Gå til indhold
Fra venstre: Direktør for Esbjerg Kunstmuseum Inge Merete Kjeldgaard og inspektør Christiane Finsen. Fotograf: Torben E. Meyer
Fra venstre: Direktør for Esbjerg Kunstmuseum Inge Merete Kjeldgaard og inspektør Christiane Finsen. Fotograf: Torben E. Meyer

Pressemeddelelse -

Esbjerg Kunstmuseum vinder Udstillingsprisen Vision 2017 med Wunderkammer koncept

Med idéen om at indbyde en fysiker, en kunstner og en biolog til at organisere og inddrage deres verden og erfaringer i hver deres wunderkammer-udstilling bliver Esbjerg Kunstmuseum vinder af Udstillingsprisen Vision 2017. Sammen med prisen modtager museet 3 mio. kr. fra Bikubenfonden til at realisere idéen, der skal munde ud i en ny måde at præsentere museets faste samling på. Publikum kan opleve første wunderkammer i efteråret 2018.

På de fleste kunstudstillinger møder publikum kunstværker, som er ophængt efter forskellige indforståede kunstvidenskabelige principper – såsom kronologi eller genrer. Men hvad sker der med publikums kunstoplevelse, når værkerne er organiseret med afsæt i fysikerens, kunstnerens eller biologens blik i et wunderkammer, hvor kunstværkerne indgår i et mylder af genstande fra et miljø uden for museet? Kan disse fagpersoner med deres særlige tilgang til verden i et samarbejde med kunstmuseet pirre nysgerrigheden, engagere og skabe en mere intens kunstoplevelse hos publikum? Det vil Esbjerg Kunstmuseum undersøge med tre wunderkammer-udstillinger, der alle tager afsæt i billedkunst fra det 20. og 21. århundrede. Projektet strækker sig over tre år, og det er tanken, at de tre deludstillinger til sidst skal ende som et nyt format for præsentation af museets faste samling. Med denne ide vinder Esbjerg Kunstmuseum Bikubenfondens Udstillingsprisen Vision 2017 og de tre millioner kroner, der følger med til realiseringen af udstillingerne. Juryens motivation lyder som følger:

Udstillingsprisen Vision har fokus på den visionære udstillingsidé. Med det vindende projekt har Esbjerg Kunstmuseum på ambitiøs vis gentænkt det klassiske wunderkammer som aktuel udstillingsform. Wunderkammeret er et sted, hvorunderfulde kunstgenstande, forbløffende automater, eksotiske dyr, planter og mineraler samles under ét. Med projektet ønsker museet at skabe et wunderkammer for nutiden, og de argumenterer for, at wunderkammeret er en relevant form for vor tids tænkning og billeddannelser. Der er tale om en åben udvidelse af kunstinstitutionens perspektiv, hvor den kunstfaglige viden bringes i spil med naturvidenskabelige og teknologiske forståelser af verden i en erkendelse af, at vi i dag lever i en verden, hvor viden er – eller nødvendigvis må være – en tværfaglig disciplin. Derudover ønsker projektet i en meget direkte grad at involvere publikums egne erfaringer og forestillinger som en del af kunstoplevelsen. Dermed signalerer museet, at de vil tænke kunstinstitutionen ind i den verden, hvor mennesker er levende individer og kollektiver - ikke bare museumsgæster. Esbjerg Kunstmuseum vil med andre ord igen få grænserne mellem kunst, naturvidenskab og teknologi til at flyde. Derudover er det interessant, at museet tænker sin faste samling med i projektet, og det bliver spændende at se, hvordan deres samling ender med at blive præsenteret på museet.

Kunst organiseret efter kaosprincip
Første Wunderkammer bliver skabt af Christiane Finsen, inspektør for Esbjerg Kunstmuseum og Inge Merete Kjeldgaard, direktør for Esbjerg Kunstmuseum i samarbejde med Tomas Bohr, professor ved Institut for Fysik og Center for Fluid Dynamik, DTU. Gennem laboratorieopstillinger og visualiseringer af videnskabelige forsøg vil de sammen organisere udvalgte værker efter kaosteoriens og fluid dynamikkens principper. Fluid dynamik beskæftiger sig med den tilsyneladende uforudsigelige måde væsker og andre strømninger opfører sig på – også de strømme, der eksisterer inde i menneskekroppen. Tanken er, at der vil opstå nye og uforudsete reaktioner på værkerne, når de indgår i denne uventede sammenhæng.

- Vi forestiller os et forunderligt æstetisk laboratorium, hvor Bohrs forsøgsopstillinger, computerbaserede visualiseringer og eksperimenter udstilles i sammenhæng med vidt forskellige kunstværker fra de seneste hundrede år. På den måde opstår der et åbent rum for nye betydninger, hvor museumsgæstens eget mentale laboratorium forhåbentlig også vil blive aktiveret. I modsætning til billedkunsten har alle nemlig et direkte forhold til fænomener fra fysikkens verden, fordi vi er omgivet af dem i vores dagligdag. Og det er netop koblingen til vores nære omgivelser og egen erfaringsverden, der kan fungere som en øjenåbner i forhold til kunstoplevelsen, siger Christiane Finsen

Første wunderkammer forventes at åbne i efteråret 2018.

