Gå til indhold
​Ny foreløbig delrapport om intensive læringsforløb

Nyhed -

​Ny foreløbig delrapport om intensive læringsforløb

Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll laver på vegne af Bikubenfonden og Egmont Fonden et effektstudie af tre intensive læringsforløb. Ny delrapport viser de foreløbige kvantitative resultater fra en af de tre indsatser; KøbenhavnerAkademiet.

I forbindelse med undersøgelsen af effekterne af tre intensive læringsforløb: DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T er der netop udkommet en delrapport, der præsenterer de foreløbige kvantitative resultater fra KøbenhavnerAkademiet. Delrapporten undersøger effekten af KøbenhavnerAkademiets indsats i forhold til elevernes faglige resultater, trivsel, fravær og vurdering af uddannelsesparathed. KøbenhavnerAkademiet er et intensivt læringsforløb for udvalgte drenge i 8. klasse på 13 københavnske skoler, hvor et intensivt læringsforløb på en camp kombineres med opfølgende forløb på deltagernes egne skoler.

Delrapporten er et foreløbigt notat inden den samlede rapport ’Effektstudium af intensive læringsforløb’ udkommer i 2020. Delrapporten viser overordnet, at læringsforløbene ikke har effekt på de faglige resultater i dansk og matematik. Undersøgelsen finder heller ingen effekt i forhold til elevernes trivsel, mens der er varierende effekt ift. fravær og uddannelsesparathed.

Evalueringen viser ikke effekter
I forhold til de faglige resultater, har forskerne undersøgt elevernes præstationer i dansk og matematik både i de nationale tests i 8. klasse, standpunktskarakterer i 9. klasse og eksamenskarakterer i 9. klasse. Her finder de ingen statistisk signifikante effekter af KøbenhavnerAkademiet. Derudover har de undersøgt elevernes trivsel via den nationale trivselsmåling. Her finder forskerne heller ingen statistisk signifikant effekt af det intensive læringsforløb.

I forhold til fravær viser resultaterne, at eleverne, der har deltaget i forløb hos KøbenhavnerAkademiet har en højere grad af ulovligt fravær i 9. klasse, men en lavere grad af sygefravær. Disse tal kan dog være behæftet med usikkerhed, da der kan være forskel på, hvordan det registreres ude på skolerne. Sidste parameter er uddannelsesparathed, hvor resultaterne viser, at eleverne fra KøbenhavnerAkademiet i mindre grad end de elever, de bliver sammenlignet med, bliver vurderet socialt parate til en uddannelse - her er der dog også en vis usikkerhed i forhold til, hvordan de enkelte skolers vurderingspraksis er. Samtidig viser undersøgelsen også, at elever fra KøbenhavnerAkademiet søger bredere optag på ungdomsuddannelser i forhold til de unge, de bliver sammenlignet med.

Som opfølgning på den kvantitative delrapport, udarbejdes også en kvalitativ analyse, der giver mulighed for at undersøge ovenstående resultater yderligere. I foråret 2020 foretages den endelige effektanalyse af KøbenhavnerAkademiet, der inkluderer endnu flere elever, og dermed vil styrke de endelige kvantitative resultater.

De samlede resultater fra ’Effektstudium af intensive læringsforløb, der udkommer i 2020, vil således bestå af en række kvalitative og kvantitative evaluerings- og analyseaktiviteter, der gensidigt informerer hinanden og samlet set skal danne afsæt for at vurdere, om og i så fald hvorfor og hvordan de intensive læringsforløb gør en forskel for de unges faglige, sociale og personlige udvikling.

Læs hele delrapporten her

De tidligere udgivelser (delrapporter) findes her

Emner

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale