Gå til indhold
Fra forestillingen ”Umwelt” koregraferet af Julie Rasmussen på Teater Momentum i Odense (2020). Fotograf: Morten Arnfred
Fra forestillingen ”Umwelt” koregraferet af Julie Rasmussen på Teater Momentum i Odense (2020). Fotograf: Morten Arnfred

Pressemeddelelse -

Indsigter i menneskers møde med kunst kan skabe nye politiske samtaler

I samarbejde med ni kommuner har Bikubenfonden undersøgt, hvad billedkunsten og scenekunsten betyder for de mennesker, der oplever den. Indsigterne kan skabe et nyt afsæt for den politiske samtale om, hvorfor og hvordan kunsten skal prioriteres i vores samfund.

Hvorfor opsøger mennesker museer og kunsthaller for at opleve malerier, installationer eller videokunst? Og hvad er det, mennesker får ud af at fordybe sig i kroppe der danser, fortællinger der udfolder sig på en scene eller oplevelsen ved at være del af en performance? Det er de spørgsmål, Bikubenfonden har forsøgt at finde svar på i to nye undersøgelser af henholdsvis billedkunstens betydning og scenekunstens betydning. Undersøgelserne viser blandt andet, at kunsten kan give os nye erkendelser eller udvide vores horisont i forhold til samfundsmæssige eller etiske forhold. Den kan være en ventil for vores følelser og give rum for fordybelse og refleksion. Og den kan anspore til samtaler og samvær mellem mennesker.

Det er vigtige indsigter at have som afsæt for en politisk diskussion af kunsten. For vil man have en nuanceret samtale om, hvorfor og hvordan billedkunsten eller scenekunsten skal prioriteres i et lokalområde eller i samfundet generelt, er det ikke nok at have et grundlag af kvantitative data som billetsalg og aktivitetsoversigter at tage udgangspunkt i. Man må også have for øje, hvad mødet med kunsten betyder for den enkelte, siger direktør i Bikubenfonden Mette Marcus.

Inspiration fra mennesker der oplever kunst
Sammen med rådgivningsvirksomheden Seismonaut udviklede Bikubenfonden i 2020 en kvalitativ metode til at undersøge billedkunstens betydning, som blev afprøvet i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Siden er undersøgelserne også blevet gennemført i Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune. Datamaterialet er baseret på observationer, interviews og samtaler med i alt 200 besøgende på billedkunstinstitutioner i de ni kommuner.

Desuden er metoden blevet tilpasset scenekunsten, som er blevet undersøgt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Undersøgelsen af scenekunstens betydning er baseret på kvalitative data fra i alt 65 personer.

Bikubenfonden har gennem forløbet været i tæt dialog med de ni kommuner, der har medvirket i undersøgelserne, og de har bidraget med refleksioner om, hvordan de nye kvalitative indsigter kan føre til nye samtaler og perspektiver på kunstens rolle i samfundet i en politisk kontekst.

Det siger kommunerne:

"Bikubenfondens undersøgelser bekræfter alt det fantastiske, kunst og kultur kan, og hvorfor kunst og kultur begejstrer så mange mennesker – også jeg. Konklusionerne hjælper os til at genopdage kunstens grundlæggende værdier og forklarer, hvorfor kunst handler om meget mere end antal af publikum og økonomisk omsætning. Kunst begejstrer og provokerer, sætter både tanker og samtaler i gang og danner fællesskaber. Bikubenfondens undersøgelse skaber et glimrende fundament for en politisk samtale om værdien af kunst for det enkelte menneske – en samtale, jeg gerne vil sætte mit aftryk på." - Søren Windell (K), rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Det har været en øjenåbner, og en kærkommen lejlighed til at se ind i alt det, billedkunsten kan. Som politiker i en kulturkommune er det afgørende, at vi har den sidste nye viden, når vi skal udvikle fremtidens kunst- og kulturtilbud. Jeg er helt sikker på, at det at have været med i projektet styrker både museum, forvaltning og politisk udvalg fremadrettet. Helt konkret tænker jeg rapporten ind, når vi om kort tid skal i gang med en kunststrategi i Holstebro Kommune- Lene Dybdal (S), Formand Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune

Det er vigtig viden, vi kan få fra undersøgelser som dem, Bikubenfonden har lavet. De kan bygge bro mellem dem, der allerede er overbevist om kunstens betydning og dem, der måske ikke selv har de oplevelser af, hvad det kan gøre ved en, når man møder kunst. På den måde kan det give os en måde at tale om kunst, som vi ellers ikke har haft” - Dan Arnløv Jørgensen (K), formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune.

Fra et ledelsesperspektiv kan undersøgelser som disse give os en mere veludstyret værktøjskasse når vi udvikler, justerer og forbedrer rammerne for borgernes møde med kunsten, men de skal ikke udelukkende bruges der. Vi får nemlig også med undersøgelsens indsigter mulighed for at starte nye samtaler om kunsten på tværs af fagligheder i kommunen, fx når det handler om at adressere dagsordener som mental sundhed, ensomhed og en styrket demokratisk samtale.” - Sofie Plenge, Kulturdirektør i Vejle Kommune

Kunstens betydning for vores liv og livskvalitet, det være sig i form af fortællinger og skildringer, ja det kan ikke lige gøres op på en kugleramme eller i et kladdehæfte. Det er fortællinger og oplevelser, der bringer os sammen som mennesker. Kunst i form af malerier, teater og billeder kan give os et fælles indhold at tale om, og kan pleje en nysgerrighed, tolkninger og opmærksomhed på livets mange spørgsmål. I vores digitale tidsalder er evnen til at anvende, forstå og analysere billeder (som fangede øjeblikke) ganske afgørende for at forstå budskaber i samfundet og socialt samvær.” - Niclas Fick (Ø), forperson for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i Bornholms regionskommune

Vi har med projektet fået et værktøj, der kan virke som ”samtalestarter”, når vi snakker om kunstens betydning, men som også kan medvirke til at perspektivere de facetter, der er i oplevelsen med kunsten. Vi bliver dermed både klogere på, hvad de der opsøger kunsten har af oplevelser med dette, men måske også klogere på, hvordan vi kan formidle kunstoplevelser til de, der ikke af sig selv opsøger denne.” - Ulla Visbech Kulturchef i Esbjerg Kommune.

Bikubenfondens undersøgelse af kunstens betydning er med til at sætte en tyk streg under betydningen af, at man alle steder i landet bør være opmærksomme på borgernes muligheder for at opleve kunst af en væsentlig kvalitet. Kunsten bevæger os, udvikler os og forandrer os.” – Steen Lindgaard, Kulturchef i Viborg Kommune.

"Vi arbejder hele tiden på at kvalificere vores indstillinger til den politiske beslutning.

Projektet her har i den grad øget vores viden om hvad kunst betyder for mennesker" - Morten Koppelhuus, kulturchef i Aalborg Kommune.

Vær med til at styrke videngrundlaget for kunstens betydning
Sammen med undersøgelserne udgives også metoderedskaber, som frit kan bruges til at undersøge henholdsvis billedkunstens og scenekunstens betydning.

Vi håber, at metoderedskaber og indsigter kan bidrage og inspirere til den politiske og administrative praksis lokalt og nationalt, så samtalen om kunsten og kunstinstitutionerne også lægger vægt på de tanker, følelser, dannelse og inspiration, der opstår i mødet med kunsten, siger Mette Marcus.

Rapporter, præsentationsmateriale og metoderedskaber er tilgængelige på her.

FAKTA OM UNDERSØGELSERNE:

Billedkunstens betydning – baggrund:
Undersøgelsen er udført af Seismonaut for Bikubenfonden, som i 2020 inviterede Odense, Vejle og Aalborg med som samarbejdspartnere om et pilotforløb. Siden er Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune også indgået i samarbejdet.

Således er den seneste undersøgelse baseret på observationer, interviews og samtaler med 200 besøgende på kunstmuseer i de ni kommuner. De deltagende i undersøgelsen er i alderen 15-81 år, og der er sikret variation på køn og baggrund.

Følgende ni kunstinstitutioner har lagt lokaler, kunst og publikum til undersøgelsen:

Kunsthal Aarhus
ARKEN, Museum for Moderne Kunst i Ishøj
Bornholms Kunstmuseum
Esbjerg Kunstmuseum
Holstebro Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Kunstmuseum Brandts
Vejle Kunstmuseum
Viborg Kunsthal

Billedkunstens betydning – hvad viser undersøgelsen?
En tværgående analyse af datamaterialet viser, at billedkunst har betydning for mennesker på fire forskellige måder. De fire former for betydning er følelser, tanker, inspiration og dannelse. Betydningslagene kan optræde adskilt eller simultant afhængigt af kontekst og værk. Herunder eksempel på citater fra undersøgelsen, der afspejler de fire betydninger:


1. BIlledkunst er en port til følelseslivet

”Billeder siger mere end tusind ord. Man kan komme i kontakt med nogle følelser, man ikke kan sætte ord på. Vi er sammensatte mennesker, der er fulde af følelser. Og det giver os en mulighed for at kunne spejle os. Mærke, at der er andre, der har det ligesom mig.” - Kvinde, 21 år, Viborg Kunsthal

2. Billedkunst sætter tankevirksomhed i gang

”I den verden, vi lever i, skal man kunne se verden fra forskellige vinkler, og når jeg oplever denne udstilling, øver jeg mig i det. Jeg leger med tankerne og kan føre det ud i livets øvrige forhold.” - Kvinde, 74 år, om udstillingen ‘Wunderkammer 3 - DNArt” (2021), Esbjerg

3. Billedkunst inspirerer med livsenergi og kreativitet

”Jeg er selv meget optaget af oliemalerier. Hvordan der er bygget lag på lag. Man kan nærmest se den proces, kunstneren har været i gang med. Jeg maler selv og bliver meget inspireret.” - Mand, 27 år, om værket “Uden titel” (2000) af Kaspar Bonnén, Ishøj

4. Billedkunst giver ståsted i verden

”Da jeg skulle undervise syriske flygtninge, prøvede jeg at sætte mig foran værket for at mærke, hvordan det er, når alt er angst, kaos og vrede. For fysisk at kunne forstå mine kursister bare en lille bitte smule. God kunst kan gå fysisk ind og påvirke dig. Jeg kan godt se i nyhederne, at nogle bliver bombet. Men jeg kan bedre sætte mig ind i det, når jeg føler det.” - Kvinde, 57 år, om værket “Stalingrad” (1957-1972) af Asger Jorn, Viborg

Scenekunstens betydning – baggrund:
Undersøgelsen er udført af Seismonaut for Bikubenfonden i samarbejde med Odense, Vejle og Aalborg Kommune, som i 2020 medvirkede i lignende undersøgelse af billedkunstens betydning.

Undersøgelsen er baseret på observationer, interviews og samtaler med 65 besøgende på teatre i de tre kommuner. De deltagende i undersøgelsen er i alderen 15-81 år, og der er sikret variation på køn og baggrund.

Følgende tre teatre har lagt lokaler, forestillinger og publikum til undersøgelsen:

Teater Momentum i Odense
Teater Nordkraft i Aalborg
Vejle Musikteater

Scenekunstens betydning – hvad viser undersøgelsen?
En tværgående analyse af datamaterialet viser, at scenekunsten har betydning for mennesker på fire forskellige måder. De fire former for betydning er følelser, tanker, inspiration og dannelse. Betydningslagene kan optræde adskilt eller simultant afhængigt af kontekst og værk. Herunder eksempel på citater fra undersøgelsen, der afspejler de fire betydninger:

1. Scenekunst aktiverer en strøm af følelser uden filter


Jeg elsker at mærke energien og alle de følelser, der går igennem en. Jeg bliver både rørt og provokeret. Jeg kan dufte og mærke rummet og mærke, hvordan publikum reagerer. Det er her og nu, og du kan ikke trykke stop og spole tilbage.”
 - Kvinde, 56 år.

2. Scenekunst udfordrer vores forståelser

”Vi har brug for at kunne tage et sted hen og sidde i mørket og spejle os i det, der sker på scenen. Jeg træder ud af min egen verden og ind i den nye. Det er en befrielse, at der eksisterer det her rum, hvor man kan se tingene lidt udefra.” - Mand, 28 år, Odense.

3. Scenekunst inspirerer med nye perspektiver og livsenergi

”Jeg er kronisk syg og kan ikke så meget længere. Jeg kan fx ikke gå i haven, som ellers gav mig en indre ro. En mulighed for at kunne flyve væk og glemme mine smerter. Men nu er scenekunsten blevet mit åndelige fitnesscenter. Min have. Jeg kommer altid ud med fornyet energi og glemmer smerterne.” - Kvinde, 58 år, Odense.

4. Scenekunst udvider horisonten

”Scenekunsten er med til at give os nogle billeder af, hvem vi er som mennesker, og hvad vi er for et samfund. Det er en demokratisk samtale om, hvor vi er i øjeblikket, og hvor vi gerne vil hen. Det har Aalborg Teater formået at gøre, ved at inddrage noget af den lokale fortælling, der er i byen.” - Mand, 68 år, Aalborg

Om Bikubenfonden
Bikubenfonden er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst. På kunstområdet arbejder fonden ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning og bistår professionelle kunstnere og kunstinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Bikubenfonden er under stærk udvikling i disse år. Fra at have været en fond med fokus på donationer, har fondens arbejde i dag fået en langt mere katalytisk præget tilgang og i øjeblikket undersøger fonden, hvordan styrken ved et community kan bidrage i det filantropiske arbejde.

Emner

Kategorier


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26

Relateret materiale