Gå til indhold
Studerende får opført konkurrencevindende projekter

Pressemeddelelse -

Studerende får opført konkurrencevindende projekter

Vinderne af Bikubenfondens arkitektkonkurrence om udformningen af udsigtsposter til naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn er netop afsløret ved en reception i Fondenes Hus. Forslagene, der har vundet første- og andenpræmien, bliver nu realiseret og kan tages i brug til foråret.

Jakob Franijeur Holmqvist-Larsen er torsdag eftermiddag blevet udpeget som vinder af Bikubenfondens arkitekturkonkurrence for studerende. Den 25-årige arkitektstuderende har afsluttet 10. semester på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København og er pt. i praktik hos Henning Larsen Architects.

Førstepladsen opføres fire steder på Høbbet

Vinderforslaget bliver opført fire steder i området ’Høbbet’ i Svanninge Bjerge. Med æren følger også 25.000 kr.

Dommerkomitéen motiverer Jakob Franijeur Holmqvist-Larsens forslag på følgende vis:
- Forslaget består af en serie sammenstillinger af kubiske elementer af tømmer. Elementerne sættes sammen i enheder på tre eller fire stk. ved siden af hinanden eller to oven på hinanden, afhængig af deres placering i landskabet. Dommerkomitéen vurderer, at posterne vil fremstå som fine og eksemplariske indsættelser i landskabet som helhed, og at de kombinerer betoningen af en samlet identitet med tilpasningsmulighed på den enkelte lokalitet. Posterne er robuste over for vejr og vind.

Andenpladsen opføres på Lerbjerg

Konkurrencens andenplads og 10.000 kr. gik til Aske Beha Busch og Sune Marxen, som begge er 24 år og går på 5. semester på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København. De to studerendes forslag vil blive opført på Svanninge Bjerges højeste punkt, Lerbjerg.

I motiveringsteksten skriver dommerkomitéen bl.a. følgende:
- Placeret på Lerbjerg vil den skråtstillede, store tømmerblok på afstand opleves som et kontrastrigt element med skulpturel skønhed, der samtidig pirrer nysgerrigheden. Set tættere på bliver dens konstruktion aflæselig, og man får lyst at bestige det skrå gulv og få endnu bedre udsyn til det sydfynske landskab. Dommerkomiteen vurderer, at forslaget med enkle midler vil være et fokuspunkt med særpræg på Lerbjerg. Blokken har brugsværdi både som siddeplads, udsigtspunkt og legeredskab.

Kvalificerede og gennemarbejdede forslag

I juni måned udskrev Bikubenfonden konkurrencen om udformningen af udsigtsposter til fondens naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn.
Udover at være udsigtsplatform og siddemøbel, var det et krav, at udsigtsposterne også skulle udpege særlige steder i landskabet og indgå i den samlede formidling af området.

Ved fristens udløb den 26. august 2013 var der indleveret i alt 20 forslag. Dommerkomitéen skriver i sin bedømmelse, at der er tale om et felt af meget kvalificerede og gennemarbejdede forslag, og at de alle vidner om et stort engagement i opgaven samt indlevelse i stedets særlige karakter.

I alt tre forslag blev præmieret. Tredjepræmien og en check på 5.000 kr. gik til Karina K. Foldberg og Erik Oskar Lundahl, mens fire forslag af henholdsvis Rune Arleth, Margrete Bjone Engelien, Julie Kaalby Bjerre, Frederik Peter Kæmsgaard og Nicolaj Thunbo Mikkelsen fik hædrende omtale.

De forslag, der har vundet første- og andenpræmien viderebearbejdes af Bikubenfonden. Det forventes, at udsigtsposterne kan afsløres i Svanninge Bjerge til foråret.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27