Gå til indhold
Tre nye indsatser skal styrke unges livsmestring

Pressemeddelelse -

Tre nye indsatser skal styrke unges livsmestring

I forbindelse med ansøgningsrunden ’Unge på kanten uden job og uddannelse’ har Bikubenfondens bestyrelse nu udvalgt tre koncepter, som over de kommende år skal udvikle nye indsatser, som kan forbedre udsatte unges livsmestring, så de lykkes med job eller uddannelse. Koncepterne er valgt, fordi de repræsenterer nytænkning både i forhold samarbejde og løsninger. Og så har de potentiale til at kunne udbredes.

Bikubenfonden modtog 94 ansøgninger i forbindelse med ansøgningsrunden ’Unge på kanten uden job og uddannelse’, som fonden søsatte sidste forår. Tre koncepter er nu valgt. De er ’Stemmer fra Blokken’, ’Sportucation’ og ’Højskole uden mure’. De tre koncepter modtager hver mellem 8-10 mio. kr.

”De tre koncepter er forskellige, men fælles for dem er, at de præsenterer nyskabende, kvalificerede bud på, hvordan vi styrker udsatte unges livsmestring og skaber nye former for læringsrum, som kan bygge bro til job eller uddannelse. Alt for mange unge står fortsat uden job eller uddannelse, og det kalder på, at vi lytter til de unge og tør at afprøve nye indsatser. Her har alle tre koncepter et realistisk og overbevisende bud på, hvordan de kan gøre en forskel for udsatte unge,” siger Sine Egede, chef for det sociale område i Bikubenfonden.

Cirka 23.000 unge på 25 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til ca. 30 pct. af årgangen.

Ambition: Flere unge skal mestre livet
Alle tre koncepter har fokus på at styrke udsatte unges livsmestring, fordi det ofte er forudsætningen for, at de unge lykkes med job eller uddannelse.

’Stemmer fra Blokken’ er udviklet af Turning Tables Danmark i samarbejde med de boligsociale sekretariater i Brøndby Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskilde), Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Red Barnet, Roskilde Festival, Copenhagen Photo Festival, Cinemateket, Johan Borups Højskole, Teleselskabet 3, Arcgency samt BL (Danmarks Almene Boliger). Parterne ønsker at skabe ungedrevne kulturlaboratorier, hvor unge får mulighed for at deltage i kunst- og kulturproduktion, dér hvor de bor. Det er Bikubenfondens vurdering, at ’Stemmer fra Blokken’ er nyskabende i den måde, parterne vil arbejde med brobygning, samarbejde og forankring på i og uden for de udsatte boligområder.

’Sportucation’ er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet. ’Sportucation’ tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Bikubenfonden mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob.

’Højskole uden mure’ er udviklet af Meyers Madhus, den private aktør A2B, Professionshøjskolen Absalon og Hotel- og Restaurantskolen. Konceptet vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af en madfagligt event fx folkekøkken eller pop-up café. Bikubenfonden vurderer, at parterne har et vigtigt og nyskabende fokus på fællesskabet som virkemiddel til at inspirere og fastholde de unge i deres udvikling. Herudover vægter det positivt, at afslutningen af et forløb ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte unges deltagelse slutter. I stedet er fokus på fastholdelse i fællesskabet på ’højskolen’ med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

”I Bikubenfonden mener vi, at det er afgørende, at vi lytter til de unge selv, når der udvikles og afprøves nye initiativer. Hver af de tre koncepter har en systematisk plan for, hvordan de vil inddrage de unge i udviklingen af indsatserne, og det har vi vægtet højt i udvælgelsen af dem,” siger Sine Egede.

Koncepter i stedet for projekter
Udvælgelsen af de tre koncepter er kulminationen på en helt ny måde at arbejde med ansøgningsrunder på i Bikubenfonden. I stedet for enkeltstående projektideer er ambitionen at støtte nye typer samarbejder på tværs af aktører og sektorer.

”Vi bliver nødt til at insistere på de langsigtede løsninger, og derfor støtter vi ikke længere enkeltstående projekter. Udviklingen af langsigtede, bæredygtige koncepter kræver ganske enkelt, at flere parter og sektorer forpligter sig på at ville forandringen,” siger Søren Kaare-Andersen, adm. direktør i Bikubenfonden og uddyber:

”Bag hver af de tre koncepter står en stærk kreds af samarbejdspartnere fra både civilsamfund, offentlig- og privat sektor. Det skaber grobund – ikke bare for forankring, men også for skalering, sådan at koncepterne på længere sigt kan udbredes, fx til andre dele af landet.”

Parterne bag de tre koncepter mødes til et fælles kickoff-møde i Bikubenfonden den 13. maj.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Læs mere om livsmestring i debatoplægget her.

Læs mere om Bikubenfondens strategi på det sociale område her.

FAKTA

Om ansøgningsrunden ’Unge på kanten uden job og uddannelse’

Bikubenfonden ønsker at udvikle og afprøve nye veje for at bringe udsatte unge tættere på job og uddannelse. Derfor har vi med ansøgningsrunden ’Unge på kanten uden job og uddannelse’ inviteret civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at udvikle nye indsatser, der styrker unges livsmestring. Målet er, at de unge på sigt lykkes med job og uddannelse og kommer væk fra kanten af samfundet.

Ansøgningsprocessen er foregået i 3 trin:

  • Først beskrev ansøgerne problemstilling, mulige samarbejdspartnere og konceptidé. Fristen for konceptskitse var 1. september 2018.
  • Herefter udvalgte Bikubenfonden syv ansøgere, som blev inviteret til at videreudvikle og konkretisere samarbejde og koncept. Til den proces afsatte fonden udviklingsmidler på op til 200.000 kr. pr. ansøger og stillede et panel af faglige eksperter og unge erfaringseksperter til rådighed, som bidrog til konceptudviklingen. Fristen for den endelige ansøgning var 1. februar 2019.
  • Bikubenfondens bestyrelse har nu valgt de tre stærkeste koncepter, som hver modtager 8-10 mio. kr. i op til 5 år.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Om udsatte unge i Danmark

  • 41.385 udsatte børn og unge mellem 12 og 22 år får mindst en social foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet. Kilde: Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik: ’51.800 børn og unge er udsatte’, 2017.
  • 5.000 unge pr. årgang mellem 25 og 29 år har ikke inden for de sidste 2 år haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller været under uddannelse. Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, ’Hvad ved vi om udsatte unge’, 2017.
  • 23.140 unge på 25 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til ca. 30 pct. af årgangen. Kilde: Danmarks Statistik, ’18-25-åriges uddannelse’, 2017.
  • 2.331 unge under 30 år er hjemløse. Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ’Hjemløshed i Danmark 2017 – national kortlægning’, 2017.
  • 9.384 unge under 29 år har et stofmisbrug. Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ’Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling’, 2016.
  • 54.250 børn og unge på 14-30 år er i behandling i psykiatrien. Kilde: Danske Regioner, ’Benchmarking af psykiatrien’, 2016.
  • 11.061 unge mellem 13 og 17 årer mistænkt eller sigtet for kriminalitet ifølge tal fra Justitsministeriet, 2016. Kilde: Danmarks Statistik, ’Skyldige personer efter herkomst, alder, køn og tid’, 2018

Emner


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale