Gå til indhold
Nyt partnerskab skal få flere unge med i fællesskabet

Pressemeddelelse -

Nyt partnerskab skal få flere unge med i fællesskabet

Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år står uden for arbejdsmarkedet og er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse. Mange af disse unge har en anbringelsesbaggrund eller er vokset op i udsathed. Nyt partnerskab mellem Bikubenfonden og Lær for Livet vil mobilisere aktører på tværs af sektorer til at få flere unge på kanten med i fællesskabet.

Tallene taler deres tydelige sprog. Udsatte børn bliver i høj grad til udsatte voksne, der ender på kanten af fællesskabet uden job og uddannelse. Blandt voksne 31-36-årige, der tidligere var udsatte børn, har omkring halvdelen ingen anden uddannelse end folkeskolen, mens det samme kun er tilfældet for 12 pct. af deres jævnaldrende. Som gruppe har de en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og havner ofte på kontanthjælp. Det er et såkaldt ”vildt samfundsproblem”, som skiftende regeringer har forsøgt at gøre noget ved uden for alvor at knække koden.

Sammen om nye veje til uddannelse
Et nyt partnerskab mellem Bikubenfonden og Lær for Livet skal over de næste tre år udvikle nye veje til at styrke unge, der står i den svære overgang til voksenlivet, så de rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet, så de kan skabe sig et godt liv.

Organisationen Lær for Livet har allerede bevist, at man kan løfte markant flere anbragte børn gennem folkeskolen via frivillige mentorer, læringscamps og brobygning til hjemmelæringsmiljøet. Normalt gennemfører 3 ud af 10 udsatte børn folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. I Lær for Livets seksårige program er tallet 8 ud af 10.

”Men vi er ikke i mål før de unge er kommet godt igennem en ungdomsuddannelse. Vi ved, at de unge, der er vokset op i udsathed, er meget sårbare i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og alt for mange havner i et mellemrum mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det er et komplekst problem, som ingen kan løse alene. Derfor er vi også taknemmelige for, at Bikubenfonden er gået med i et partnerskab, hvor vi mobiliserer aktører på tværs af kommuner, uddannelsessystemer og erhvervsliv for at slå ring om de unge, så de får en god overgang til ungdomsuddannelse og voksenlivet,” forklarer Lær for Livets direktør Karen Haumann.

Bikubenfonden har bevilget 6,5 mio. kr. de næste tre år til udvikling af ungeprogrammet.

”Hvis vi skal lykkes med at skabe veje til uddannelse, job og fællesskaber for de knap 50.000 unge på kanten bliver vi nødt til at nytænke det, vi gør – og gøre det på tværs af sektorer. Vi slipper i dag alt for mange unge i overgangen til ungdomsuddannelse, fordi systemerne ikke taler godt nok sammen. Derfor skal vi sammen udvikle løsninger, hvor ungdomsuddannelser og virksomheder spiller en langt mere central rolle i mellemrummet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Netop det rum opleves af mange unge som en fiasko, hvor de har svært ved at finde vej. Derfor sætter vi ind her, så mellemrummet bliver til et potentialerum, hvor unge støttes i både studievalg og livsmestring,” udtaler Bikubenfondens direktør, Sine Egede Eskesen.

Ser på potentialer og muligheder
Lær for Livet og Bikubenfonden har det seneste år arbejdet med de unge selv for at få deres input til, hvad et ungeprogram skal indeholde. Og der er enighed om, at ungeprogrammet skal have fokus på potentialer, og at en pause eller et skifte i uddannelse ikke er en fiasko, men et mulighedsrum.

En af de unge, der har været med til at komme med indspark til ungeprogrammet er Zacharia Grønkvist, som selv har været en del af Lær for Livets seksårige program for børn.

”Vi unge skal ofte passe ind i nogle kasser i forhold til uddannelse. Men der er ikke altid en lige vej, der passer til alle – og nogen står meget alene, når de flytter hjemmefra. Derfor kan vi have brug for pauser eller ekstra støtte, som gør, at vi er lidt længere tid undervejs. Et ungeprogram i Lær for Livet kan være den ekstra støtte, fordi det er et trygt fællesskab, og fordi Lær for Livet anerkender vores styrker og potentialer,” forklarer Zacharia Grønkvist, der i dag er 22 år og læser til socialpædagog.

Om Lær for Livet
Lær for Livet er en organisation, der arbejder for at styrke læring og livsduelighed for børn og unge i udsatte positioner. Det sker i tæt samarbejde med danske kommuner, fonde og frivillige. Lær for Livet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 130 nye børn mellem 9 og 13 år, der er tilknyttet programmet i seks år. Her får de tilknyttet en frivillig mentor, kommer på camps og får støtte til hjemmelæringsmiljøet. Ungeprogrammet, som udvikles i partnerskab med Bikubenfonden skal hjælpe 90 unge ml. 15-20 år i overgangen ungdomsuddannelse og voksenliv. Ambitionen er at stå med et færdigudviklet og afprøvet ungeprogram efter tre år, som mange flere unge vil kunne få glæde af. Når vi som samfund lykkes med at få flere børn og unge i job og uddannelse er det ikke bare en gevinst for det enkelte menneske, men en gevinst for hele samfundet.

Om Bikubenfonden
Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område er fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år, der står udenfor job og uddannelse, er tidligere anbragte og/eller hjemløse. Fonden arbejder med at styrke unges evne til at mestre livet og få fodfæste i voksenlivet med uddannelse, job, netværk og bolig. Det gør vi ved at udvikle og afprøve nyskabende idéer sammen med andre aktører, tilvejebringe solid viden med afsæt i unge selv og mobilisere aktører på tværs af sektorer til at tage et medansvar.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27