Gå til indhold
Bikubenfonden søger Community Udvikler

Nyhed -

Bikubenfonden søger Community Udvikler

(English below)

Vil du være med til at udvikle et community, hvor forskellige fagligheder og samfundsaktører arbejder sammen om at skabe varige forandringer for udsatte unge og bedre rammer og vilkår for en nyskabende kunstscene? Og har du flere års konkret erfaring med udvikling af et community fra eksempelvis international eller dansk hub, co-working space eller iværksættermiljø. Så er du måske vores nye Community Udvikler.

I Bikubenfonden har vi en stærk tro på, at nye samarbejdsformer og adgangen til mangefacetteret viden og inspiration er nøglen til at ændre fastgroede tankemønstre og skabe nye, kreative løsninger. Derfor har vi sat os for at udvikle en ny communitypræget tilgang til vores filantropiske arbejde.

Som Community Udvikler skal du være med til at lægge fundamentet til dette community, hvor stærke fagpersoner fra både private og offentlige organisationer sammen arbejder for at skabe vedvarende forandringer for udsatte unge eller bidrage til udviklingen af en stærk og nyskabende kunstscene. Udviklingsarbejdet indebærer, at mange parter høres og inddrages i processen.

Din profil
Du har flere års konkret erfaring med udvikling af et community og facilitering af samarbejder på tværs af brancher og sektorer fra international eller dansk hub, co-working space eller iværksættermiljø.

Du skal have blik for, hvordan forskellige sektorer og fagpersoner kan sættes sammen med formålet om at berige, styrke og inspirere hinanden.

Desuden skal du være stærk til at designe og drive udviklingsprocesser, som involverer mange forskellige aktører. Ligesom du skal have viden om, hvordan eksempelvis indretning, digitale platforme, faglige events og sociale engagementer kan være med til at fordre nysgerrighed, lede til nye samarbejder og skabe et stærkt community.

1-årig projektansættelse
Du vil blive en del af et sekretariat bestående af medarbejdere med mange forskellige fagligheder og kompetencer – fra indgående viden om hhv. social- og kunstområdet til viden om ledelse og strategi, økonomi og kommunikation. Du vil få mulighed for at trække på dem alle og arbejde tæt sammen med direktionen i udviklingen af et community.

Der er foreløbigt tale om en 1-årig projektansættelse, men der kan på længere sigt blive mulighed for at indtræde i en stilling som Community Manager.

Stillingen som Community Udvikler søges besat snarest muligt. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Mette Roer på tlf: 29927525.

Ansøgning sendes til: Merete Dam Bredsdorff: mdb@bikubenfonden.dk senest den 1. juni kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i juni måned.

Bikubenfondens udvikling
Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. Fonden er under stærk udvikling i disse år. Fra at have været en fond med fokus på donationer, har vi i dag fået en langt mere katalytisk præget tilgang til vores arbejde, og i øjeblikket undersøger vi, hvordan styrken ved et community kan bidrage i det filantropiske arbejde.


ENGLISH VERSION

Are you interested in helping develop a community of people with different skillsets and ways of contributing, who can work together to create lasting change for vulnerable young people and to help an innovative art scene take root? Do you have several years of tangible experience with community development from an international or Danish hub, a co-working space, an entrepreneurial environment or something similar? If so, you could be our new Community Developer.

The Bikuben Foundation firmly believes that new forms of collaboration and access to multifaceted knowledge and inspiration are the key to changing ingrained thought patterns and forging new and creative solutions. This is why we have set out to develop a new community-oriented approach to our philanthropic work.

As Community Developer, you will help us lay the foundation for a community of highly skilled public- and private-sector professionals who can work together to create lasting change for vulnerable young people or who can contribute to the development of a rich and innovative art scene. A part of your role will be to consult with a wide range of stakeholders and secure their involvement.

Your profile
You have several years of tangible experience working for an international or Danish hub, co-working space or entrepreneurial environment to develop a community and facilitate collaboration across fields and silos.

You are able to see how various silos and backgrounds can be put together in combinations that allow them to enrich, strengthen and inspire each other.

In addition, you have a solid grasp of how to design and drive development processes that involve many different types of participants, and you understand how things like interior design, digital platforms, professional events and social engagement pique curiosity, lead to new partnerships and create a strong community.

One-year project
You will be part of a secretariat consisting of employees with a variety of professional backgrounds and competencies, from in-depth knowledge of social issues or the arts to expertise in management and strategy, finance and communication. In your role as Community Developer you will have the opportunity to draw on your colleagues as a resource and work closely with the management.

The Community Developer is fixed-term position that can be expected to last one year. At the end of the project, a permanent Community Manager position may be created.

We are looking to fill the position of Community Developer as soon as possible. For further information, please contact Mette Roer on +45 2992 7525.

Submit your application to Merete Dam Bredsdorff(mdb@bikubenfonden.dk) no later than noon on 1 June. We expect to hold interviews in June.

Development of the Bikuben Foundation
The Bikuben Foundation is a commercial foundation that works to create new opportunities for young people on the edge and for current performing and visual arts. The foundation is in a period of significant change: long a foundation that was primarily focused on giving, today we take a much more catalytic approach to our work, and we are currently exploring how the strength of a community can contribute to philanthropic work.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74

Relateret materiale