Gå til indhold
Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018. Fotograf: Mathies Jespersen
Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018. Fotograf: Mathies Jespersen

Pressemeddelelse -

Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstilling om det moderne arbejdsliv

Med ideen til udstillingen Work it Out! har museet Kunsten i Aalborg vundet Udstillingsprisen Vision 2018. Udstillingen undersøger, hvad der sker, når kunsten indtager arbejdslivet – og omvendt. Udstillingsprisen Vision uddeles af Bikubenfonden, og sammen med prisen modtager Kunsten 3 mio. kr. til at realisere udstillingen, der kan opleves på Kunsten såvel som rundt omkring i Aalborg i efteråret 2020.

Hvilket potentiale besidder kunsten og museet i en tid, hvor den enkelte bliver stillet over for konstante krav om selvoptimering, omstillingsparathed og robusthed? Dette centrale spørgsmål danner udgangspunkt for udstillingsprojektet ’Work it out!’, der sætter fokus på mennesket i det moderne arbejdsliv. Kunstmuseet Kunsten vil blandt andet invitere byens arbejdspladser ind på museet for at blive en aktiv del af udstillingen, ligesom de vil flytte museumsaktiviteter ud på arbejdspladserne i Aalborg. Desuden nedsættes et rådgiverpanel, der blandt andet består af professor og psykolog Svend Brinkmann og den danske kunstner Jeppe Hein.

Juryens motivation lyder:

Kunsten vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstillingen ’Work it out!’, fordi den tematiserer et højaktuelt emne – det moderne arbejdsliv – på en måde, der på opfindsom og visionær vis gentænker kunsten og kunstmuseets funktion i forhold til samfundet. Det moderne arbejdsliv er i voldsom forandring, og med kunsten som sin optik og museet som sin ramme stiller ’Work it out!’ skarpt på en række af de vigtigste tendenser i denne proces, fx øgede krav til den enkelte arbejdstager om selvoptimering og omstillingsparathed. Snarere end blot at dokumentere tendenserne, undersøger udstillingen med en mangfoldighed af formater, både indenfor på museet og udenfor, hvordan kunsten kan bidrage til fysiske og alternative rum for det moderne arbejdsliv og gøre det mere menneskeligt, fantasifuldt og progressivt. Med udgangspunkt i den lokale kontekst – arbejderbyen Aalborg, der er kendt for sine mange fabrikker og travle havn – udspænder ’Work it out!’ en perspektivrig vid horisont, som også inkluderer vinklinger af globale forhold. I forlængelse af de seneste års kunstinstitutionelle interesse for det moderne arbejdsliv er udstillingen et visionært bidrag, som med sine værker og formidlingstiltag investerer kunsten og kunstmuseet som en aktiv medspiller i det komplekse og højaktuelle emne, som det moderne arbejdsliv udgør.

Museet som alternativ arbejdsplads
’Work it out!’ finder primært sted på museet, hvor udvalgte danske og internationale samtidskunstnere vil blive inviteret til at forholde sig radikalt og eksperimenterende til arbejdslivets betydning for den enkelte. I særligt kunstnerindrettede kontorer, får virksomheder og publikum mulighed for selv at afprøve alternative arbejdspladser. Samtidig bliver de en levende del af udstillingen.

For mange er kunst fuldstændig nytteløst. Holdningen er, at man ikke kan bruge kunst i et samfund, der stiller krav om velstand, vækst og produktivitet. Men er det kunsten, den er gal med – eller samfundets krav? Og står de to ting i et modsætningsforhold? Det vil vi undersøge sammen med kunstnere, psykologer, direktører og ansatte på arbejdspladser i Aalborg. Det er ikke sikkert, at vi kan give et klart svar. Men vi vil skabe en diskussion og åben dialog om, hvordan det moderne arbejdsliv og indretningen af dette påvirker os som mennesker i dag. ” siger museumsdirektør Gitte Ørskou fra Kunsten.

Udstillingen vil bl.a. tage udgangspunkt i nogle af de emner, ’buzz-words’ eller fordomme, der præger debatten om det moderne arbejdsliv. Det være sig ’Work-life balance’, ’Stress’, ’Mindfulness’, ’Robusthed’, ’Selvrealisering’ og ’Omstillingsparathed’.

