Gå til indhold
Nyt udviklingspartnerskab giver udsatte unge mere beslutningskraft

Pressemeddelelse -

Nyt udviklingspartnerskab giver udsatte unge mere beslutningskraft

Københavns Kommune, Roskilde Kommune og Ballerup Kommune indgår i et nyt udviklingspartnerskab med faglig og finansiel støtte fra Bikubenfonden. Her skal de udvikle nye bud på, hvad der skal til for at udsatte unge i højere grad træffer egne beslutninger. Partnerskabet skal give ny inspiration til samarbejdet med udsatte unge og bidrage til den nationale debat.

Københavns Kommune, Ballerup Kommune og Roskilde Kommune går ind i det nye udviklingspartnerskab med Bikubenfonden med et fælles ønske om at finde svar på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe de unge, der har brug for støtte. Det lykkes ikke altid så godt, som vi kunne tænke os. Mere konkret skal det undersøges, hvad der skal til for at de unge oplever at have mere beslutningskraft? Hvordan påvirker det mødet mellem den unge og de fagprofessionelle? Og kan øget beslutningskraft være en tilgang som kan styrke de unges vej ind i voksenlivet?

I udviklingspartnerskabet vil de tre kommuner og Bikubenfonden undersøge, om det kan have en positiv indflydelse, hvis de unge i højere grad får mulighed for at træffe beslutninger, og at de er med til at definere, hvad der er en virksom indsats i eget liv.

”Vi har indledningsvist været i dialog med en række aktører, der ved en masse om, hvordan man kan arbejde på nye måder med udsatte unge. Det pegede os i retning af et uforløst potentiale i at arbejde med udsatte unges beslutningskraft. Vi har valgt at skabe et udviklingspartnerskab sammen med de tre kommuner, fordi de hver især har interessante erfaringer i arbejdet med udsatte unges beslutningskraft. Men der er også en række spørgsmål i forhold til, hvordan man forløser det i praksis og hvor grænserne går,” siger Jakob Schjørring, chef for socialområdet ved Bikubenfonden.

Udviklingspartnerskabet vil invitere unge, organisationer, beslutningstagere m.fl. til fælles videns- og idéudvikling om muligheder og udfordringer ved at styrke udsatte unges beslutningskraft.

“Vi håber først og fremmest, at de erfaringer vi får i udviklingspartnerskabet, kan løfte kvaliteten i samarbejdet med de unge. Vi håber også, at de nye indsigter kan bidrage til at løfte socialfeltets samlede viden om, hvad der skal til for at hjælpe de unge godt på vej,” forklarer Jakob Schjørring.

Kommuner med forskellige tilgange
De tre kommuner har forskellige erfaringer med at inddrage borgerne, og de er alle tre nysgerrige på, hvordan det nye partnerskab kan vise nye måder at arbejde med udsatte unge. I samarbejdet med Bikubenfonden får de nu mulighed for at undersøge det nærmere med hver deres tilgang og erfaring:

Københavns Kommune har erfaring med, at borgere får stillet et beløb til rådighed, og at de sammen med andre undersøger, hvordan midlerne kan gøre en positiv forskel for dem. Nu vil kommunen tage næste skridt og undersøge, hvordan det påvirker den unge og dynamikken med den fagprofessionelle, at de unge får mulighed for at træffe beslutning om, hvordan man bruger et konkret beløb.

”Det er i barndommen og ungdommen, at ens livsbane bliver formet, og derfor har vi en helt særlig forpligtelse til at sørge for, at udsatte børn og unge får den hjælp og støtte, de har brug for. Det kræver nogle gange nye måder at se på tingene på i kommunen og på tværs af forvaltninger. Vi følger ofte de unge fra barndommen og ungdommen og i overgangen til at skulle i egen bolig. Det kan være en svær tid med mange valg og beslutninger, der skal træffes. Det skal vi hjælpe med, når der er behov for det. Og hvis vi kan blive klogere sammen på tværs af kommunegrænser og med gode input fra civilsamfundsorganisationer, foreninger og de unge selv, så er det et vigtigt skridt i den rigtige retning,” fortæller socialborgmester Karina Vestergård Madsen, Københavns Kommune.

Ballerup Kommune har god erfaring med Sammenhængende Borgerforløb. Her sættes et hold af medarbejdere på tværs af socialområdet, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt skole- og uddannelsesområdet, der sammen med borgeren skal finde de løsninger, der matcher borgerens ønsker og behov. De vil nu bruge den erfaring til at undersøge, hvordan udsatte unges beslutningskraft kan fremmes yderligere ved at reducere de økonomiske barrierer der kan være, når der skal udvikles tværfaglige løsninger.

”Det er nødvendigt, for når hvert fagområde har sin egen lovgivning, økonomi, budgetter og faglighed, så spænder det af og til ben for at vi tænker utraditionelt og laver tværgående indsatser til gavn for de unge i vores kommune, der har brug for en håndsrækning i deres liv. Det skal vi ændre på, og med midler fra Bikubenfonden skal vi afprøve forskellige muligheder for at håndtere tværgående økonomi, der kan skabe flere løsninger, der er skræddersyet til de unge. Jeg ser det samtidig som en stor anerkendelse af vores vedholdende arbejde, at Ballerup Kommune er udvalgt sammen med Roskilde og København til dette partnerskab,” siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

I Roskilde Kommune arbejder de med at få unge tættere på beslutningerne og ser frem til at tage næste skridt for at give udsatte unge mulighed for at komme tættere på beslutningerne om deres eget forløb.

Bent Jørgensen, formand for Skole- og Børneudvalget, fortæller, at “vi er meget glade for at være med i den her indsats. Først og fremmest fordi vi er nysgerrige på, hvilken forskel det kan gøre for kommunens unge, men også fordi vi håber, at den læring, vi udvikler på tværs af kommunerne, kan så de første frø til, at flere kommuner sætter de unges selvbestemmelse i fokus.”

Fakta om forløbet
Udviklingspartnerskabet kører i 2024-2026 og Bikubenfonden finansierer den samlede indsats med 15,8 mio. kr. Partnerne deler løbende nye indsigter og viden med hinanden. Det er samtidig en særskilt ambition at være i løbende dialog med udsatte unge, faglige repræsentanter, beslutningstagere mv. og bidrage til den nationale debat om, hvordan vi arbejder med udsatte unge.

Københavns Kommune er gået sammen med en række organisationer om at finde nye veje i arbejdet med udsatte unge. I forbindelse hermed undersøges forskellige greb til at skabe nye rammer for de unges møde med systemet og systemets tilgang til de unge og muligheder for at møde de unge på nye måder. Organisationerne der er gået sammen i København, er Team Mod På Livet, Konsulenthuset for Socialøkonomi, Fjerde Sektor og Fishtank.

Ballerup Kommune tilbyder alle borgere, der har et behov og som ønsker det, et Sammenhængende Borgerforløb, hvor alle arbejder ud fra ni grundprincipper. Her sættes et hold af medarbejdere på tværs af socialområdet, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt skole og uddannelsesområdet, der sammen med borgeren skal finde de løsninger, der matcher borgeren ønsker, ressourcer og ambitioner til at klare sig bedst muligt i eget liv.

Roskilde Kommune har arbejdet målrettet med, hvordan børn og unge systematisk kan inddrages før, under og efter et møde, så den enkelte indsats tilpasses barnets eller den unges behov. Kommunen har desuden erfaring med at inddrage unge i et ungebyråd, som hvert år arbejder med forskellige mærkesager på børne- og ungeområdet. Kommunen vil gerne undersøge, hvad der skal til for, at de fagprofessionelle kan blive sparringspartnere – i stedet for beslutningstagere - for de unge.

Yderligere information:

  • Team Mod på Livet: Afdelingsleder og Social Spacemaker Christina Færch-Jensen, tlf.: 24941665, mail: cn6g@kk.dk
  • Ballerup Kommune: Programansvarlig Mette-Louise Rohde, tlf.: 25 16 94 07, mail: mroh@balk.dk, kommunikationskonsulent Tina Storkehave Lassen, tlf.: 25 16 97 37, mail: tlas@balk.dk
  • Roskilde Kommune: Chef Børn, Unge og PPR Christel Jørgensen, tlf: 28792764, mail: christeljo@roskilde.dk
  • Bikubenfonden: Karen Marstrand Mygind, chef for public affairs og kommunikation, telefon: 31584374, mail: kmm@bikubenfonden.dk

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27