Gå til indhold
roda - nyskabende transoceaniske kunstsamarbejder

Pressemeddelelse -

roda - nyskabende transoceaniske kunstsamarbejder

Kuratorerne Katarina Stenbeck og Carla Zaccagnini tildeles Udstillingsprisen Vision 2023 for udstillingsidéen roda - soft water on hard stone. Med roda udstikker de en ny kurs for udstillingsproduktion og kunstformidling, når de vender retningen for koloniseringens trekantsrute mellem Europa, Sydamerika og Afrika i deres undersøgelse af vidensformer og verdensskabelse.

roda er en toårig proces, der omfatter tre sørejser, tre kontinenter, ni nye kunstproduktioner og et omfattende eventprogram. De tre sørejser - i den modsatte retning af kolonitidens trekantshandel - danner ramme for samtaler mellem kunstnere og andre tænkere om vidensformer og verdensskabelse, der manifesterer sig i nye værker, præsentationer, workshops og andre aktiviteter i de tre lande.

Med en stærk tro på kunstens potentiale til at skabe nye indsigter adresserer de to kuratorer, Katarina Stenbeck og Carla Zaccagnini, sammenfletningen af menneskelige og mere-end-menneskelige kriser, som har rod i Danmarks og Europas kolonihistorie og de beslægtede spørgsmål, verden står overfor i dag.

”Vi mener, det er nødvendigt at udfordre det eurocentriske verdensbillede og dets forankring i kolonialisme og kapitalisme for at gentænke den vestlige måde at forstå og bebo verden. Med roda ønsker vi at anerkende og lytte til visdom og vidensformer, der kan guide os mod andre måder at leve, lære og være i verden på”, siger Katarina Stenbeck og Carla Zaccagnini.

Roda - cirkler af menneskelige og mere-end-menneskelige verdener
Ordet roda er portugisisk og betyder at vende rundt. Det kan også beskrive en cirkel af mennesker og refererer til forskellige traditioner og praksisser baseret på fællesskab og udveksling. Udstillingsidéen trækker på ordets forskellige betydninger, når der skabes nye cirkler som undersøger, hvad det vil sige at bebo og skabe verdener sammen med andre.

Udstillingsprocessen forankres i internationale samarbejder med de eksperimenterende kunstorganisationer Capacete i Rio de Janeiro og Àsìkò i Lagos. Nære dialoger med disse partnere og deltagelsen af kunstnere med forskellige baggrunde vil styrke det globale perspektiv og skabe en roda, en cirkel, for udveksling af forestillinger om gensidighed, reproduktion og spiritualitet på tværs af det globale.

Tre sørejser, byer og cyklusser
Udstillingsidéen er bygget op om tre cyklusser, der hver omfatter en sørejse. Hver cyklus involverer tre kunstnere, som alle kommissioneres til at skabe nye værker i Danmark, der vil blive realiseret i løbet af den toårige proces.

Den første cyklus er dedikeret til gensidighed mellem mangfoldige verdener. I den anden cyklus fokuseres der på (re)produktion og distribution, mens den tredje cyklus omhandler spiritualitet og genfortryllelse af verden.

Der sejles fra København til Rio de Janeiro. Fra Rio de Janeiro til Lagos. Og fra Lagos til København.

Udstillingsprisen Vision gives til en nyskabende udstillingsidé, der har billedkunsten i centrum. Følg med i udviklingen af roda – soft water on hard stone her.

JURYENS MOTIVATION
roda – soft water on hard stone er en nytænkende kunstformidlingsidé, fordi den undersøger og udvikler presserende og abstrakte temaer på en meget konkret og original måde. På sørejser, der går i modsat retning af den oprindelige trekantsrute mellem Europa og de tidligere kolonikontinenter Sydamerika og Afrika inviteres ikke-europæiske kunstnere og andre tænkere til at åbne fælles historie og verdenssyn på nye måder.

Udstillingsidéen, udviklingen og formidlingen af værkerne til publikum skaber en proces, hvor den kropslige og mentale rejse kombineres. Det er et radikalt greb, at deltagernes egne kroppe og fællesskab sættes i spil under rejsen til søs, hvor også det maritimes transformative potentiale afsøges.

Som eksperiment ændrer udstillingsidéen selve rammerne for, hvordan der kan opstå nye ideer og ny kunst, hvor også publikum gennem roda – soft water on hard stone involveres som deltagere på nye måder i processen - og kan møde den endelige udstilling af de ny-kommissionerede værker i København. Endelig tror vi på, at dem, der får mulighed for at arbejde sammen, vil blive fordybet i en særlig og langsommelig proces, hvor noget betydningsfuldt kan fremkomme.

KURATORHOLDET
Katarina Stenbeck
undersøger gennem sit arbejde som kurator og kunsthistoriker, kunsten som rum for modstand mod det kapitaloscænes destruktion og for frembringelse af andre fortællinger om det mulige.

Carla Zaccagnini arbejder som kunstner, skribent og kurator med forskydningsstrategier til at undersøge tilsyneladende neutrale måder at tænke, fortælle, afbilde og se på for at åbne veje mod andre forestillinger og andre måder at handle på.

INSTITUTIONELLE SAMARBEJDSPARTNERE
Capacete
er en internationalt non-profit institution for tværæstetiske kunstneriske processer og forskning i Rio de Janeiro, Brasilien.

Centre for Contemporary Art & Àsìkò Art School i Lagos, Nigeria udvikler placed-based learning med afrikanske og internationale kunstnere og kuratorer med fokus på diaspora og bevægelse.

Art Hub Copenhagen er en international kunstinstitution med fokus på at styrke samtaler om kunst gennem kunstnerisk forskning, produktion og formidling.

Astrid Noacks Atelier er et tværæstetisk rum for kunstneriske eksperimenter, vidensdeling og kritisk diskussion i København.

UDSTILLINGSPRISEN VISION
Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer, kunsthaller, uafhængige kuratorer og andre udstillingsaktører til at få realiseret et visionært udstillingskoncept med samtidig relevans. En jury, bestående af fagfolk fra relevante brancher, vurderer alle indkomne idéoplæg. Tre idéer inviteres til en anden runde, hvor deltagerne videreudvikler og kvalificerer deres idéer. Den endelige prismodtager gives op til fem millioner kroner til realisering af udstillingen.

JURYEN, 2023
Gitte Ørskou – direktør for Moderna Museet
Hannah Heilmann – billedkunstner, kunsthistoriker og lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi
Sigrid Bennike – scenograf og direktør for designbureauet Torden & Lynild
Tine Vindfeld – kunstfaglig konsulent
Jonas Snedevind Nielsen – arkitekt og medstifter af tegnestuen Perspektiv
Peter Kirkhoff Eriksen – forhenværende udviklingspartner i Bikubenfonden

TIDLIGERE MODTAGERE AF UDSTILLINGSPRISEN VISION
2022: Laboratoriet for Æstetik og Økologi med udstillingen Hosting Lands. Between the Ruin, the Field and the Forest - hostinglands
2021: Copenhagen Contemporary med udstillingen Yet, it Moves! Aktuel indtil udgangen af 2023.
2020: Kunsthal Rønnebæksholm med udstillingen Soil. Sickness. Society.
2019: Aarhus Kunsthal med udstillingen Go Extreme.
2018: KUNSTEN. Museum of Modern Art Aalborg med udstillingen Work it Out!
2017: Esbjerg Kunstmuseum med udstillingsformatet Wunderkammer.
2016: Performancegruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen Sisters Academy – The Boarding School.
2015: Medicinsk Museion med udstillingsprojektet Mind the Gut.

Læs mere på Udstillingsprisen Vision.

MERE INFORMATION
Jeppe Bo Rasmussen, tlf.: +45 24401897, jbr@bikubenfonden.dk
Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet, Bikubenfonden

You find the English version here.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97