Gå til indhold
Nye tider for Årets Reumert

Pressemeddelelse -

Nye tider for Årets Reumert

En evaluering af Årets Reumert viser, at prisuddelingen er et kvalitetsstempel for både forestillinger og scenekunstnere, men samtidig at den har et andet fokus end Bikubenfonden, der står bag. Derfor ønsker fonden at give prisuddelingen videre, så den fortsat kan være til gavn for scenekunsten.

Årets Reumert er dette forår blevet evalueret. Gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser og skriftlige evalueringer har både branchefolk og teaterpublikum bidraget med viden, input og konstruktiv kritik. Resultatet viser blandt andet, at den 20 år gamle prisuddeling er forbundet med høj faglighed, fungerer som kvalitetsstempel for forestillinger og scenekunstnere og har en positiv betydning for især de talenter, der modtager prisen. Men ifølge evalueringen understøtter prisuddelingen ikke Bikubenfondens strategi om at nyskabe inden for scenekunstområdet.

- I Bikubenfonden har vi særligt fokus på det nyskabende og eksperimentende. Vores rolle på scenekunstområdet er at støtte op om den kunstneriske og formidlingsmæssige udvikling i scenekunstens institutioner. Årets Reumert har et andet ærinde. Prisuddelingen er vigtig for branchen i forhold til at pege på eksisterende kvalitet og talent, men den har ikke det nyskabende og udviklende fokus, som er centralt i Bikubenfondens arbejde, siger Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Bikubenfondens engagement forbliver det samme
Resultatet af evalueringen betyder, at Bikubenfonden vil se sig om efter organisationer, der har interesse i at føre Årets Reumert videre i fremtiden – enten i sin nuværende form eller i et nyt format.

- Årets Reumert er et stærkt brand, som mange kender, og som fremhæver den kvalitet og de lovende talenter, der findes inden for dansk scenekunst. Derfor håber vi, at andre vil føre prisuddelingen videre, siger Søren Kaare-Andersen, der samtidig pointerer, at fondens engagement i scenekunsten forbliver det samme.

- Vi kommer i fremtiden til at bruge en lige så stor andel af fondens midler på scenekunsten, som vi gør i dag. Men det vil blive på en måde, der tager afsæt i det strategiske fokus vi har; nemlig at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje, siger Søren Kaare-Andersen.

For at skabe mulighed for, at Årets Reumert kan fortsætte i 2019, vil Reumert-juryen fortsat være engageret af Bikubenfonden til at tage landet rundt og se dansk scenekunst i den kommende tid.


FAKTA

Bikubenfondens strategi
Bikubenfonden arbejder både med kultur og socialt arbejde og vedtog i 2015 en strategi, som fonden arbejder med at implementere på alle områder. På kulturområdet har fonden særligt fokus på aktuel scenekunst og billedkunst og arbejder med at nyskabe muligheder og bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Ambitionen er at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling. Strategisk stræber Bikubenfonden efter at være modig, engagerende, udfordrende og handlekraftig. Desuden har fonden som mål at være transparent og dagsordensættende. Det er de værdier og mål, der i evalueringen er blevet sammenholdt med Årets Reumert.

Læs Bikubenfondens samlede strategi her.

Evalueringens hovedpointer
Årets Reumert flugter overordnet med flere af de strategiske fokuspunkter, som er centrale for Bikubenfondens strategi - herunder kvalitet, faglighed, fokus på kunstnerisk talent og ambitionen om at være aktuelle. Det er dog meget tydeligt, at Årets Reumert ikke understøtter selve kernen i Bikubenfondens strategi; nemlig ambitionen om at nyskabe muligheder og bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. Evalueringen viser desuden, at Årets Reumert ikke lever op til at være modig, dagsordensættende og transparent. Her er evalueringens hovedpointer:

Nyskaber ikke muligheder
Særligt Bikubenfondens ambition om at ville nyskabe muligheder og bistå kulturinstitutioner og professionelle kunstnere i at gå nye veje og realisere deres potentiale, bliver ikke indfriet gennem Årets Reumert i sin nuværende form. Nyskabende er nederst på listen over de værdier, scenekunstmiljøet associerer med Årets Reumert. De kvantitative analyser viser konkret, at 75% af scenekunstmiljøet ikke mener, at Årets Reumert er med til at nyskabe scenekunsten. Dette går til dels igen i de kvalitative interviews, hvor Årets Reumert bliver karakteriseret som konservativ og politisk korrekt. Flere yngre kunstnere fremhæver dog, at Årets Reumertsprisen og showet er med til at åbne nye døre for dem. Publikum er overordnet langt mere positive i deres besvarelser

Er ikke modig
Modig og udfordrende er de to værdier, som scenekunstmiljøet associerer mindst med Årets Reumert. I de kvalitative interviews får Bikubenfonden dog ros fra en mindre gruppe for at turde eksperimentere med showets form, selvom det måske er på bekostning af kvaliteten. Modig og Udfordrende er heller ikke værdier, som publikum associerer med Årets Reumert.

Er ikke dagsordensættende
Næsten 60% af scenekunstmiljøet mener ikke, at Årets Reumert er dagsordensættende inden for scenekunsten. I de kvalitative interviews er det heller ikke et begreb, der går igen. Publikum er uenig i dette og anerkender generelt Årets Reumert for at være med til at sætte dagsorden. Dog uden at give topscore.

Er ikke transparent
Scenekunstmiljøet mener, at proceduren for juryens sammensætning, rotationsprincip og udvælgelsesprocedure er ugennemsigtig. Transparent er blandt de ord, scenekunstmiljøet forbinder mindst med Årets Reumert. Endvidere er ”transparent” det ord, som publikum associerer mindst med Årets Reumert.

Årets Reumert er positivt associeret med høj kunstnerisk kvalitet
Der er både blandt publikum og scenekunstmiljøet bred enighed om, at Årets Reumert er forbundet med høj kunstnerisk kvalitet, og at prisen fungerer som et kvali­tetsstempel både for prismodtagere og for nominerede. Værdien ”kvalitet” er det ord, som både scenekunstmil­jøet og publikum associerer mest med Årets Reumert. Selve showet bliver dog ikke asso­cieret med kunstnerisk kvalitet.

Enighed om at Årets Reumert har fokus på kunstnerisk talent
Der er blandt scenekunstmiljøet bred enighed om, at Årets Reumert har fokus på kunstnerisk talent. Dette ses både i de kvantitative analyser og i de kvalitative. Talentpriserne bliver fremhævet som et område, hvor dette kommer særligt til udtryk. Publikum er endog mere positive end scenekunstmiljøet. ”Talentudvikling” er et ord, de fleste forbinder med Årets Reumert, og et over­vejende flertal af publikum mener, at Årets Reumert har betydning for udviklingen af kunstnerisk talent.

Høj faglighed i juryen
Juryen bliver af scenekunstmiljøet rost for sin høje fag­lighed og for at være kompetent. De kvalitative interviews viser dog, at flere sav­ner, at juryen har bedre forståelse af den mere eksperimenterende del af scenekunsten. Enkelte stem­mer mener også, at den geografisk spredning sker på bekostning af kunstnerisk kvalitet. Men overordnet er ju­ryen velanset, og Årets Reumert er vurderet som den mest faglige pris i teaterlandskabet.

Årets Reumert lever op til ambitionen om at være aktuel
Blandt scenekunstmiljøet er ”aktuel” et af de ord, som ligger i top 5. Dette går igen i de kvalitative interviews, hvor juryen bliver rost for, at kategorierne overordnet af­spejler den aktuelle scenekunst. Over 50 % af publikum mener også, at Årets Reumert har fokus på aktuel kunst.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Golden Days Sekretariat og kan læses her.

Kort om Årets Reumert
Årets Reumert blev indstiftet af Bikubenfonden i 1998, hvor skuespilleren Bodil Udsen modtog en hæderspris. Siden da har fonden hvert år uddelt priser til de mest bemærkelsesværdige scenekunstnere og største kunstneriske oplevelser. Formålet med Årets Reumert er at synliggøre de ekstraordinære præstationer inden for scenekunsten og stimulere interessen for det levende teater i Danmark.

Talspersoner hos Bikubenfonden
Direktør Søren Kaare-Andersen – overordnet ansvarlig for Bikubenfonden og fondens strategi
Chef på kulturområdet Mette Marcus – ansvarlig for kulturområdet.

Alle henvendelser bedes kontakte: Kommunikationschef Iben Haugaard: ih@bikubenfonden.dk, tlf: 26220926.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74

Relateret materiale