Gå til indhold
Ny udviklingsplatform styrker scenekunsten i Danmark

Pressemeddelelse -

Ny udviklingsplatform styrker scenekunsten i Danmark

Efter idéindkaldelse i scenekunstmiljøet opretter Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst nu en udviklingsplatform for scenekunsten i Danmark.

På baggrund af dialog med branchen opretter Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget for Scenekunst nu i samarbejde en udviklingsplatform for scenekunsten i Danmark. Det overordnede formål er at bidrage til udvikling af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører, herunder CPH Stage for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum.

”Det er en stor glæde for udvalget at kunne være med til at etablere et sted, som i høj grad skal fungere som en del af miljøet. Platformen skal være med til at sikre udvikling i fødekæden, skabe mere synergi samt styrke det internationale perspektiv,” siger Ditte Maria Bjerg, som er formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

”Platformen vil tilbyde rådgivning af aktører i miljøet til gavn for det enkelte projekt, men på sigt også for at styrke det samlede scenekunstmiljø. Vi glæder os meget til at se, hvordan platformen udvikler sig i tæt samspil med miljøet, ” uddyber Ditte Maria Bjerg.

Dialog med branchen

Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget har efter indkaldelse i foråret modtaget 17 idéoplæg. Idéindkaldelsen blev sat i gang som et resultat af et seminar afholdt i Operaen i oktober 2014, hvor en række eksisterende udfordringer på området blev italesat og nye blev formuleret.

I starten af juni afholdt udvalget og Bikubenfonden endvidere en udviklingsworkshop, hvor repræsentanter fra tre af de indsendte idéer deltog.

Et af resultaterne af denne proces er, at den nye udviklingsplatform får et særligt fokus på at rådgive og styrke den frie scenekunst i dialog med både nationale og internationale aktører.

”I Bikubenfonden er vi meget glade for den dialog, vi har haft med branchen. Det har været gavnligt i forhold til at identificere de specifikke udfordringer, scenekunsten står over for, og det har samtidig bidraget til formulering af konkrete løsningsmodeller. Branchens store involvering har været central for det resultat, vi nu er nået frem til, og som forhåbentlig vil blive den ressource, der har været efterspurgt,” siger Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden.

Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget vil efter sommerferien pege på en første bestyrelse for platformen samt afholde overdragelsesmøder. Derefter vil det være den nye bestyrelse, som formulerer stillingsopslag til en kommende daglig leder af platformen.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden bidrager med samme økonomiske andel til platformen, der oprettes for en foreløbig 4-årig periode.

Yderligere oplysninger:

www.kunst.dk

Ane Alsløv, specialkonsulent i Kulturstyrelsen
als@kulturstyrelsen.dk, tlf.: 33 74 45 82/ 25 48 67 75

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70

Relateret materiale