Kunstnerens og biologens blik
Med anden Wunderkammer-udstilling lader Esbjerg Kunstmuseum en kunstners søgende og udfordrende tilgang til verden præge præsentationen af værkerne. Det er planen at tage udgangspunkt i den amerikanske kunstner Mark Dions projekt fra Venedig-bienalen 2015 The Wonder Workshop, der netop udforsker wunderkammerets muligheder. Tanken er, at kunstneren både skal inddrage egne og andres værker – heriblandt værker fra Esbjerg Kunstmuseums samling.

Tredje Wunderkammer-udstilling bliver organiseret i samarbejde med professor, biolog og DNA-forsker Eske Willerslev, som nogle vil huske fra dokumentarserien ’DNA-detektiven’, og lektor Martin Sikora, begge fra Naturhistorisk Museum og Center for GeoGenetik ved Københavns Universitet. Tanken er at konstruere et wunderkammer, der forener livets urtilstande med den moderne kunst og sender publikum ud på en forundringsfuld lystvandring.

- Når udstillinger er bedst, kan de ændre vores blik på verden og os selv. Vi har valgt at samarbejde med den ypperste ekspertise inden for både forskning og kunst, fordi vi mener, at vi ved at lukke deres viden og deres blik indenfor på museet vil kunne udvikle et nyt udstillingsformat med både substans og dybde. Tanken er at give vores gæster en forunderlig kunstoplevelse, som bringer både deres nysgerrighed og hverdagserfaringer i spil således, at de oplever at gå lidt forandrede herfra. Ideen med et kunstmuseum er jo ikke alene, hvad man ser herinde, men især hvordan man ser, når man går herfra og har fået nogle æstetiske oplevelser og erfaringer, udtaler Inge Merete Kjeldgaard.

Anden Wunderkammer-udstilling forventes åbnet i efteråret 2019, mens tredje forventes åbnet i 2020.

De tre wunderkammer-udstillinger vil få tilkoblet et forskerhold, der skal undersøge, hvordan udstillingsformaterne hver især påvirker publikums kunstoplevelse.

FAKTA

Hvad er et wunderkammer?
Wunderkammeret er en forløber for vor tids museer. I det 16. århundrede var det private samlinger af sjældne skatte og sære fund, som samleren tillagde en særlig betydning. Som udstillingsformat har wunderkammeret en mere kaotisk fremtoning end de præstationer vi oftest ser på et museum, da de udstillede ting ikke er kategoriserede efter de faggrænser, vi normalt ser. Således kan personlige skatte, kunstværker og fund fra naturen optræde sammen og sammen danne et nyt indtryk.

Esbjerg Kunstmuseum
Esbjerg Kunstmuseum rummer en af landets fornemste samlinger af moderne kunst fra o. 1920 til i dag med værker af de mest betydelige kunstnere. Museet arrangerer og producerer årligt 5-7 særudstillinger af samtidskunst og klassisk moderne kunst. Siden midten af 1990'erne har Esbjerg Kunstmuseum eksperimenteret med at finde nye veje inden for formidlingen af moderne kunst. Samtidig har museet iværksat forskning i, hvad publikum oplever på et kunstmuseum.

Udstillingsprisen Vision
Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært udstillingskoncept med nutidig relevans. En jury bestående af syv fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne idéoplæg. 3-5 idéer inviteres til en 2. runde, hvor deltagerne modtager 20.000 kr. til videreudvikling og kvalificering af deres idéer. Den endelige prisvinder modtager tre millioner kroner til realisering af udstillingen.

Juryen 2017-2019 består af:
- Stine Goya, kreativ direktør og founder, Stine Goya A/S
- Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, partner og arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
- Malene Vest Hansen, lektor i kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
- Jacob Wamberg, professor dr.phil. i kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
- Jacob Lillemose, kurator/leder X AND BEYOND
- Mette Marcus, chef for kulturområdet, Bikubenfonden
- Søren Kaare-Andersen, adm. direktør, Bikubenfonden

Tidligere vindere af prisen
2015: Medicinsk Museion med udstillingsprojektet ’Mind the Gut’. Udstillingen åbner i oktober 2017
2016: Kunstnergruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen ’Sisters Academy – The Boarding School’. Udstillingen åbner i september 2017

Visionssaloner
I forlængelse af Udstillingsprisen Vision inviterer Bikubenfonden til en række saloner i løbet af året. Her bliver tendenser og udvikling inden for udstillingsområdet sat til debat.

Læs mere på www.bikubenfonden.dk/udstillingsprisen-vision

Kontakt

Bikubenfonden:
Kommunikationschef Iben Haugaard
Mail: ih@bikubenfonden.dk
Tlf: 26220926

Esbjerg Kunstmuseum:
Museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard
Mail: imk@eskum.dk
Tlf: 40332682

Museumsinspektør Christiane Finsen
Mail: cmf@eskum.dk

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. Fonden arbejder filantropisk i hele Kongeriget Danmark. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale