Gå til indhold
Ny pris til visionære og nyskabende udstillinger

Pressemeddelelse -

Ny pris til visionære og nyskabende udstillinger

Større synlighed til det kunst- og kulturhistoriske område for en bredere offentlighed
samt debat om den gode udstilling. Det er hovedformålene med Udstillingsprisen
Vision, som Bikubenfonden nu lancerer, hvor der hvert år fremover sættes 3 mio. kr.
på højkant til en visionær og nyskabende udstillingsidé med nutidig relevans.

’Vi mener, at udstillinger kan noget helt særligt. De kan være med til at sætte
samfundsrelevante temaer på dagsordenen, de kan skabe debat, formidle ny viden
eller give flere perspektiver på historien – de kan give publikum indsigt og udsyn,
siger Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen og fortsætter:

’Vi glæder os til at præmiere nye, visionære udstillingsidéer, og vi håber, at denne
konkurrenceform kan være med til at skabe en debat om, hvad den gode udstilling
egentlig er.’

Konkurrencen åbner nu
Udstillingsidéer kan indsendes til Bikubenfonden allerede nu. Deadline for deltagelse
i konkurrencen er 19. december 2014. Vinderen annonceres ultimo januar 2015.

En jury bestående af syv fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne
projektforslag i fortrolighed.

Et af jurymedlemmerne er Rune Gade, lektor, ph.d. ved Institut for Kunst og
Kulturvidenskab og anmelder ved Dagbladet Information. Han siger følgende om
den nye pris:

’Med Udstillingsprisen Vision åbner der sig muligheder for at nytænke, hvad
udstillinger er og kan – og hvilket publikum, de når. Prisen vil virke som en løftestang
for de danske udstillingssteder, som får en solid økonomisk tilskyndelse til at
tilrettelægge originale og nyskabende udstillinger af højeste kvalitet, der udfordrer
vores forestillinger om, hvordan kunst kan opleves.’

Udstillingsprisen Vision har fokus på udviklingen
I perioden 2001-2012 uddelte Bikubenfonden hvert år Bikubenfondens
Museumspriser. I løbet af 2013 har Bikubenfonden været i dialog med en række
aktører fra museumsbranchen, kunsthaller, kunstnere og kunstformidlere med
henblik på en udvikling af dette indsatsområde. Fonden har også i denne proces
ladet sig inspirere af lignende prisuddelinger i udlandet.

Udviklingen af prisen har taget udgangspunkt i, at det kulturelle landskab og særligt
museernes virkelighed har ændret sig de seneste ti år. I dag opsøger det kunst- og
kulturinteresserede publikum foruden museer også kunsthaller, andre ikkekommercielle
udstillingssteder og festivaler i det offentlige rum for at opleve den
gode udstilling. Derfor indbyder Bikubenfonden også denne slags udstillingssteder til
at deltage i konkurrencen om at vinde Udstillingsprisen Vision.

’Danske kunst- og kulturhistoriske museer har igennem en lang årrække benyttet sig
af særudstillinger som et vigtigt led i formidlingen af deres samlinger og stofområder – ofte med stor succes. Der er dog til stadighed behov for at udvikle
særudstillingerne som formidlingsform og søge nye veje. Både hvad angår den
fysiske præsentation og den måde, hvorpå man præsenterer den ny viden eller hidtil
upåagtede sammenhænge i en form, som kan virke berigende og måske
debatskabende for et stort moderne publikum,‘ siger Niels-Knud Liebgott, historiker
og tidl. direktør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot,
som er blandt prisens syv jurymedlemmer.

Udstillingsprojekter sendes per mail til vision@bikubenfonden.dk

Fakta
Udstillingsprisen Vision uddeles én gang om året.

Kriterierne for at vinde prisen er: en visionær og nyskabende udstillingsidé med
aktuel relevans, der giver publikum indsigt og udsyn.

Juryen for Udstillingsprisen Vision består af:

  • Rune Gade, lektor, ph.d. ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og anmelder ved Dagbladet Information.
  • Niels-Knud Liebgott, historiker og tidl. direktør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot.
  • Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, partner og arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
  • Mads Quistgaard, kreativ direktør og senior partner i Kontrapunkt og adjungeret professor ved Designskolen Kolding
  • Stine Goya, designer
  • Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden
  • Mette Marcus, projektchef i Bikubenfonden

Vinderen modtager prisen på 3 mio. kr. til realisering af en udstilling. Såfremt
udstillingsbudgettet er større, kan fonden vælge at give et større beløb, så det
samlede udstillingsbudget dækkes.

Deadline for deltagelse i konkurrencen er 19. december 2014. Vinderen annonceres
ultimo januar 2015.

Udstillingsprojekter sendes per mail til vision@bikubenfonden.dk

Læs mere om prisen på www.bikubenfonden.dk

Bikubenfonden samarbejder med kunsten.nu om Udstillingsprisen Vision.

Related links

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27