Professor og psykolog Svend Brinkmann er en del af rådgiverpanelet, som nedsættes i forbindelse med projektet.

Det er særdeles glædeligt, at Kunsten i Aalborg nu får mulighed for at undersøge og udfordre tidens forestillinger om arbejdslivet gennem kunstneriske virkemidler. Som forsker er jeg optaget af at forstå og forklare verden, men kunsten har stor betydning med hensyn til at vise os verden frem på en erfaringsnær måde, og den kan muliggøre andre ideer om, hvordan verden kunne være. Jeg ser frem til at følge det kunstneriske arbejde på dette område, som er så vigtigt for moderne mennesker”, siger Svend Brinkmann.

Ud af comfort-zonen
Men det er ikke kun i udstillingssalene, Kunsten vil bringe sin egen rolle i spil. Museet rykker også ud af sine vante rammer. Med Kunstens TO GO-format har museet tidligere eksperimenteret med at rykke værker og udstillinger ud i byrummet, til festivaler og i private hjem. I dette projekt vil museet i samarbejde med udvalgte samtidskunstnere indtage virksomheder og offentlige institutioner i form af ’kunstner-hacking’. Ideen er at udfordre måden, der arbejdes på og diskutere, hvad det vil sige at have - eller ikke have - et arbejde i dag.

Udviklingen af ’Work it out’ sættes i gang foråret 2018, og udstillingen forventes at åbne i efteråret 2020.


For yderligere information kontakt venligst:

Bikubenfonden
Kommunikationschef Iben Haugaard
Mail: ih@bikubenfonden.dk
Tlf: 26220926

Kunsten
Kommunikationschef Lars Ulrich Hansen
Mail: LUH@kunsten.dk
Tlf. 31994105


FAKTA

Kunsten
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg er et moderne kunstmuseum, hvor du kan opleve dansk og international kunst fra 1900-tallet og frem til i dag. Museets faste samling består af over 4000 værker, og udstillingssalene rummer både værker fra samlingen og skiftende særudstillinger. Desuden afholder museet årligt mere end 200 foredrag, koncerter, familieværksteder, guidede ture m.m. Museet har en vision om at ’bevæge mennesker med kunst som forandrende kraft’ og beskriver sig selv som et oplevelseshus, hvor alle kan finde ny inspiration og gå på opdagelse i kunst og kreativitet. I forbindelse med en gennemgribende restaurering af Kunsten i 2014-2016 lancerede museet deres TO GO-format, hvor værker fra samlingen blev udstillet i private hjem. Formatet har opnået stor international anerkendelse og er blevet indarbejdet til en fast del af museets måde at arbejde på.

Udstillingsprisen Vision
Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært udstillingskoncept med nutidig relevans. En jury bestående af syv fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne idéoplæg. 3-5 idéer inviteres til en 2. runde, hvor deltagerne videreudvikler og kvalificerer deres idéer. Den endelige prisvinder modtager tre millioner kroner til realisering af udstillingen.

Juryen består i 2018 af
- Stine Goya, kreativ direktør og founder, Stine Goya A/S
- Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, partner og arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
- Malene Vest Hansen, lektor i kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
- Jacob Wamberg, professor dr.phil. i kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
- Jacob Lillemose, kurator
- Mette Marcus, chef for kulturområdet, Bikubenfonden
- Søren Kaare-Andersen, adm. direktør, Bikubenfonden

Tidligere vindere af prisen
2015: Medicinsk Museion med udstillingsprojektet ’Mind the Gut’. Udstillingen åbnede i oktober 2017
2016: Kunstnergruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen ’Sisters Academy – The Boarding School’. Udstillingen åbnede i september 2017.
2017: Esbjerg Kunstmuseum med udstillingsformatet ’Wunderkammer’. Udstillingen består af tre dele, hvoraf første del åbner i efteråret 2018.

Visionssaloner
I forlængelse af Udstillingsprisen Vision inviterer Bikubenfonden til en række saloner i løbet af året. Her bliver tendenser og udvikling inden for udstillingsområdet sat til debat.

Læs mere på www.bikubenfonden.dk/udstillingsprisen-vision

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. I 2016 anvendte fonden 92 millioner kroner til filantropisk arbejde i Kongeriget Danmark. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale