Gå til indhold
Vildt problem kan kun løses sammen med unge

Pressemeddelelse -

Vildt problem kan kun løses sammen med unge

47.000 unge står uden for job og uddannelse. Og sådan har det været i årtier på trods af adskillige reformer. Det er ikke de unges problem – det er et samfundsproblem, som kun kan løses sammen med unge og på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv. Nyt partnerskab for og med unge vil inspirere Reformkommissionen til nye løsninger, der skaber ”En Vej til Alle”.

Årtiers reformer har bygget på antagelser om, hvad der skal til for at få unge i job og uddannelse. Men det har ikke virket. Tusindvis af unge får aldrig forløst deres potentiale, men kobles langsomt, men sikkert af samfundet. Og det har enorme konsekvenser – både for den enkelte ung og for vores samfund.

Unge er den vigtigste ressource til at vise vejen til nye løsninger, der holder på den lange bane. Hvis vi skal lykkes med at tackle dette vilde problem, bliver vi derfor nødt til at lytte til og inddrage de unge selv.

Unges erfaringer og viden er derfor omdrejningspunktet for ”En Vej til Alle – et partnerskab for unges fremtid”. Vi vil sammen med unge blive klogere på barrierer og muligheder for at kunne nyskabe løsninger, som giver unge muligheder fremfor begrænsninger, og baner nye og oversete veje til job, uddannelse og fællesskaber.

Systemet skal tilpasses nutidens unge

Første skridt i partnerskabet er et indspil til Reformkommissionen med innovative løsninger, der kan skabe nye veje for de godt 47.000 unge, der i dag står uden job og uddannelse. Partnerskabet vil gerne anerkende Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen for deres ambition om, at fremtidens reformer bør tage afsæt i dem, det handler om, og at tiden er kommet til, at systemerne tilpasser sig nutidens unge – fremfor omvendt. 

Anders Folmer Buhelt, akademichef i Akademiet for Social Innovation, og talsmand for partnerskabet, siger:
”Som samfund har vi en fælles opgave i at skabe veje til gode liv med fællesskaber, uddannelse og arbejde for alle unge – uanset vilkår. Hvis vi skal lykkes, kræver det, at vi tør begrave nogle af de antagelser om, hvad der former unges valg, muligheder og ønsker ift. uddannelse og arbejdsliv, som gennemsyrer systemet i dag, og begynder at lytte til de unge selv. Det skal være afsættet for de kommende reformer af vores uddannelses – og beskæftigelsessystem, som vi i den grad har brug for”. 

Foruden Akademiet for Social Innovation består partnerskabet i dag af Modstrøm, foreningen for unge på og omkring Den Forberedende Grunduddannelse, FGU ,Socialt Udviklingscenter SUS, Bikubenfonden, Copenhagen Dome og Tuborgfondet. Ambitionen er på sigt at udvide partnerskabet med mange andre aktører på tværs af sektorer, som ønsker at bidrage.


Nytænkning på tværs af sektorer

I partnerskabets optik er problemet så komplekst, at det ikke kan løses af det offentlige system alene. Der er brug for andre løsninger. Og der er brug for, at systemerne omkring de unge gør tingene på nye måder, hvis vi skal skabe de ønskede forandringer. Det gælder ikke bare stat, kommuner og regioner - men også erhvervsliv og indsatser i civilsamfundet.

Derfor vil partnerskabet i samarbejde med unge og fagfolk fra en lang række indsatser undersøge, hvilke virkningsfulde greb henholdsvis den offentlige sektor, civilsamfund og erhvervsliv gør brug af. Hvornår lykkes det at favne unges behov og sætte strøm til deres potentiale? Og hvornår er samarbejde på tværs frugtbart? Disse erfaringer er afgørende at have blik for og bygge videre på, hvis vi skal skabe veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge. Uanset vilkår.

Fakta om partnerskabets indspil til Reformkommissionen

Partnerskabet inddrager dette forår unge og fagfolk i fortællecamps og workshops for at blive klogere på barrierer og muligheder i systemet i dag. Her undersøges også hvilke gode erfaringer, som allerede er gjort i kommuner, civilsamfund og virksomheder. Hvad er de virksomme ingredienser i disse indsatser? Vidensindsamlingen danner afsæt for udviklingen af nye innovative løsninger i et innovationslaboratorium. Her deltager foruden unge, medlemmer af Reformkommissionen og partnerskabet, også samfundsengagerede ledere fra civilsamfund, erhvervsliv, fonde og den offentlige sektor. De har i regi af Akademiet for Social Innovation forpligtet sig til at udfordre den måde, tingene indtil nu er blevet gjort på for herigennem at skabe fundamentet for mere bæredygtige løsninger for samfundet.

Partnernes citater:

Sofie Lynggaard Pedersen, talsperson for Modstrøm og med i Modstrøms ungeråd:
"Jeg tror, at det er vigtigt, at man får mere information om de muligheder, der er - når man er gået i stå og sidder fast. De vejledere man møder skal have viden om alle de forskellige tilbud, der findes til unge - som ikke kun er uddannelse og arbejde. Det er vigtigt, at man mindsker presset og man kan være med i noget, hvor der ikke er en tidsfrist for hvornår man skal videre."

Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS:
”Vi ønsker at skabe en platform, hvor unge kan få medindflydelse både på historien om udfordringerne og nytænkningen af de rammer og indsatser, som påvirker deres liv og deres uddannelsesmuligheder. Vores ambition er, at unges levede erfaringer og perspektiver er en central del af processen med at afdække viden og pege frem mod forandring. Det sker alt for sjældent. Første skridt er at flytte samtalen væk fra systemet og tæt på de unges liv."

Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden:
”Det er et langt sejt træk at ændre systemer og mindset - og det kræver nytænkning hele vejen rundt. For hvis vi fortsætter med at gøre, som vi altid har gjort, så vil tusindvis af unge fortsat blive koblet af samfundet fremfor at få forløst deres potentiale. Vi tager nu det første skridt til at tackle et vildt problem, og der er ingen nemme løsninger. Vi håber, at mange andre aktører vil være med, så vi i fællesskab lykkes med at skabe en vej for og sammen med unge.”

Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen Dome:
”Vi skal udvikle den måde, som systemet møder unge, men vi skal ikke starte helt fra scratch. Mange civilsamfundsorganisationer, kommuner og virksomheder har over de sidste år udviklet løsninger og samarbejder, der kan pege os i den rigtige retning. Vi vil i partnerskabet inddrage viden fra unge og fagfolk fra en lang række af disse indsatser.”


Kontaktinfo:

Marie Andergren Andersen, Bikubenfonden, chef for kommunikation og public affairs på det sociale område, mob. 24915652, e-mail: maa@bikubenfonden.dk

Emner


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27