Gå til indhold
Foto: Malthe Folke Ivarsson
Foto: Malthe Folke Ivarsson

Pressemeddelelse -

Nyt partnerskab giver ni år mere med SMK’s populære kunstbegivenhed SMK Fridays

Siden 2013 har SMK Fridays været Københavns sociale og eksperimenterende fredagsbegivenhed, der blander kunst, talks, musik og drinks til en anderledes museumsoplevelse i aftentimerne på SMK – Statens Museum for Kunst. Nu giver et ni-årigt strategisk partnerskab mellem SMK og Bikubenfonden mulighed for, at SMK Fridays kan sætte nye standarder for værts- og fællesskaber med kunsten i centrum.

Efter ti år, 58 festlige fredage og besøg af knap 200.000 gæster er SMK Fridays i dag en fuldstændig integreret del af SMK. Syv fredage om året har både unge og ældre valfartet til nationalgalleriet for at være en del af fredagsformatet, som udforsker og udfordrer, hvad et museumsbesøg kan være.

Der har været alt fra overnatning på museet, samtalesaloner, lytte-biografer og intime performances til lydhealing, fællesworkshops, koncerter midt i kunsten, art talks og ekspertindsigter. Altid med udgangspunkt i SMK’s rige samling af 700 års kunst og i de aktuelle særudstillinger, altid med et ønske om at overraske og altid gratis.

Partnerskab med fokus på nyskabelse
Bikubenfonden har støttet SMK Fridays gennem alle årene. Med en ny bevilling muliggør fonden, at det populære format kan fortsætte i yderligere ni år. Som noget helt nyt har SMK og Bikubenfonden indgået et strategisk partnerskab, der både skal udvikle SMK Fridays og være med til at understøtte SMK’s ønske om at være mødested for flere og for flere forskellige mennesker. Med et langsigtet partnerskab kan SMK Fridays nu løftes til et endnu mere ambitiøst niveau.

”Den oprindelige drøm med SMK Fridays var at gøre SMK relevant for unge og at skabe en anderledes og uformel museumsoplevelse særligt for dem. De unge kom, men formatet har vist sig at være attraktivt for gæster i alle aldre. Og det har kun tændt en større ild: At gøre SMK Fridays velkommende for endnu flere og flere forskellige – i både digitale og fysiske fællesskaber, nationalt og internationalt," siger SMK’s direktør, Mikkel Bogh, og fortsætter:

"Som Danmarks nationalgalleri har vi et ønske om være et sted for fællesskab og for samtaler, og det får vi nu mulighed for at arbejde endnu mere intenst med. Samtidig kan vi lade erfaringerne forplante sig til resten af museet, så SMK Fridays bliver en læringsmotor for organisationen inden for blandt andet diversitet og digitale muligheder.”

Et samarbejde om organisatorisk udvikling
Det nye partnerskab vil bygge videre på den læring, som SMK har gjort sig siden 2013: Det er muligt at skabe nye rammer for, hvem en museumsgæst er, men det kræver en lang og vedholdende indsats. Der er brug for tid og plads til at eksperimentere og teste. For formatet skal konstant gentænkes i relevante og aktuelle retninger, der giver mening for museets gæster, så endnu flere og flere forskellige kan deltage og opleve kunstens betydning.

”SMK Fridays har alle dage været tænkt som et laboratorium, hvor det at eksperimentere, fejle, teste og lære er afgørende værdier. Nu går vi ind i en nyskabende udviklingsfase, hvor SMK’s potentiale kan udfoldes yderligere gennem fokus på diversitet, det digitale, det internationale og ikke mindst læring og vidensdeling. Med vores strategiske partnerskab skaber vi tid, rum og ressourcer til udvikling, og det bliver også muligt for SMK at ansætte de specialister, der skal til for gå nye veje”, siger Søren Kaare-Andersen, adm. direktør for Bikubenfonden.

Den nye bevillingsperiode træder i kraft fra august 2023, og partnerskabet er opdelt i tre faser af tre års varighed. Den første bevilling er på 13 mio. kroner.

Partnerskabets fire indsatser:

Diversitet
SMK Fridays skal spejle befolkningen i Danmark, og alle skal føle sig velkomne i SMK’s aktiviteter. Diversitetsindsatsen vil blandt andet tage afsæt i erfaringer og udviklingsarbejde, der allerede har fundet sted i mindre skala på SMK de seneste år med udgangspunkt i outreach (både fysisk og digitalt), programlægning, partnerskaber og community-opbygning.

Det digitale
SMK Fridays vægter i fremtiden det digitale lige så højt som det fysiske fællesskab. Det betyder, at SMK Fridays kommer til at operere lige så naturligt digitalt som analogt og fysisk – og på længere sigt skal blive en førende rollemodel på området, som andre kunstinstitutioner – både nationale og internationale – støtter sig til og lærer fra.

Det internationale
Det internationale bliver fremover en afgørende del af SMK Fridays’ virke, fundament og løfte. SMK Fridays skal rykke med ud i verden i forbindelse med museets udstillingssamarbejder – og hele verden skal rykke ind på SMK som en del af SMK Fridays. På den måde bliver SMK en international ressource for nytænkning af fællesskaber med kunst i centrum.

Læring
SMK Fridays skal være en læringsmotor og sætte nye standarder, inden for hvad det vil sige at være en moderne og lærende organisation, der hele tiden udvikler sin egen praksis. SMK Fridays vil derfor være et referencepunkt for hele SMK inden for kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og -analyse samt anvendelse af ny læring.

Den næste SMK Fridays afholdes fredag 24. marts med koncerter, talks, drinks, performances og oplæsninger. Se programmet her.

Du kan finde pressebilleder her.

For yderligere information, kontakt venligst:

SMK:
Karen Ormstrup Søndergaard, presseansvarlig
M: kos@smk.dk
T: +45 2552 7203

Bikubenfonden:
Jeppe Bo Rasmussen, chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet
M: jbr@bikubenfonden.dk,
T: +45 2440 1897

Læs mere om Bikubenfondens arbejde med strategiske partnerskaber her.

Find the English version here.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97