Gå til indhold
​Udstillingsprisen Vision: Sæt gang i de visionære idéer

Pressemeddelelse -

​Udstillingsprisen Vision: Sæt gang i de visionære idéer


Bikubenfonden inviterer igen i år museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at sætte gang i idéudviklingen og komme med oplæg til den mest visionære udstilling med afsæt i billedkunsten.

På baggrund af en evaluering af prisen har Bikubenfonden justeret konkurrenceformatet, så tre udvalgte ideer får mulighed for grundig udvikling, inden vinderen findes. Udstillingsprisen Vision er Bikubenfondens årlige konkurrence, hvor idéer til visionære udstillinger med nutidig relevans får mulighed for at blive realiseret med op til 5 mio. kr. i støtte til vinderidéen. Med prisen ønsker Bikubenfonden at kigge fremad og skabe mulighed for udvikling og nytænkning blandt udstillingsaktører, der i perioden 20. november - 4. december har mulighed for at indsende forslag.

Et frirum for nytænkning for ALLE kunstscenens aktører
Udstillingsprisen Vision blev etableret i 2014 med hensigten om at skabe rum for nytænkning af udstillingen som formidlingsformat. For at undersøge om det formål bliver opfyldt satte Bikubenfonden i foråret en evaluering af prisen i gang. Bureauet White Cloud, der har stået for evalueringen, har foretaget en række kvalitative interviews med uafhængige kuratorer, kunstnere og kunstkritikere, kunsthaller samt statsanerkendte kunstmuseer for at finde ud af, hvordan prisen opfattes, om formatet bidrager til nytænkning og hvilke potentialer der er til forbedringer. Evalueringen har vist, at prisen bidrager til nytænkning, men at der med fordel kan justeres på formatet så alle kunstscenens aktører kan være med.

"Det er meget vigtigt for os, at alle udstillingsaktører ser en mulighed for tænke nyt med denne her pris. Den visionære udstillingside kan både komme fra det store statsanerkendte museum, den mindre kunsthal eller den uafhængige kunstner eller kurator, og alle kan have gavn af at få tid og økonomi til at udvikle den gode ide. Men som evalueringen har vist, er det ikke alle, der har de samme rammer og kompetencer at trække på i et udviklingsarbejde. Derfor prøver vi nu at skabe nogle mere lige vilkår for at deltage", siger chef for kunstområdet i Bikubenfonden Mette Marcus.

Med det mål for øje vil Bikubenfonden fremover tilbyde mødefaciliteter og mulighed for økonomisk rådgivning i forbindelse med budgetlægning til de ideer, der går videre til kvalifikationsrunden.

Bedre kvalificering af idéer
Yderligere er formatet blevet justeret, så det fremover kun vil være tre ideer, der går videre til kvalifikationsrunden i stedet for fem. Til gengæld vil de tre udvalgte ideer få et større beløb til udviklingsarbejdet samt en grundig feedback fra juryen. På den måde vil man stå med et mere færdigt koncept efter kvalifikationsrunden og dermed en større chance for at få sin ide realiseret – også selvom man ikke vinder Udstillingsprisen Vision. Ligeledes vil vinderen af Udstillingsprisen Vision fremover blive tilbudt støtte til kommunikation i processen frem mod realisering af udstillingen. 

Udstillingsprisen Vision kort fortalt

  • Udstillingsprisen Vision er Bikubenfondens årlige konkurrence, hvor idéer til visionære udstillinger med afsæt i billedkunsten og nutidig relevans får mulighed for at blive realiseret med op til 5 mio. kr. i støtte til vinderidéen.
  • Tre idéer bliver udvalgt til en kvalificeringsrunde, hvor deltagerne modtager 40.000 kr. til videreudvikling af deres idéer i en periode på otte uger. I kvalifikationsrunden er der mulighed for at låne mødefaciliteter og få økonomisk rådgivning til budgetlægning. Juryen vurderer efter kvalificeringsrunden ud over udstillingsideen også en realistisk tidsplan og budgetlægning.
  • Efter kvalifikationsrunden udpeger juryen den endelige vinder, der kan få op til 5. mio. kr. i støtte. Alle tre deltagere vil dog få en grundig feedback. Både store og små udstillinger har mulighed for at vinde Udstillingsprisen Vision.
  • En jury bestående af syv fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne idéoplæg. I udvælgelsen af de bedste idéer har juryen fokus på den gode formidling, det banebrydende format og det indholdsmæssigt visionære koncept.
  • Juryen er sammensat af personer med stærke kompetencer indenfor kunsthistorie, kuratering, formidling og rumlig iscenesættelse. Bikubenfonden er repræsenteret af direktør Søren Kaare-Andersen og chef for kunstområdet, Mette Marcus.


Vi modtager ansøgninger i perioden 20. november – 4. december 2020.
Læs mere her: https://www.bikubenfonden.dk/udstillingsprisen-vision

Juryen til Udstillingsprisen Vision 2021 vil blive annonceret i nær fremtid. Se sidste års jury her.

White Clouds evaluering af Udstillingsprisen Vision kan læses her.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale