere af i uddelingen af julehjælp i 2014 og fremover. For at øge effekten af julehjælpen skaber vi blandt andet et tættere og mere forpligtende samarbejde med de organisationer, som sørger for at bringe julehjælpen ud til de udsatte familier, fortæller projektchef Sine Egede, Bikubenfonden.

Videndeling skudt i gang
Bikubenfonden har netop afholdt et inspirations- og informationsmøde om fondens fremtidige uddeling af julehjælp for en række humanitære foreninger og organisationer, der hvert år uddeler selve julehjælpen i form af julekurve, -gaver og -arrangementer.

På mødet fremlagde sociolog Sara Lea Rosenmeier fra Rådgivende Sociologer resultaterne af den undersøgelse, de har lavet af Bikubenfondens julehjælp 2013. Bikubenfonden orienterede om hvordan og til hvilke formål foreninger og organisationer fremover kan søge midler hos fonden til deres julehjælpsaktiviteter. Og de involverede organisationer havde mulighed for at påbegynde den videndeling, som Bikubenfonden nu ønsker at styrke.

Nye kriterier for tildeling af julehjælp
Fremover vil Bikubenfonden benytte nedenstående kriterier for tildeling af julehjælp.
 
- Julehjælpen øremærkes målgrupper med multipel udsathed, forstået som de børn, unge og familier samt hjemløse, som er udsatte på flere sociale parametre.
- Julehjælp som kombineres med mere langsigtede tilbud prioriteres.
- Organisationer som modtager Bikubenfondens Julehjælp forpligter sig til at videndele og deltage i efterfølgende evaluering af julehjælpen.

Bikubenfondens frist for ansøgninger til julehjælp er 9. november.

Med venlig hilsen
Bikubenfonden

Fakta vedr. ansøgning om julehjælp
Organisationer, der uddeler julehjælp kan ansøge på www.bikubenfonden.dk
Enkeltpersoner kan ikke søge direkte hos Bikubenfonden men skal henvende sig hos foreninger og organisationer, der uddeler julehjælp.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen blev foretaget af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden.
Der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de 112 operatører, som modtog donationer til julehjælp fra Bikubenfonden i 2013.

 • 93 besvarede undersøgelsen.
 • Svarprocent: 83 %.
 • Bortfaldet i undersøgelsen er ikke systematisk, hvorfor spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ for de operatører, som har modtaget donationer.

Der blev foretaget 12 interviews med operatører og slutbrugere.

 • Interviews med otte repræsentanter for organisationer, der modtog Bikubenfondens støtte til julehjælp 2013.
 • Interviews med fire slutbrugere (personer der modtog julehjælp fra organisationer, som Bikubenfonden har støttet).

Herudover foreligger viden fra takkebreve fra fire operatører, som ikke har deltaget i undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet følgende:

 • 82 pct. af operatørerne svarer, at ‘alle’ eller ‘en del af’ modtagerne af julehjælpen er brugere af deres tilbud resten af året. Når julehjælpen står alene skaber den fortrinsvis stor glæde, men koblet sammen med yderligere tilbud om hjælp kan julehjælpen have vidtrækkende perspektiver.
 • 60 pct. oplever en stigning i antallet af ansøgninger sammenlignet med 2012, mens 10 pct. oplever en nedgang.
 • Den gennemsnitlige stigning i antallet af ansøgere er 23 pct., mens den gennemsnitlige nedgang er 10 pct.

Operatørernes forklaringer på den oplevede stigning er især:

 • Allerede udsatte er blevet mere pressede økonomisk
 • Ændret socialpolitik er ved at skabe en ny gruppe fattige
 • Flere kender til muligheden for julehjælp

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74